Du kan få råd, stöd och vägledning i arbetsmiljöfrågor av ditt skyddsombud. Kom ihåg att skyddsombudet inte är ansvarig för din arbetsmiljö – det är din chef!

Alla personlänkar går till vår externa webbplats där du hittar alla kontaktuppgifter.

Huvudskyddsombud

Ordinarie: Erling Jirle
Ersättare: Carina Rasmussen

Arkivcentrum Syd – Biologiska museet

Ordinarie: Maria Mostadius
Ersättare: Arne Thell

Biologihus A och växthusen

Ordinarie: Chatarina Mattsson
Ersättare: Nils Sundqvist

Biologihus B

Ordinarie: Carina Rasmussen
Ersättare: Eva Landgren

Biologihus C och D

Ordinarie: Camilla Björklöv
Ersättare: Bodil Sjögreen

Ekologihuset – grundutbildningen och prefekteriet

Ordinarie: Lotta Persmark
Ersättare: Adam Niekrasz

Ekologihuset – akvatisk ekologi

Ordinarie: Marie Svensson
Ersättare: Kaj Hulthén

Ekologihuset – biodiversitet

Ordinarie: Mikael Hedrén
Ersättare: Sofia Mebrahtu Wisén

Ekologihuset – Biologiska museet

Ordinarie: Ellen Sandström
Ersättare: Vakant

Ekologihuset – evolutionär ekologi, MEMEG, Stensoffa och Vindtunnelhuset

Ordinarie: Jane Jönsson
Ersättare: Anna Sterngren

Ekologihuset – funktionell zoologi och gemensamma lokaler

Ordinarie: Erling Jirle
Ersättare: Martin N. Andersson