Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärplaneringssamtal

I samband med att halvtidskontrollen slutförts ska ett karriärplaneringssamtal erbjudas doktoranden och bokas in. Institutionsrepresentanten ansvarar för att detta sker. Om doktoranden önskar kan mötet hållas enskilt med institutionsrepresentanten, men normalt närvarar också handledare. Karriärplaneringssamtalet kan hållas som en del av ett doktorandsamtal eller vid separat tillfälle.

Utgångspunkten för samtalet är doktorandens planer, funderingar, frågor och önskemål angående karriären efter disputation. Ett inslag kan vara att återvända till den individuella reflektion doktoranden skrev över sina mål med utbildningen och eventuella tankar om framtiden under institutionens introduktionskurs. En väsentlig fråga att diskutera och ta ställning till är om något i utbildningens slutfas och i ISP:n bör justeras för att bättre passa för doktorandens behov och framtida planer.

Frågor doktoranden kan tänka på och som samtalet kan byggas kring:

  • Har du planer för eller funderingar på tiden efter disputationen?
  • Kan något göras under resten av utbildningen för att anpassa till och underlätta ”karriärplanerna”? Av vem?
  • Vad tycker du är roligast eller mest motiverande i ditt nuvarande arbete?
  • Vad är du bra på?
  • Vad vill du lära dig?

Blanketten för doktorandsamtal kan användas när institutionsrepresentanten skriver en kort redogörelse för samtalet, inklusive eventuella förändringar i planering och ISP. Om samtalet genomförts som del av doktorandsamtal ska det tydligt framgå av protokollet att det också inkluderar karriärplaneringsdiskussion.