Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Infrastrukturgruppen BIG

Biologiska institutionens infrastrukturgrupp (BIG) har det övergripande ansvaret att samordna och utveckla institutionens infrastruktur. Gruppen är rådgivande åt prefekten och styrelsen och fattar inga bindande beslut.

Med infrastruktur menas här resurser i form av instrument och lokaler som används för särskilda forskningsändamål, ofta av flera olika forskargrupper, och som kräver särskilda resurser i form av personal och/eller driftsmedel för att kunna utnyttjas på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Detta omfattar även sådant som används av grundutbildningen.

En ingående inventering gjordes 2009 och några förslag till åtgärder återfinns i "Utredning om infrastruktur vid den Biologiska storinstitutionen" (pdf; 49 kB). I nuläget omfattas inte Biologibiblioteket (som har egen styrgrupp), IT/dator/webb-verksamhet (Datorgruppen) eller Biologiska museerna av infrastrukturgruppens uppdrag.

BIG får de ansökningar som årligen lämnas in till naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturgrupp på remiss för bedömning, och avger ett samlat förslag till yttrande från institutionen. BIG för på uppdrag av fakulteten även en inventarieförteckning för tung utrustning.

Läs hela prefektens uppdrag till Infrastrukturgruppen (pdf; 51 kB).

Övriga ledamöter

Ovanstående länkar leder till institutionens externa webbplats.

Infrastrukturgruppen på Biologibloggen

Minnesanteckningar från BIGs möte 26/2 -18

2018-03-08
Infrastrukturgruppen hade möte den 26 februari. Då diskuterades bland annat ansökningar till fakulteten, verksamheternas aktiviteter och kli…

Dagordning BIG:s möte måndag 26/2-18

2018-02-21
Måndag 26 februari klockan 13.00 har Infrastrukturgruppen möte i Darwin i Ekologihuset. På dagordningen: meddelanden – planerade verksamhets…

Minnesanteckningar från BIGs möte 13/11 -17

2017-11-17
Infrastrukturgruppen hade möte den 13 november. Då diskuterades bland annat inventeringar, utfallet av ansökningar, infomöte om upphandling,…
Sidansvarig:

Ordförande

Tobias Uller
Professor
Evoultionär ekologi

Telefon: 046-222 30 94
E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare

Erling Jirle
forskningsingenjör
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 49 99
E-post: Erling [dot] Jirle [at] biol [dot] lu [dot] se

Minnesanteckningar

Alla protokoll är i pdf-format

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen