Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering av doktorander

Lön

En forskarutbildning inom biologi ska löpa över 48 månader. En undervisningskomponent på grundnivån bör ingå i utbildningen (max 20%) och leder automatisk till en förlängning av doktorandtjänsten som motsvarar undervisningstimmarna.

Med undantag för doktorander som är helt externfinansierade (till exempel via forskarskolor) eller helt internfinansierade (som följd av institutionens egna särskilda satsningar) skall försörjning av doktorander sker enligt följande modell.

År 1 och 2

Ansvaret för doktorandens försörjning ligger hos huvudhandledaren.

År 3 och 4 (och eventuella förlängningar på grund av undervisningen eller övriga omständigheter)

Ansvaret för doktorandens försörjning ligger hos handledarens enhet.

Institutionen skall även ges möjlighet att avvika från ovanstående modell för att göra strategiska satsningar genom att helfinansiera en doktorandlön för att stödja ett visst ämne eller en viss handledare (till exempel en nyanställd lektor). En avvikelse från denna modell bör även vara möjligt om en doktorand tillhör två olika institutioner.

Drift

Som krav inför antagning av en ny doktorand skall handledaren och/eller biträdande handledare bevisa för studierektor och enhetschef att projektmedlet är tillräckligt för att årligen bekosta doktorandens forskning och övriga aktiviteter.

En skriftlig försörjningsplan

Vid antagningen skall en försörjningsplan som fastställer och försäkrar doktorandens lön och drift inrättas. Den kan bli en särskild del av doktorandens individuella studieplan.

Arkivering forskarutbildning

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se

Studierektorer FU

Emma Kritzberg
Professor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på vår engelska externa webbplats)

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Ewa Kralik
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se

Adam Niekrasz
Tjänstledig

Izabella Kehlmeier
Föräldraledig