Disputation och doktorsexamen

När du har uppfyllt alla formella krav för forskarutbildningen, är färdig med alla kurser och har skrivit din avhandling är du redo att offentligt försvara din avhandling vid en offentlig disputation. Om du istället siktar på en licentiatexamen (på fakultetens webb) sker försvaret som ett institutionsseminarium.

Förutom universitetets information på Medarbetarwebben om disputationen, så har institutionen en egen kurs – Dags att disputera. Utseendet på avhandlingen ska följa universitetets grafiska profil.

Utseendet på avhandlingen
Riktlinjer för avhandlingens sammanfattning ("kappan") (på engelska, pdf, 46 kB, ny flik, vår engelska internwebb)

Biologiska institutionen ger ett ekonomiskt stöd på 55 000 kr (inklusive indirekta kostnader) som stöd för disputationskostnaderna till alla doktorander inom institutionen. I de här kostnaderna ingår resa, uppehälle och arvode till opponenten och tryckning av avhandlingen. Kostnader som överstiger 55 000 kr (inklusive indirekta kostnader) måste doktorandens handledare betala.

På naturvetenskapliga fakulteten finns information om hur du gör för att boka datum och anmäla disputationen, om betygsnämnd, opponent och annat matnyttigt.

Skaffa ett ISBE-nummer till din avhandling

Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet har ansvar för att dela ut ISBN-nummer till avhandlingar.

Mer information om hur man beställer ett ISBN-nummer på UBs webb

Tänk även på att Biologibiblioteket gärna vill ha två exemplar av din tryckta avhandling! De får inte något exemplar av de som du ger till UB.