Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brand

Vad gör du om det börjar brinna i Biologihuset eller i Ekologihuset?

Ha koll!

Du måste veta i förväg vad du ska göra om det börjar brinna i huset/husen där du arbetar. För att ta reda på detta, gör så här:

 • Gå ut i korridoren och studera noggrant den "Utrymningsplan" som finns där.
 • På utrymningsplanen finner du information om:
  • Brandbekämpningsutrustning och larmknappar. All brandbekämpningsutrustning är skyltad med röda skyltar i korridorerna.
  • Utrymningsvägar (rökfyllda vägar ska du inte använda). Följ gröna skyltar med pilar på.
  • Återsamlingsplats (ingen ska behöva rusa in i ett brinnande hus för att leta efter någon som redan tagit sig ut!). Biologihusets återsamlingsplats är gräsplanen i sydväst, Ekologihusets på gräsmattan mellan Ekologihuset och Biologihuset, mellan husflyglarna D och E, nära bron över bäcken.
 • Tänk igenom denna information och lär dig den.
 • Lär dig också hur situationen är på andra platser i huset där du arbetar, eller i grannhusen. Fundera igenom hur du i en nödsituation kan hjälpa lokalt oinformerade personer (till exempel studenter eller gästforskare).
 • I korridorerna finns röda väggdosor med larmknappar och en grön instruktionsskylt under. Om du behöver larma är detta enklaste och snabbaste sättet: Lyft på locket och tryck på knappen. Då aktiveras automatiskt utrymningslarmet i hela huset och Räddningstjänsten larmas!
 • Har du frågor, kontakta ditt skyddsombud.

Om brand eller annan fara uppstår:

 1. Rädda personer i fara.
 2. Larma. Ange var det brinner, om det finns instängda människor, vad som har hänt och vem som ringer.
 3. Varna hotade människor.
 4. Släck om det är möjligt utan risk. Stäng alla dörrar till enheten (vissa brandcellsdörrar stängs automatiskt).
 5. Utrym i lugn takt enligt utrymningsplanen, gå till återsamlingsplatsen. Använd inte hiss!

Räkna alltid med att det kan komma en brandövning för att kontrollera att denna information gått fram. Sådana övningar måste tas på fullt allvar. Om brandlarmet går följ ovanstående regler, oberoende av varför larmet startats. Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills Räddningstjänsten gett klartecken.

Brandskyddspolicy och organisationsplan för brandskydd för biologiska institutionen (2019-09-16, uppdaterad 2019-12-09, pdf, 172 kB, ny flik)