En minglande folksamling nedanför en trappa inomhus. Foto.

Här finns information om de vanligaste förekommande personalärendena och rutinerna på biologiska institutionen. På Lunds universitets centrala Medarbetarwebb finns information som är samma för alla jobbar på universitetet.

Våra personaladministratörer Sara Bengtsson, Adam Niekrasz och Izabella Sec hjälper dig med personalärenden:

  • Anställningsärenden (nyanställningar och förlängningar)
  • Varsel
  • Lön, kontouppgifter och skatt för utlandsbosatta besökare
  • Sjukdom och ledighet
  • Arvoden
  • Registrering i Lucat
  • Andra personalärenden

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se