Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Säkerhetsrutiner

Alla olyckor och även incidenter (tillbud som skulle kunnat bli en olycka) måste enligt lag rapporteras. Kontakta både din avdelningschef och ditt skyddsombud. Blanketter för nerladdning finns på Lunds universitets medarbetarwebb.

Institutionens allmänna säkerhetsrutiner

Allmänna säkerhetsrutiner (uppdaterad 2016-11-15, på engelska, pdf, 830 kB, ny flik)

Vissa forskargrupper/hus har speciella säkerhetsrutiner för sina labb. Hör med ditt skyddsombud.

Studentsäkerhet

Generell information om säkerhet för studenter på grundutbildningens engelska webb.

Säkerhetsskyltning

På HR-webben finns information om skyltning och märkning av kemikalier.

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan anpassad för hälsa, miljö och säkerhet (pdf, 261 kB, ny flik)

Miljöansvariga

Alla personnamn går till kontaktuppgifter på externa webbplatser.

Kontaktperson för joniserande strålning, databasen Gisela, lasersäkerhetssamordnare och ansvarig för trycksatta anordningar (autoklaver)

Erling Jirle

Brandsamordnare

Henrik Wendel
Ställföreträdande Nils Sundqvist

Tillståndsansvarig för heta arbeten

Nils Sundqvist

Föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Biologihus A och växthus G

Mats Hansson

Biologihus B

Eric Warrant

Biologihus C och D

Eric Warrant och Staffan Bensch

Ekologihuset, GU-lokaler och Biologihuset, zoologiförråd

Jep Agrell

Ekologihuset, institutionsgemensamt förråd

Henrik Wendel

Ekologihuset, Funktionell ekologi

Anders Nilsson

Ekologihuset, Biodiversitet och biovetenskap

Magne Friberg

Ekologihuset, Evolutionär ekologi och infektionsbiologi

Staffan Bensch

Ekologihuset, Sinnesbiologi

Eric Warrant

Biologiska museet, Ekologihuset

Niklas Wahlberg

Biologiska museet, Arkivcentrum Syd

Ulf Arup