Kemikalieregister och riskbedömningar

KLARA är en databas för kemikalieförteckning och riskbedömningar som används av de flesta universitet, högskolor och myndigheter i Sverige.

Sökning i KLARA-databasen och inloggning för inventerare och riskbedömare.

Inventerare loggar in med sin Lucat-ID. För riskbedömning och för att se var kemikalier förvaras behövs ytterligare behörighet. Kontakta Erling Jirle (kontaktuppgifter på vår externwebb), administratör för KLARA, för att få rätt behörighet. För att bara få allmän information om kemikalier kan du gå till KLARA via Medarbetarwebben (skrolla ner till Klara och logga in med ditt LUCAT-ID).

KLARA-inventerare

Alla nedanstående personlänkar leder till vår externa webbplats där du hittar alla kontaktuppgifter.

Biologihus A och grundutbildningen

Elisabeth Gauger Nilsson
Eva Svensson

Biologihus B

Eva Landgren

Biologihus C och grundutbildningen

Camilla Björklöv
Agnieszka Czopek

Biologihus D och grundutbildningen

Camilla Björklöv

Ekologihuset, akvatisk ekologi och grundutbildningen

Marie Svensson

Ekologihuset, biodiversitet

Helene Bracht-Jørgensen
Mikael Hedrén
Sofia Mebrahtu Wisén

Ekologihuset, evolutionär ekologi

Jane Jönsson

Ekologihuset, funktionell zoologi

Erling Jirle

Ekologihuset, MEMEG

Jane Jönsson
Anna Sterngren

Ekologihuset, biologiska museerna

Karin Johnson

Arkivcentrum Syd, biologiska museerna

Maria Mostadius