Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tydlig grafisk identitet ger trovärdighet

Vår identitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omgivning. Vår grafiska profil och logotyp är viktiga verktyg som ger oss en enhetlig profil, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna stå fortsatt starka i den hårda konkurrensen om forskningsmedel, skickliga medarbetare och studenter, samt kunna klättra på nationella och internationella rankinglistor. Alla medarbetare bidrar till hur Lunds universitet uppfattas. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna i den grafiska profilen oavsett om vi producerar material i tryckt eller digital form.

Kommunikationssidor med grafiska profilen på Lunds universitets Medarbetarwebb

Kommunikationsplan

För att strukturera och effektivisera kommunikationen på biologiska institutionen upprättar vi varje år en kommunikationsplan.

Kommunikationsplan för biologiska institutionen 2022 (pdf, 242 kB, ny flik)

Extern kommunikation
Kanal Ansvarig/kontaktperson Mål Syfte Prioriterade målgrupper Typ av innehåll
Extern webb Inger Ekström Backup: Anders Östegren Ge fördjupad kunskap om biologi och vår verksamhet. Media och allmänhet ska kunna hitta experter, fakta och nyhetstips. Öka synligheten och kännedomen om institutionen. Vara en landningsplats för andra satsningar. Forskare, allmänhet, media Statiskt innehåll om samverkan, forskning, medborgarforskning och populärvetenskap. Dynamiskt innehåll i form av nyheter och film
Konferenswebb Inger Ekström Underlätta konfernsdeltagarnas informationsbehov innan och under konferenser. Att synliggöra konferenser och ge en professionell bild av biologiska institutionen Forskare Statiskt innehåll i form av program, abstract, boendeinformation
Media Anders Örtegren Underlätta för forskare att nå ut med sin forskning. Hjälpa forskarna att utföra tredje uppgiften. En hjälp att uppfylla kraven på outreach i samband anslagsansökningar. Skapa kontakter mellan frågeställare och experter bland institutionens forskare. Öka förståelse och engagemang för institutionens forskning och aktiviteter. Visa att institutionen är en pålitlig och trovärdig källa. Ökad synlighet ger biologi mer plats i människors medvetande. Kan leda till ökad hänsyn till biologiska aspekter bland allmänhet och makthavare. Journalister, allmänhet, politiker, anslagsgivare Ny forskning, nya projekt och andra nyheter från institutionen
Facebook institution Inger Ekström/Anders Örtegren Sprida nyheter och information om institutionens aktiviteter. Att vara närvarande på FB och sökbara med nyheter och evenemang där målgruppen finns. Allmänhet Forskningsnyheter och öppna aktiviteter för allmänheten
Twitter Inger Ekström/Anders Örtegren Sprida kunskapen om ny forskning och pågående projekt på biologiska institutionen. Skapa ett aktivt nätverk att dela med institutionens twittrande forskare. Ge forskarna en institutionstillhörighet för att sprida forskningsresultat, pågående forskning och lediga tjänster. Forskare, media Forskningsnyheter, anslag, priser
LUCRIS Anders Örtegren + forskargruppernas Lucris-publicister Backup: Inger Ekström Visa upp vår forskning, våra publikationer och forskningssamarbeten. Att finnas med i olika typer av utvärderingar. Att samla forskningsinformation från flera olika system och visa en samlad bild av vår forskning och hur den hänger ihop. Alla intresserade Forskargrupper, projekt, personsidor, kontrakt, konferenser, publikationer, aktiviteter, CV och infrastrukturer
Externwebb GU Juana Bernal Hitta information inför val av kurser och program. Underlätta för studenter att göra genomtänkta val och hitta till rätt information på andra ställen Studenter Kurs- och programinformation.
Facebook GU Juana Bernal Skapa vi-känsla och gemenskap. Ge en bild av livet som biologistudent i Lund. Studenter Snapshots från pågående händelser på kurser och forskningsnyheter.
Bloggen Biology Education Lotta Persmark & Tina Ledje Matcha studenter med exjobbsförslag. Underlätta för studenter att hitta examensarbeten och jobb Befintliga studenter Examensarbetesförslag och lediga jobb
Fråga en biolog Andreas Nord + experter Svara på biologifrågor Öka kunskapen om biologi. Stärka institutionens synlighet bland allmänheten. Allmänhet Biologifrågor
Ansökningar Marie Dacke/Inger Ekström/Anders Örtegren Öka chanserna för forskare att få anslag. Framgångsrika forskare delar med sig av sina erfarenheter. Professionella texter och illustrationer. Förbättra och popularisera de svenska sammanfattningarna och illustrationerna i samband med anslagsansökningar. Anslagsgivarna Ansökningar, populärvetenskapliga texter, layout och illustrationer
Biologishowen Julian Melger Visa hur roligt biologi är. Öka intresset för naturvetenskap, i synnerhet biologi. Allmänhet Show
Framtidsvecka/Hållbarhetsveckan/Debatt i Lund Eventgrupp Nå en bredare publik och synas tillsammans med övriga LU. Att vara en del av LUs gemensamma satsningar för att få ökad synlighet och skapa vi-känsla Alla intresserade Föreläsningar och debatt. Eventuellt visningar
Canvas GU-kansliet Internwebb för studenter Att göra gemensam utbildningsinformation tillgänglig Befintliga studenter Föreskrifter, säkerhet, kartor, kursöversikt, tentor och blanketter
Intern kommunikation
Kanal Ansvarig/kontaktperson Mål Syfte Prioriterade målgrupper Typ av innehåll
Internwebb Inger Ekström Backup: Anders Örtegren Underlätta personalens administrativa uppgifter. En välunderrättad personal. Informera om vad som gäller. Göra det lättare att planera och samordna. Personal som arbetar på institutionen. Info om forskarutbildning, kommunikation, IT, säkerhets- och miljöarbete, kalendarier, protokoll och minnesanteckningar
Biologibloggen Inger Ekström/Anders Örtegren Berätta vad som händer och har hänt på institutionen. Skapa vi-känsla och engagemang. Få de som inte kan vara med på evenemang att känna delaktighet. Personal som arbetar på institutionen. Presentation av nya medarbetare, dagordningar, minnesanteckningar och protokoll. Text och bild från olika evenemang
Nyhetsbrev Inger Ekström/Anders Örtegren På ett ställe sammanställa vad som är på gång inom institutionen varje vecka. Visa vad media tar upp om institutionen. Göra det lättare för personalen att planera sina aktiviteter. Skapa engagemang och inspirera. Skapa vi-känlsa och stolthet. Personal som arbetar på institutionen Disputationer, seminarier, statistikjour, workshops, konferenser, biologer i media, anslag, priser
Epostlistor Gemensamma epostlistor: Personaladministratörerna Snabbt och lätt nå många. Informera och kommunicera inom institution, enheter och forskargrupper. Personal som arbetar på institutionen, på enheter eller i forskargrupper. Disputationer, seminarier, statistikjour, workshops, info om semestrar, husinfo och andra händelser
BLAM Institutionens doktorander Skapa kännedom om doktorandernas arbete. Skapa vi-känsla och gemenskap över enhets- och husgränser Alla på biologiska institutionen Föreläsningar, flash talks, workshops och posters
Information till nyanställda Inger Ekström/Personaladministratörer/IT/Biblioteket Underlätta för nyanställda. Säkerställa att alla nyanställda får samma information Nyanställda på institutionen Regler, best practice, hur en hittar info
Presentationspowerpoint Inger Ekström Ge en professionell bild av institutionen. Underlätta för forskare och lärare att presentera institutionen för utomstående. Forskare och lärare Grundläggande information och statistik
Informationsskärmar Inger Ekström/Anders Örtegren Att säkerställa att alla får samma information oavsett fysisk arbetsplats Minska avstånden mellan husen. Alla på biologiska institutionen Föreläsningar, seminarier, husinfo, möten, dagens pasta och väder
Canvas GU-kansliet Samla all information lärare behöver i samband med kurs Att underlätta utbildningsadministrationen Lärare Blanketter, examensarbetesinfo, handledningar och utvärderingar

Presentationsmaterial

Behöver du presentera institutionen när du är på konferens eller besök på andra universitet? Då finns nedanstående presentationspowerpointar som stöd. De innehåller en kort introduktion till Lunds universitet och basfakta om institutionen. Lägg till och ta bort bilder efter målgrupp och behov. Presentationerna kommer att uppdateras i början på varje år då budgetarbetet och siffrorna från hela Lunds universitet är klara.

Internkommunikation

Internkommunikationen på institutionen sker till större delen genom nedanstående:

E-postlistor

Våra personaladministratörer är ansvarig för våra centrala e-postlistor. 

Anslagstavlan är en lista som i princip når alla på institutionen och dessutom en del på CEC och fakulteten. Det är fritt för alla som är anslutna till listan att posta. Här kommer det mycket information om seminarier, tjänster och annat smått och gott som kan vara av allmänt intresse.

Biologilistan är också en lista som ska nå alla. Till den här listan kan endast Jessica Abbott, Joakim Nilsson och Inger Ekström posta. Här ska det endast komma sådan information som är av yttersta vikt för alla på institutionen.

Utöver dessa finns listor till respektive enhet. Medlemskapet på listorna är automatisk efter verksamhetsroll i Lucat. Kontakta helpdesk [at] biol [dot] lu [dot] se om du har frågor om e-postlistorna.

Enskilda forskargrupper och andra grupperingar kan ha egna e-postlistor som de själva ansvarar för.

Biologibloggen

Biologibloggen kan du läsa om presentationer av nya medarbetare, dagordningar och protokoll från möten och små sammanfattningar av händelser på institutionen. Vi är en enorm institution och tanken med bloggen är att du ska kunna hålla dig lite uppdaterad om vad som händer på andra ställen. Jessica Abbott, Inger Ekström, Anders Örtegren kan posta inlägg. Vill du skriva om något skicka bara texten till Inger Ekström så lägger hon ut den. Kommentarerna är däremot öppna för alla i två veckor. För att undvika för mycket spam stänger vi dem sedan. Alla medarbetare blir prenumeranter på nya blogginlägg via epost.

Nyhetsbrev

Varje fredag kommer vårt nyhetsbrev BioBullen. Här får du en sammanfattning av vad som händer på institutionen kommande vecka och länkar till media som skrivit om institutionen och våra medarbetare under veckan. Nyhetsbrevet är på svenska, men det kan vara ett bra sätt att börja lära sig språket. Glöm inte att meddela Inger Ekström om du sitter på någon information som passar i nyhetsbrevet. Alla medarbetare som stannar längre än sex månader på institutionen lägger vi in som prenumeranter på nyhetsbrevet. Har vi missat att lägga in dig kan du prenumerera på nyhetsbrevet (webbformulär på nyhetsbrevstjänsten MailChimps webbplats).

Informationsskärmar

Vid in- och utgångarna i Ekologihuset och Biologihuset finns det informationsskärmar. Skärmarna är främst till för våra anställda. På skärmarna har vi information om seminarier och annat som händer i huset. De visar också vårt kalendarium. Så här gör du för att få ut information på skärmarna och i kalendariet.

Extern kommunikation

Använd alltid institutionens namn och Lunds universitet vid all extern kommunikation. Det kan fungera med endast Lunds universitet också, men aldrig med bara enhets- eller forskargruppsnamn. På svenska heter institutionen biologiska institutionen och på engelska Department of Biology. Inget annat!

På Medarbetarwebbens kommunikationsdel hittar du mycket matnyttigt om du ska producera eget informationsmaterial. Här finns allt från info om kommunikationsplanering, användning av logotypen, grafisk profil och bildmanér till upphandlade fotografer och byråer, press och media, profilprodukter och översättning.

Sociala medier

Använder du sociala medier i tjänsten? Tänk på att vi är en myndighet och titta på Medarbetarwebben för att få tips och råd.

Tveka inte att kontakta kommunikatör Inger Ekström om du behöver råd och support i kommunikationsfrågor.

Kontakt

Inger Ekström
Kommunikatör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 40 88
E-post: Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Anders Örtegren
Kommunikatör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 92 22
E-post: Anders [dot] Ortegren [at] biol [dot] lu [dot] se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev