Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Infrastruktur

Vid institutionen finns många olika faciliteter och tjänster. Kanske har vi något du inte ens visste om. Titta igenom våra infrastruktursidor och kontakta ansvarig person om du är intresserad att använda fältstation, labb eller utrustning eller behöver hjälp på annat sätt.

I vårt 3D lab hanterar vi olika tekniker för att kvantifiera, analysera och visualisera komplexa 3D fenotyper hos både levande och utdöda (fossila) organismer. Vi fokuserar på applikationer inom ekologi, evolution och paleontologi. Våra tekniker går även att använda inom medicin, antropologi, geologi, kulturarv, teknologi och design.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vårt 3D laboratorium.

Vi erbjuder service för DNA och cDNA (RNA-Seq) sekvensering. Vår enhet har instrument och resurser för dels traditionell Sanger sekvensering (ABI 3500) men också s.k. Next-Generation Sequencing (NGS) baserad på en Illumina MiSeq plattform. Vi erbjuder även konsultation i uppläggning av experiment, hjälp för konstruktion av bibliotek samt bioinformatisk rådgivning.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår DNA-sekventieringsanläggning.

Vårt elektroniklabb hjälper dig med de tekniska hjälpmedel du behöver för din forskning. Vi kan anpassa befintlig teknik eller utveckla helt nya lösningar beroende på ditt behov.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vårt Elektroniklabb.

Stensoffa fältstation ligger på Revingehed och har laboratorieutrymme, fågelvoljärer, växthus och verkstad.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår fältstation Stensoffa.

Lunds proteinproduktionsplattform, LP3, är en anläggning för proteinproduktion och isolering av proteiner. LP3 producerar högkvalitativt, rekombinant protein till närapå självkostnadspris. Kristallationsanläggningen är en del av LP3 och där kan du göra kristalliseringsexperiment med hjälp av robotar och skapa kristaller som är anpassade för att samla in data.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om Lunds proteinplattform LP3.

Lunds vindtunnel är en vindtunnel med låg hastighet och turbulens som är designad för att titta på framförallt fåglars flykt. Vi studerar även fladdermöss och insekter. Ett utmärkande drag får vår vindtunnel är att det finns en öppning mellan testavdelningen och klockmynningen så att vi snabbt och lätt kan komma åt det flygande djuret.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår vindtunnel.

Biologiska institutionen har tre elektronmikroskop och ett konfokalmikroskop i vårt mikroskopicenter. Konfokalmikroskopi används framförallt till optisk snittning av olika typer av preparat, och den kan detektera flera olika fluorescerande ämnen samtidigt. Konfokalmikroskopi kan även användas för att avbilda ytor. Med elektronmikroskopi kan du titta antingen på tvärsnitt eller ytor i hög upplösning.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår mikroskopienhet.

National Research Infrastructure Sweden tillhandahåller bioinformatiksupport för life science forskare i Sverige.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om Nationell bioinformatik infrastrukturen.

Vi har flera stora växthus och en bänkgård utomhus. Vissa växthus har automatisk bevattning och datorstyrd reglering av luftfuktigheten och andra är inkapslade för att undvika insekter och fröer utifrån.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om våra växthus.

Lokalbokning

Johanna Bjarney Jonsdottir
Utbildningsadministratör
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 15
E-post: Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se

Problem i byggnaderna

Biologihuset

Under kontorstid kontakta Nils Sundqvist 046 222 77 84 eller Henrik Wendel 046 222 38 03

Ekologihuset

Under kontorstid kontakta Cecilia Ringstrand 046 222 93 17 eller Henrik Wendel 046 222 38 03

Växthus G

Under kontorstid kontakta Chatarina Mattson 046 222 77 87 eller Henrik Wendel 046 222 38 03

Akuta problem

Utanför kontorstid kontakta Akademiska hus hjälptelefon 010 557 24 00

Bokning av projektorer

Jan Johansson
IT-tekniker
Biologiska institutionen, Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 38 09
E-post: Jan [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Bokning av bussar

Juana Bernal
Utbildningsadministratör
Biologiska institutionen, Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 18
E-post: Juana [dot] Bernal [at] biol [dot] lu [dot] se

Institutionscykel

Ett cykelframhjul mittibland blå vårblommor. Foto.
Foto: Mikael Risedal

Under dagtid kan du låna institutionens cykel. Den står parkerad i cykelstället under gångbron vid Ekologihusets västra entre. Boka cykeln hos Cecilia Ringstrand 046 222 93 17 eller Henrik Wendel 046 222 38 03.