Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Befordringsärenden och docenturansökan

Arbetsgång vid befordran till professor

Institutionen ska tillstyrka befordringsansökningar innan ärendet går vidare till lärarförslagsnämnden (LFN). Prefekten utser två examinatorer, som tillsammans med berörd avdelningschef och huvudstudierektor, granskar ansökan. Vid bedömningen ska institutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter vägas in. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten) eller avslår. Tillstyrkan från institutionen ska innehålla yttrande huruvida eventuell befordran leder till ändrade arbetsuppgifter (kontering).

Arbetsgång vid befordran till lektor

Avdelningschefen och en examinator sammanställer yttrande efter överenskommelse med prefekten. Huvudstudierektor skriver pedagogiskt intyg. Prefekten tillstyrker, och därefter vidarebefordran till fakulteten.

Arbetsgång vid ansökan om docentur

Avdelningschefen och en examinator sammanställer yttrande efter överenskommelse med prefekten. Huvudstudierektor skriver pedagogiskt intyg. Prefekten tillstyrker, och därefter vidarebefordran till fakulteten. Vid docentföreläsningar ansvarar avdelningschef och examinator för det ceremoniella. Två ledamöter i docenturnämnden medverkar.

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
HR-administratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Sara[dot]Bengtsson[at]biol[dot]lu[dot]se)

Izabella Kehlmeier
HR-administratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Izabella [dot] Kehlmeier [at] biol [dot] lu [dot] se

Ewa Kralik
HR-administratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se (Ewa[dot]Kralik[at]biol[dot]lu[dot]se)