Doktorandhandböcker och studentkårer

Allmän information och handböcker

När du väl har börjat som doktorand finns det en mängd handböcker och information som kan vara till hjälp.

På Lunds universitets medarbetarwebb hittar du allmän information om forskarutbildningen. På Naturvetenskapliga fakultetens forskarutbildningssidor finns information som rör doktorander inom fakulteten. Studera.nu har också ett avsnitt om forskarutbildning.

Biologiska doktorandrådet (BDR) har skrivit en lathund för nya doktorander på engelska. Här finns tips och råd om det mesta som rör livet i Sverige, livet på Lunds universitet och biologiska insitutionen.

A quick guide for new PhD students (på engelska, pdf, 223 kB, nytt fönster)

Studentkårer

Det finns många studentkårer för doktorander. De kan hjälpa dig med en mängd olika saker, till exempel med att förmedla kontakter med andra doktorander. På biologiska institutionen är doktoranderna representerade genom Biologiska doktorandrådet (BDR). På universitetsnivå finns Lunds doktorandkår (på engelska) och inom fakulteten finns Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR). På Lunds universitet finns det också en doktorandombudsman.