Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering av doktorander

En forskarutbildning inom biologi löper över 48 månader. Den grundläggande principen för finansiering av doktorandtjänster är att två år finansieras av studiestödet (fördelat på avdelningsnivå) och två år av externa anslag. Avvikelser från denna modell kan göras, men ska motiveras med utbildningssyftet i fokus och förankras på avdelningen.

En försörjningsplan som fastställer och försäkrar doktorandens lön och drift redovisas i samband med intresseanmälan för att anta en doktorand, och redovisas även i doktorandens individuella studieplan. Driftsmedlen ska vara tillräckliga för att bekosta doktorandens forskning och övriga utbildningsaktiviteter.

Utöver de 48 månadernas utbildning förväntas doktorander delta i undervisning inom grundutbildningen (max 20% av heltid). Det leder automatiskt till en förlängning av doktorandtjänsten som motsvarar undervisningstiden och bekostas av grundutbildningen.

I undantagsfall kan doktorander antas med stipendier som finansiering, och då enligt kriterier fastställda av naturvetenskapliga fakulteten. Du hittar kriterierna på fakultetens webbplats.

Studierektorer FU

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)

Arkivering forskarutbildning

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se (Charlotta[dot]Thomaeus[at]biol[dot]lu[dot]se)

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
HR-administratör

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Sara[dot]Bengtsson[at]biol[dot]lu[dot]se)

Jessica Edwinsson
HR-administratör

Telefon: 046 222 02 85
E-post:Jessica [dot] Edwinsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Kehlmeier (föräldraledig)
HR-administratör

Ewa Kralik
HR-administratör

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se (Ewa[dot]Kralik[at]biol[dot]lu[dot]se)