Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen ger dig som doktorand en överblick av litteraturen inom ditt ämne och du får tillfälle att sammanfatta dina preliminära forskningsresultat i en vetenskaplig rapport. Dessutom tränar du dig på att hålla seminarium och svara på frågor och kritik från en opponent.

Halvtidskontrollen består av halvtidsuppsatsen och ett institutionsseminarium där uppsatsen presenteras för en opponent från Lunds universitet. I uppsatsen ingår både en introduktionsuppsats och preliminära forskningsresultat. Diskutera upplägget och formatet av uppsatsen med din handledare och institutionsrepresentant. Uppsatsen och seminariet ska inte ta mer än 10 veckors arbete och halvtidskontrollen är värd 15 högskolepoäng.

Halvtidskontrollen ska ske två år plus/minus tre månader efter antagningen till forskarstudier. Allt material du skriver för halvtidskontrollen kan användas i sin helhet i din avhandling, både litteraturöversikten och manuskripten.

Om du inte blir godkänd

Om du misslyckas och inte blir godkänd på halvtidskontrollen så får du en chans till att presentera en ny uppsats och hålla ett till seminarium. Det ska ske inom loppet av 6 månader från det första seminariet. Om du inte skulle bli godkänd den här gången heller undersöker studierektorn för forskarutbildningen vad det beror på och hur problemet kan lösas.

Halvtidsuppsatsen

Uppsatsen består av två delar:

  • En introduktionsuppsats med en översikt av relevant litteratur i forskningsämnet. Uppsatsen ska sätta doktorandens forskning i perspektiv till forskningsämnet som helhet, och definiera de centrala frågeställningarna.
  • En vetenskaplig rapport med preliminära forskningsresultat.

Innan halvtidskontrollen gör handledaren och institutionsrepresentant en kvalitetsgranskning av halvtidsuppsatsen. Om de bedömer att den är enligt standarden och är värd 15 högskolepoäng så får doktoranden gå upp på halvtidskontrollen.

Litteraturöversikt

Att förstå litteraturen inom ett forskningsfält är kritiskt för högkvalitativ och välmotiverad forskning. Därför bör du som doktorand börja med att få en överblick över litteraturen redan tidigt under din forskarutbildning.

I slutet på litteraturöversikten så ska du beskriva dina forskningsfrågeställningar och varför de är viktiga inom ditt forskningsfält. Litteraturöversikten liknar introduktionsavsnittet i avhandlingen (kappan) och du bör betrakta den som en sådan. Det kommer att minska stressen rejält när du ska skriva din avhandling.

Det finns inga speciella regler för hur lång litteraturöversikten ska vara, men det kan vara lämpligt att hålla sig mellan 10-20 A4-sidor.

Litteraturöversikten kan skrivas precis innan halvtidskontrollen eller så kan skrivandet delas upp i två delar. Om du väljer det senare sättet så skriver du en introduktionsöversikt över litteraturen under forskarutbildningens första år. Den är värd 5 högskolepoäng. När det är dags för halvtidskontroll så uppdaterar du introduktionsöversikten. Tillsammans med den vetenskapliga rapporten och seminariet ger det då ytterligare 10 högskolepoäng.

Vetenskaplig rapport

Om du redan har ett eller flera manuskript klara för publicering så består den andra delen av halvtidsuppsatsen av dem. För att inte uppsatsen ska bli för lång så får du endast ta med två manuskript.

Om du inte har några färdiga manuskript så beskriver du de resultat du har fått , vilka metoder du har använt och hur de preliminära resultaten förhåller sig till forskningsfrågorna i litteraturöversikten.

Halvtidsseminarium

En opponent inom Lunds universitet ska utses, som ska få uppsatsen minst en vecka innan seminariet. Opponenten ska helst vara docentkompetent. Själva seminariet ska inte vara mer än 30 minuter långt. Efter doktorandens presentation får opponenten och publiken ställa frågor.

När seminariet är slut beslutar institutionsrepresentant, opponenten och handledaren om du har klarat halvtidskontrollen. Institutionsrepresentanten (examinatorn) fyller i webbformuläret Resultat av halvtidsutvärdering, skriver ut, skriver under och lämnar vidare för LADOK-registrering. Du får en kopia på protokollet som du ska behålla. Kom ihåg att se till att LADOK blir uppdaterat med dina poäng. Det är du och din handledare som är ansvariga för att det sker.

Charlotta Thomaeus sköter arkivering av protokollen.

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på engelska)

Arkivering FU

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se