Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Befordringsärenden och docenturansökan

Arbetsgång vid befordran till professor

Institutionen ska tillstyrka befordringsansökningar innan ärendet går vidare till lärarförslagsnämnden (LFN). Prefekten utser två examinatorer, som tillsammans med berörd enhetschef och huvudstudierektor, granskar ansökan. Vid bedömningen ska institutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter vägas in. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten) eller avslår. Tillstyrkan från institutionen ska innehålla yttrande huruvida eventuell befordran leder till ändrade arbetsuppgifter (kontering).

Arbetsgång vid befordran till lektor

Enhetschefen och en examinator sammanställer yttrande efter överenskommelse med prefekten. Huvudstudierektor skriver pedagogiskt intyg. Prefekten tillstyrker, och därefter vidarebefordran till fakulteten.

Arbetsgång vid ansökan om docentur

Enhetschefen och en examinator sammanställer yttrande efter överenskommelse med prefekten. Huvudstudierektor skriver pedagogiskt intyg. Prefekten tillstyrker, och därefter vidarebefordran till fakulteten. Vid docentföreläsningar ansvarar enhetschef och examinator för det ceremoniella. Två ledamöter i docenturnämnden medverkar.

Ovanstående är beslutat i november 2013 av prefekt Christer Löfstedt.

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Ewa Kralik
Personaladministratör
Biologiska institutionen

E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se