Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

På de här sidorna hittar du som doktorand, handledare och institutionsrepresentant information om forskarutbildningen på biologiska institutionen.

Information som är generell för forskarutbildningen på Naturvetenskapliga fakulteten, till exempel kring disputation och examen, hittar du på fakultetens interna webbplats.

Namnskyltar för konferens på ett bord. Svartvitt foto.

Ramarna för utbildningen definieras av den allmänna studieplanen i biologi. Det upprättas och fastslås också en individuell studieplan som specificerar innehåll, planering och resurser för den enskilde doktorandens utbildning. I samband med att institutionen antar en doktorand utses en handledarkommitté. En gång per termin hålls ett doktorandsamtal då doktoranden och handledarkommittén träffas och diskuterar hur doktorandens utbildning fortskrider i förhållande till planeringen, och hur planen framåt ser ut. I samband med detta revideras den individuella studieplanen.

Om de allmänna och individuella studieplanerna på fakultetens externa engelska webbplats

Avhandling, kurser och andra poänggivande moment

För en doktorsexamen i biologi ska doktoranden skriva en akademisk avhandling som är baserad på egen forskning (180 högskolepoäng) och i enlighet med den allmänna studieplanen ska kurser och andra poänggivande moment (individuella åtaganden) motsvara 60 högskolepoäng. I forskarutbildningen ingår ett antal obligatoriska kurser som specificeras i den allmänna studieplanen. Det finns många andra kurser både inom institutionen och utanför (på vår externa webbplats).

Halvtidskontrollen, som består av en halvtidsuppsats och ett halvtidsseminarium, är också ett obligatoriskt poänggivande moment i forskarutbildningen.

Andra poänggivande moment kan exempelvis vara aktivt deltagande i vetenskaplig konferens eller lärarstyrda litteraturseminarier.

Disputation

Mot slutet av doktorandutbildningen sker disputationen, ett offentligt försvar av avhandlingen inför en opponent och en betygsnämnd. Om försvaret av avhandlingen är godkänt av betygsnämnden och övriga formella krav är uppfyllda så kan doktoranden ta ut sin examen och promoveras. Promotionen är en ceremoni som hålls i Lunds domkyrka i slutet av maj varje år.

Om promovering på Lunds universitets centrala webbplats.

Studierektorer FU

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)