Karriärplaneringssamtal

Terminen innan disputationen och före det sista doktorandsamtalet ska du, som doktorand, ha ett karriärplaneringssamtal med din handledarkommitté. Då ska ni diskutera framtida karriärplaner för att du ska få hjälp att hitta intressanta och realistiska karriärmöjligheter.

Som ledning för karriärplaneringssamtalet finns ett dokument (på engelska; pdf, 289 kB, ny flik) med ett antal frågor. Innan mötet så ska både du och handledarna förbereda anteckningar som kan vara till hjälp i diskussionen. Sist i karriärsamtalsdokumentet finns ett formulär med plats för en summering av samtalet. En kopia som har undertecknats av alla inblandade ska skickas till studierektorn för forskarutbildningen. Studierektorn för forskarutbildningen skickar blanketten vidare till en administratör för arkivering.

Karriärservice vid Lunds universitet

Arkivering FU

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se