Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inköp och upphandling

Det är viktigt att vi följer lagar och bestämmelser när vi handlar för statliga pengar. Följer du inte reglerna kan du tvingas returnera inköpta varor och bli ålagd en skadeavgift.

När du ska göra ett inköp är det i första hand inköpsverktyget Lupin du ska använda. I Lupin finns de leverantörer Lunds universitet har tecknat avtal med och som vi enligt lagen om offentlig upphandling (LoU) ska vända oss till när varor eller tjänster ska köpas in. Om avtal saknas behöver en upphandling göras. Formen för upphandlingen avgörs av det totala kontraktsvärdet.

Kontakta gärna inköpsansvarig om du har frågor eller funderingar kring dina inköp.

Inköp och upphandling, inköpsverktyget Lupin, och hur du beräknar kontraktsvärde (Medarbetarwebben).

De tre beloppsgränserna som avgör typen av upphandling

Direktupphandling

Beloppet understiger 700 000 kronor. Alla upphandlingar mellan 100 000 - 700 000kr ska enligt LoU diarieföras och arkiveras. Under 100 000 kr finns inget krav på diarieföring men tre leverantörer ska tillfrågas innan inköpet görs.

Förenklad upphandling

Totala kontraktsvärdet landar mellan 700 000 och 1 456 476 kronor. Upphandlingen får göras på institutionen samt diarieföras och arkiveras.

Öppen upphandling

Över tröskelvärdet 1 456 476 kronor. Upphandlingen överlåts tills Upphandlingsenheten.

Beställningar som görs utanför Lupin

Resor

Du ska använda BCD Travel Sweden AB.

Boka resor (Medarbetarwebben)

Datorer

Datorer och datortillbehör beställs via vår helpdesk.

IT inom biologi

Kontakt

Magdalena Nilsson
Ekonom

Mobil: 0702 37 66 72
E-post: Magdalena [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se