Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö är viktig både för att vi ska trivas på jobbet och för att vi inte ska bli skadade. Vi måste alla sträva efter bästa möjliga arbetsmiljö både för vår egen och andras skull. Därför har vi ett ansvar att känna till och följa de regler som gäller. Behöver du hjälp eller mer informations kan du få det av våra skyddsombud.

Universitetet har sammanställt en sida med allt som kan vara bra att ha koll på om något händer, vare sig det är akut eller inte. Sidan Om något händer finns på Medarbetarwebben.

Om olyckan är framme

Nödnummer

Nollan behövs för att komma ut på telefonlinjen utanför Lunds universitet. På mobiltelefon ingen nolla.

Universitetets larmnummer

Anknytning 207 00 om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson. Utanför LU är numret 046 222 07 00

Felanmälan under kontorstid

Biologihuset

Ekologihuset

Akuta fel utanför kontorstid

Akademiska hus jour på telefon 0 010 557 24 00.

Första hjälpen

Första hjälpen på Röda Korsets webb

Rapportering av tillbud och olyckor

Alla olyckor och även incidenter (tillbud som skulle kunna bli en olycka) måste enligt lag rapporteras. Kontakta både din avdelningschef och ditt skyddsombud för hjälp med detta. På Lunds universitets Medarbetarwebb finns information om rutiner för arbetsskade- och tillbudsanmälan.

Fler bra telefonnummer och ytterligare information om säkerhet på Lunds universitets Medarbetarwebb.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi arbetar för en bra arbetsplats. Varje år skickar vi ute en enkät till institutionens medarbetare. Hälsa-, miljö- och säkerhet (HMS)-kommittén och Hälsa, miljö och säkerhet–arbetsutskott (HMS-AU) jobbar för att avhjälpa problem som kommer fram genom enkäterna.

Om du upplever psykosociala problem i arbetet ska du ta upp detta med din avdelningschef eller ditt skyddsombud.

Avfallshantering

På Lunds universitets Medarbetarwebb finns information och blanketter för hantering av farligt och kemiskt avfall.

Lunds universitets avfallshandbok anpassad för biologiska institutionen (pdf, 1,83 MB, ny flik)