Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor – FAQ

Bra att veta för unga forskare och andra

Om du är nyanställd eller fått eget anslag efter att varit anställd som postdok har du säkert en hel del frågor om administration på Lunds universitet. Du undrar kanske också vem du ska vända dig till för att få hjälp. För att underlätta har vi sammanställt en lista med de vanligaste frågorna vi får på institutionen.

Administration

Du kan kontrollera din ekonomi i Kuben (logga in med ditt LUCAT-ID, extern webbplats). Du kan också fråga ekonomiadministratören på din avdelning.

LKP står för lönekostnadspåslag. 2023 är det på 55,86%.

Fråga din avdelningsekonom.

Overhead dras på alla kostnader ett projekt har, förutom investeringar i utrustning och inventarier på ett värde över 25 000 SEK.

Du har det fulla ansvaret för att du har pengar som täcker kostnaderna. Om det finns otillräckligt med pengar på en anslagsaktivitet får du med hjälp av din ekonomiadministratör se över om det går att ta kostnaderna från ett annat anslag. Om det till slut inte går att undvika att överskrida det tilldelade anslaget så står institutionen för den finansiella risken.

Du hittar allmän information på Jordbruksverkets webbplats och The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharings webbplats (på engelska). Har du frågor om Nagoya, kontakta Niklas Wahlberg (Niklas [dot] Wahlberg [at] biol [dot] lu [dot] se). Johan Nilsson (Johan [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se) svarar på frågor om djurförsök.

På Medarbetarwebben finns information om djurförsöksetik. Har du fler frågor kan du kontakta Johan Nilsson (Johan [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se)

Ekonomiwebben finns en excelfil. Kontakta din avdelningsekonom om du behöver hjälp.

Institutionen betalar för kontorsmöbler. Kontakta din avdelningschef om du har problem med din arbetsmiljö.

Ja, lönen är erfarenhetsbaserad, men den tar även hänsyn till anslagen som finansierar anställningen.

Prata med din avdelningsekonom.

Kontakta Magdalena Nilsson (Magdalena [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se) som är inköpsansvarig på institutionen. Mer information finns på vår inköpssida.

Du registrerar utlägget i personalsystemet Primula under Resor/Utlägg. I själva formuläret hittar du hjälp om du behöver. Glöm inte att spara alla kvitton.

Institutionen accepterar anslag som inte täcker full overhead. Om medfinansieringen är väldigt hög bör du diskutera ansökan med prefekten.

Du registrerar din sjukfrånvaro i personalsystemet Primula. Mer information om sjukfrånvaro finns på Medarbetarwebben. Glöm inte att berätta för din chef och dina närmaste medarbetare att du är sjuk.

Kontakta din avdelnings personaladministratör.

Titta först i din spam-folder så att nyhetsbrevet BioBullen inte ligger där. Kontakta annars Inger Ekström (Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se).

Undervisning

Ja, det får du.

Du får ersättning så fort som huvudläraren har skickat in kursbokslutet till Utbildningskansliet. Det tar vanligtvis runt två månader efter avslutad kurs.

Finns det situationer då jag får lägre ersättning för undervisning än min vanliga lön?
Nej, timersättningen är baserad på din lön.

Ersättningen sätts in på den aktivitet från vilken din lön betalas ut.

Fråga huvudläraren om antal timmar du undervisat eller be om en kopia på kursbokslutet när kursen är slut. I kursbokslutet är alla timmar listade. Det är upp till dig att hålla reda på hur många timmar du undervisat på olika kurser. Det är bra att ha på ditt CV eller om du behöver ange det vid ansökningar.

Forskning

På våra infrastruktursidor listar vi institutionens infrastruktur. Mindre apparatur finns inte alltid listad. Du kan alltid fråga din avdelningschef om du är osäker på om utrustningen du behöver finns eller inte.

Prata med din avdelningschef.

Det går inte ge ett generellt svar på frågan. Våra forskningsingenjörer har olika arbetsbeskrivningar. Fråga din avdelningschef.

Prata med din avdelningschef som sätter dig i kontakt med rätt person.

Lokalkostnaderna är redan täckta av overheaden.

Kontakta Anders Örtegren (Anders [dot] Ortegren [at] biol [dot] lu [dot] se)

Du ska använda Lunds universitets typsnitt och färger. Du hittar universitetets grafiska profil och instruktioner om hur du använder den på Medarbetarwebben. På samma ställe hittar du även Lunds universitets logotyp och mallar för presentationer, postrar och wordfiler.

Nej, universitetet är mycket restriktivt med att tillåta sublogotyper. På Medarbetarwebben finns information om logotyper och hur du får använda dem.

Ja, kontakta Inger Ekström (Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se).

Ja, kontakta Anders Örtegren (Anders [dot] Ortegren [at] biol [dot] lu [dot] se).

Karriär

Anställa personer

Kontakta din avdelnings personaladministratör. Mer information finns på vår sida om att anställa personal.

Om du tänker anställa någon längre än tre veckor på heltid så ska du utlysa en tidsbegränsad anställning istället för att anställa personen på timmar. På vår sida om att anställa personal finns mer information.

Kan en postdok få hjälp med att skaffa ett svenskt personnummer?

En stipendiepostdok är inte anställd av universitetet och är därför själv ansvarig för kontakten med myndigheter. Vi har mycket begränsade resurser för att hjälpa till. Postdokvärden måste fylla i en värdöverenskommelse för att få ta emot någon på ett stipendium.

Samma anslag som betalar postdoktorns lön står också för kursavgiften för kurser i svenska.

Kontakta din avdelnings personaladministratör om du behöver hjälp med certifikat.

Att anställa en doktorand som har ett stipendium det första året av doktorandanställningen istället för lön är tillåtet men INGET vi rekommenderar.