Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandanställningar

Vem ska jag som doktorand vända mig till? Har du generella frågor angående din doktorandanställning kan du vända dig till din enhets personaladministratör. Du kan även höra med din handledare.

Följande är vad som gäller för doktorandanställning inom biologiska institutionen. Informationen är generell och du bör därför kontakta din personaladministratör för att vara säker på att informationen gäller just dig.

Eget ansvar

Det är doktorandens ansvar att tillsammans med handledaren, se till att ansökan om lönehöjning blir inlämna när doktoranden uppnått tillräckligt med poäng. Fyll i och lämna blanketten om etapplyft (som finns på Lunds universitets HR-webb) till personaladministratören för att få prefektens underskrift. Doktorandlönen höjs i etapper enligt en lönestege när 60, 120 och 180 högskolepoäng har uppnåtts.

När får jag den nya lönen?

Observera att lönelyftet sker månaden efter uppnådd poäng, tex är poängen uppnådd den 3 mars utgår lönelyftet och den nya lönen från och med den 1 april. Dessutom kan lönelyftet endast betalas ut max 6 månader retroaktivt. Skulle doktoranden glömma att begära etapplyft så att det skall betalas ut mer än 6 månader retroaktivt måste doktoranden tillsammans med sin handledare skriva en skrivelse som förklarar orsakerna till förseningen. Denna skrivelse skall sedan lämnas till personaladministratören för prefektens godkännande.

För dig som är anställd som doktorand gäller från och med 2020 att din semester läggs ut på samma sätt som lärarsemester med start första måndagen efter midsommar. Därefter behöver du bara stämma av med din handläggare när du kan vara ledig, och det orsakar inga problem med försäkring. Om du vill ha din semester vid annan period måste du innan den 30 april planera tillsammans med din enhetschef för minst 20 semesterdagar och det antal som inte genererar fler än 30 sparade semesterdagar ackumulerat. Du registrerar då själv i Primula innan 30 april, och all semester ska beviljas av chef i förväg.

När du blir antagen som doktorand blir du automatiskt registrerad i Ladok.

Däremot måste de kurser som du läser inom forskarutbildningen rapporteras i Ladok. Se till att kursen blir rapporterad så fort som möjligt efter att den är avslutad. Kontrollera med jämna mellanrum att alla kurser är inrapporterade i Ladok. Du rapporterar dina kurser och annat som ska registreras i LADOK på blanketten Registrering i LADOK (på engelska, pdf, 153 kB, ny flik). Skicka ifylld och underskriven blankett till Anna Lindqvist eller Annika Hecktor.

Föreskrifter om rapportering av forskarstuderande i LADOK på Lunds universitets medarbetarwebb.

Ladok-registrerare

Akvatisk ekologi, Biodiversitet, Molekylär cellbiologi

Anna Lindkvist
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 78 50
E-post: Anna [dot] Lindkvist [at] biol [dot] lu [dot] se

Evolutionär ekologi, Funktionell zoologi, MEMEG

Annika Hecktor
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 92 12
E-post: Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se

En doktorandtjänst varar i regel fyra år men vi skriver anställningsbeslutet för ett år i taget. Efter fyra år kan vi förlänga anställningen för bland annat föräldraledighet och institutionstjänstgöring.

Spara din dokumentation

Lämna samtliga underlag för förlängning av anställningen till personaladministratören minst en månad före aktuellt förordnande upphör. Det krävs ett underlag på minst 5 arbetsdagar för att du ska få förlängning av din anställning.

Det är bra om du själv för noteringar kring VAB (vård av barn), sjukdom, föräldraledighet, studentfacklig verksamhet och praouppdrag. För undervisning ska du kunna redovisa vilka kurser du undervisat på samt under vilka terminer. Du måste lämna in underlag till personaladministratören som styrker studentfacklig verksamhet (protokoll eller underlag) och praoverksamhet för att få förlängning på grund av detta.

Vad ger förlängning?

Följande ger förlängning enligt föreskrifterna på naturvetenskapliga fakultetens webbplats:

Undervisning (institutionstjänstgöring)
Personaladministratör räknar utifrån kursboksluten ut hur många timmars undervisning doktoranden har genomfört och hur lång förlängning undervisningen motsvarar. Förlängningsperioden räknas ut enligt formeln undervisningstimmar/årsarbetsdagar*365.
Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt praoansvar
Vi förlänger din doktorandanställning i enlighet med de riktlinjer som finns på fakulteten för förlängning av de olika uppdragen. Samma formel gäller här som för undervisning. Ta kontakt med personaladministratören för närmare upplysningar.
Sjukdom
Kontakta personaladministratör för information om vad som gäller. Sjukfrånvaron rapporteras in via primula webb (på Lunds universitets Medarbetarwebb finns info om vad som gäller vid sjukdom), detta utgör sedan underlag till förlängning av doktorandanställningen.
Föräldraledighet
För att vara föräldraledig måste du söka tjänstledighet på särskild blankett "ledighetsansökan" (på Medarbetarwebben) som lämnas till personaladministratören och därefter skriver prefekten under.
VAB–Vård av barn, tillfällig föräldrapenning.
Kontakta personaladministratör för information om vad som gäller. För att få rätt till förlängning måste du rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning i Primula webb. Du måste även rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning till Försäkringskassan.

Kontakta din personaladministratör om du har några frågor.

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Ewa Kralik
Personaladministratör
Biologiska institutionen

E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se