Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vår arbetsmiljö är viktig både för att vi ska trivas på jobbet och för att vi inte ska bli skadade. Vi måste alla sträva efter bästa möjliga arbetsmiljö både för vår egen och andras skull. Därför har vi ett ansvar att känna till och följa de regler som gäller. Behöver du hjälp eller mer informations kan du få det av våra skyddsombud.

Om olyckan är framme

Nödnummer

Nollan behövs för att komma ut på telefonlinjen utanför Lunds universitet. På mobiltelefon ingen nolla.

Universitetets larmnummer

Anknytning 207 00 om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson. Utanför LU är numret 046 222 07 00

Felanmälan under kontorstid

Biologihuset

Ekologihuset

Akuta fel utanför kontorstid

Akademiska hus jour på telefon 0 010 557 24 00.

Första hjälpen

Första hjälpen på Röda Korsets webb

Rapportering av tillbud och olyckor

Alla olyckor och även incidenter (tillbud som skulle kunna bli en olycka) måste enligt lag rapporteras. Kontakta både din enhetschef och ditt skyddsombud för hjälp med detta. På Lunds universitets HR-webb finns en pdf med rutiner för arbetsskade- och tillbudsanmälan.

Fler bra telefonnummer, blanketter för nerladdning och ytterligare information på Lunds universitets Medarbetarwebb.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi arbetar för en bra arbetsplats. Varje år skickar vi ute en enkät till institutionens medarbetare. Hälsa-, miljö- och säkerhet (HMS)-kommittén och Hälsa, miljö och säkerhet–arbetsutskott (HMS-AU) jobbar för att avhjälpa problem som kommer fram genom enkäterna.

Om du upplever psykosociala problem i arbetet ska du ta upp detta med din enhetschef eller ditt skyddsombud. Om du inte vill diskutera dessa problem med någon av dessa finns två speciellt utsedda förtroendepersoner med vilka du kan diskutera sådana problem konfidentiellt. Dessa är Carina Rasmussen (kontaktuppgifter på vår externwebb) i Biologihuset och Anders Brodin (kontaktuppgifter på Lunds universitets Medarbetarwebb) i Ekologihuset. Naturligtvis kan du också skicka andra synpunkter och kommentarer till dem.

Avfallshantering

På Lunds universitets Medarbetarwebb finns information och blanketter för hantering av farligt och kemiskt avfall.

Lunds universitets avfallshandbok anpassad för biologiska institutionen (pdf, 1,83 MB, ny flik)

Arbetsmiljösamordnare

Henrik Wendel
Intendent
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 38 03
E-post: Henrik [dot] Wendel [at] biol [dot] lu [dot] se