Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

På de här sidorna hittar både du som doktorand och du som handledare det mesta som rör forskarutbildningen på biologiska institutionen. Är det fortfarande någonting du undrar över så ta kontakt med någon av forskarutbildningens studierektorer.

Konferensnamnskyltar på ett bord. Svartvitt foto.

Från antagning till disputation

I korthet ser forskarutbildningstiden ut så här:

När institutionen antagit en doktorand så händer följande:

  1. Forskarutbildningens studierektor utser en handledarkommitté.
  2. Doktoranden och handledaren skriver tillsammans en individuell studieplan (på fakultetens webbplats). Det är en webbaserad beskrivning av doktorandens projektplan och de poäng som doktoranden har tagit under sin studietid. Den individuella studieplanen uppdateras varje år och nya kurspoäng registreras i LADOK.
  3. Varje termin hålls ett doktorandsamtal då doktoranden och handledarkommittén träffas och diskuterar doktorandens framsteg och idéer. Forskarutbildningens studierektor är med på det första doktorandsamtalet efter antagningen.

Kurser

Förutom att forska och skriva en avhandling så måste doktoranden gå ett antal kurser och uppfylla andra åtaganden, som att skriva en halvtidsuppsats. Tre kurser är obligatoriska. De är Naturvetenskapliga fakultetens introduktionskurs för doktorander, Evolutionära processer (på vår externa engelska webbplats) och den universitetsövergripande högskolepedagogiska introduktionskursen (på fakultetens webbplats). Det finns många andra kurser både inom institutionen och utanför (på vår externa svenska webbplats). Doktoranden kan också få kurspoäng genom att presentera postrar och föredrag på konferenser. Andra sätt att få kurspoäng är att läsa och bli examinerade på viktiga böcker inom forskningsfältet. Antal poäng för ovanstående är reglerat i den allmänna studieplanen för biologi (på fakultetens webbplats).

Karriärplanering

Under forskarutbildningens sista termin har handledarkommittén ett karriärplaneringssamtal med doktoranden, där de diskuterar olika anställningsmöjligheter och kommittén ger råd om hur doktoranden bäst kan komma i gång med sin karriär.

Poäng

För att nå en doktorsgrad i biologi så måste forskarstudenten skriva en akademisk avhandling som är baserad på egen forskning (180 högskolepoäng) och dessutom ha 60 högskolepoäng avklarade kurser. För att få ta ut en licentiatexamen i biologi (på fakultetens webbplats) så krävs det hälften så mycket poäng (det vill säga 90 och 30 högskolepoäng). Vad som krävs för avhandlingen och kurserna preciseras i detalj i den allmänna studieplanen i biologi (på fakultetens webbplats).

Disputation

Det sista i en doktorands utbildning är den officiella disputationen, ett offentligt försvar av avhandlingen inför en opponent och en betygsnämnd. Om försvaret av avhandlingen är godkänt av betygsnämnden och övriga formella krav är uppfyllda så får den nyblivna doktorn ta ut sin examen och promoveras. Promoveringen (på LUs centrala webbplats) är en formell ceremoni som hålls i Lunds domkyrka i slutet av maj varje år.

Sidansvarig:

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på engelska)

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse