Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Infrastrukturgruppen BIG

Biologiska institutionens infrastrukturgrupp (BIG) har det övergripande ansvaret att samordna och utveckla institutionens infrastruktur. Gruppen är rådgivande åt prefekten och styrelsen och fattar inga bindande beslut.

Med infrastruktur menas här resurser i form av instrument och lokaler som används för särskilda forskningsändamål, ofta av flera olika forskargrupper, och som kräver särskilda resurser i form av personal och/eller driftsmedel för att kunna utnyttjas på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Detta omfattar även sådant som används av grundutbildningen.

I nuläget omfattas inte Biologibiblioteket (som har egen referensgrupp), IT/dator/webb-verksamhet eller Biologiska museerna av infrastrukturgruppens uppdrag.

BIG får de ansökningar som årligen lämnas in till naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturgrupp på remiss för bedömning, och avger ett samlat förslag till yttrande från institutionen. BIG för på uppdrag av fakulteten även en inventarieförteckning för tung utrustning.

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser.

Infrastrukturgruppen på Biologibloggen

Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg.

Institutionen har ny teknisk utrustning på plats sedan en vecka. Den nya utrusningen, en micro CT – som kan röntga förem...
Idag var det öppet hus på elektroniklabbet på fjärde våningen i Ekologihuset. Johan Bäckman, Arne Andersson och Siri Per...
Idag ordnade SACT en presentation av institutionens infrastruktur. Tobias Uller som är ordförande i Biologiska instituti...

Ordförande

Tobias Uller
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046 222 30 94
E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se (Tobias[dot]Uller[at]biol[dot]lu[dot]se)

Protokollförare

Erling Jirle
Forskningsingenjör
Funktionell zoologi

Telefon: 046 222 49 99
E-post: Erling [dot] Jirle [at] biol [dot] lu [dot] se (Erling[dot]Jirle[at]biol[dot]lu[dot]se)