Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandanställningar

Vem ska jag som doktorand vända mig till? Har du generella frågor angående din doktorandanställning kan du vända dig till din avdelnings HR-administratör. Du kan även fråga din handledare.

Följande är vad som gäller för doktorandanställning inom Biologiska institutionen. Informationen är generell och du bör därför kontakta din HR-administratör för att vara säker på att informationen gäller just dig.

Eget ansvar

Det är doktorandens ansvar att tillsammans med handledaren, se till att ansökan om lönehöjning blir inlämnad när doktoranden uppnått tillräckligt med poäng. Poäng kan i detta fall översättas i tid, där ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng (exklusive tid som lagts på undervisning, föräldraledighet eller likande). Fyll i och lämna blanketten om etapplyft (som finns på Lunds universitets HR-webb) till HR-administratören för att få prefektens underskrift. Doktorandlönen höjs i etapper enligt en lönestege när 60, 120 och 180 högskolepoäng har uppnåtts. För doktorander antagna från och med augusti 2023, kommer det att bli två etapplyft, ett vid 120 högskolepoäng och ett vid 180 högskolepoäng.

När får jag den nya lönen?

Observera att lönelyftet sker månaden efter uppnådd poäng, om poängen exempelvis är uppnådd den 3 mars utgår lönelyftet och den nya lönen från och med den 1 april. Dessutom kan lönelyftet endast betalas ut max 6 månader retroaktivt. Skulle doktoranden glömma att begära etapplyft så att det skall betalas ut mer än 6 månader retroaktivt måste doktoranden tillsammans med sin handledare skriva en skrivelse som förklarar orsakerna till förseningen. Denna skrivelse skall sedan lämnas till HR-administratören för prefektens godkännande.

För dig som är anställd som doktorand gäller från och med 2020 att din semester läggs ut på samma sätt som lärarsemester med start första måndagen efter midsommar. Därefter behöver du bara stämma av med din handläggare när du kan vara ledig, och det orsakar inga problem med försäkring. Om du vill ha din semester vid annan period måste du innan den 30 april planera tillsammans med din avdelningschef för minst 20 semesterdagar och det antal som inte genererar fler än 30 sparade semesterdagar ackumulerat. Du registrerar då själv i Primula innan 30 april, och all semester ska beviljas av chef i förväg.

När du blir antagen som doktorand blir du automatiskt registrerad i Ladok.

Däremot måste de kurser som du läser inom forskarutbildningen rapporteras i Ladok. Se till att kursen blir rapporterad så fort som möjligt efter att den är avslutad. Kontrollera med jämna mellanrum att alla kurser är inrapporterade i Ladok. Du rapporterar dina kurser och annat som ska registreras i LADOK på blanketten Registrering i LADOK (på engelska, pdf, 73 kB, ny flik). Skicka ifylld och underskriven blankett till Anna Grahn eller Annika Hecktor.

Föreskrifter om rapportering av forskarstuderande i LADOK på Lunds universitets Medarbetarwebb.

Ladok-registrerare

Funktionell ekologi, Biodiversitet och evolution, Molekylär biovetenskap

Anna Grahn
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 78 50
E-post: Anna [dot] Grahn [at] biol [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Grahn[at]biol[dot]lu[dot]se)

Evolutionär ekologi och infektionsbiologi, Sinnesbiologi

Annika Hecktor
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 92 12
E-post: Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se (Annika[dot]Hector[at]biol[dot]lu[dot]se)

Forskarstudier i Sverige innebär en fyraårig utbildning. En doktorandtjänst varar i regel fyra år, men anställningsbeslutet skrivs för ett eller två år i taget och kan förlängas för bland annat institutionstjänstgöring, sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Vad ger förlängning?

Följande ger förlängning enligt föreskrifterna på naturvetenskapliga fakultetens webbplats:

Undervisning (institutionstjänstgöring)

Utbildningskansliet tillhandahåller underlag baserat på kursboksluten för hur många timmars undervisning doktoranden har genomfört och hur lång förlängning undervisningen motsvarar.

Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt praoansvar

HR-administratören förlänger din doktorandanställning i enlighet med de riktlinjer som finns på fakulteten för förlängning av de olika uppdragen (organisation av BLAM (5 dagar), deltagande i SACT (3 dagar per år), representation i BDR (3 dagar per år), styrelser och nämnder. 

Sjukdom

Sjukfrånvaron rapporteras in via Primula webb (på Lunds universitets Medarbetarwebb finns info om vad som gäller vid sjukdom), detta utgör sedan underlag till förlängning av doktorandanställningen.

Föräldraledighet

För att vara föräldraledig måste du söka tjänstledighet via Primula.

VAB – Vård av barn, tillfällig föräldrapenning.

Kontakta HR-administratör för information om vad som gäller. För att få rätt till förlängning måste du rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning i Primula webb. Du måste även rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning till Försäkringskassan

Annat som kan ge förlänging

I några fall lägger doktorander ner ansenlig tid på andra uppdrag som inte ses som en del av utbildningen eller faller under ovanstående punkter, till exempel arbete med forskarutbildningskurser eller sysslor för avdelningens räkning. Om doktorander investerar fem arbetsdagar eller mer, och det finns en överenskommelse och finansiering (från kursbudget eller avdelning), kan detta generera förlängning för motsvarande tid. Ett underlag för detta ska tillhandahållas från den som står för finansieringen.

Det händer också att yttre omständigheter hindrar att utbildningen kan fortskrida inom tidsramen, till exempel att man inte kan få tillgång till nödvändig infrastruktur på grund av nedstängning. I sådana fall ska en motivering för förlängning av särskilda skäl tillhandahållas av institutionsrepresentanten och baseras på den individuella studieplanen (ISP) och dokumentation av hinder och reviderad planering. Underlaget ska också förtydliga hur förlängningen finansieras och vilka andra resurser som krävs. Beslutet tas av prefekten.

Dokumentera dina aktiviteter

Lämna underlag för förlängning av anställningen till HR-administratören minst en månad före aktuellt förordnande upphör. Det krävs ett underlag på minst 5 arbetsdagar för att du ska få förlängning av din anställning.

Det är bra om du själv för noteringar kring undervisning, VAB (vård av barn), sjukdom, föräldraledighet, studentfacklig verksamhet och andra aktiviteter. Du anger till HR-administratören typ och omfattning av studentfacklig verksamhet för att få förlängning på grund av detta. Det finns schabloner för hur mycket förlängning olika aktiviteter genererar per år.

Kontakta din HR-administratör om du har några frågor.

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
HR-administratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Sara[dot]Bengtsson[at]biol[dot]lu[dot]se)

Izabella Kehlmeier
HR-administratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Izabella [dot] Kehlmeier [at] biol [dot] luse

Ewa Kralik
HR-administratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se (Ewa[dot]Kralik[at]biol[dot]lu[dot]se)