Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Säkerhetsrutiner

Alla olyckor och även incidenter (tillbud som skulle kunnat bli en olycka) måste enligt lag rapporteras. Kontakta både din enhetschef och ditt skyddsombud. Blanketter för nerladdning finns på Lunds universitets medarbetarwebb.

Institutionens allmänna säkerhetsrutiner

Allmänna säkerhetsrutiner (uppdaterad 2016-11-15; på engelska; pdf; 830 kB; nytt fönster)

Vissa forskargrupper/hus har speciella säkerhetsrutiner för sina labb. Du hittar dem under respektive enhets webbsida på vår engelska interna webbplats.

Studentsäkerhet

Generell information om säkerhet för studenter (på engelska; pdf; 695 kB; nytt fönster).

Säkerhetsskyltning

Anpassad skyltmanual för biologiska institutionen (pdf; 1,1 MB; nytt fönster)

Riskbedömning av fältarbete

Checklista för riskanalys av fältarbete (på engelska; pdf; 574 kB; nytt fönster)

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan anpassad för hälsa, miljö och säkerhet (pdf; 261 kB; nytt fönster)

Miljöansvariga

Alla personnamn är länkade till personsidor på biologiska institutionens externa webbplats. Där hittar du alla kontaktuppgifter.

Kontaktperson för joniserande strålning och databasen Gisela

Erling Jirle

Lasersäkerhetssamordnare

Erling Jirle

Brandsamordnare

Nils Sundqvist (Biologihuset) och Carl Sjökvist (Ekologihuset).

Ansvarig för trycksatta anordningar (autoklaver etc)

Erling Jirle

Föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Biologihus A och växthus G
Mats Hansson
Stf Olle Anderbrant
Biologihus B
Dan Nilsson
Stf Olle Anderbrant
Biologihus C och D
Olle Anderbrant
Stf Mats Hansson
Ekologihuset, GU-lokaler och Biologihuset, zoologiförråd
Jep Agrell
Stf Carin Jarl Sunesson
Ekologihuset, akvatisk ekologi
Christer Brönmark
Stf Ola Olsson
Ekologihuset, biodiversitet
Ola Olsson
Stf Christer Brönmark
Ekologihuset, evolutionär ekologi
Jan-Åke Nilsson
Stf Staffan Bensch
Ekologihuset, funktionell zoologi
Olle Anderbrant
Stf Mats Hansson
Ekologihuset, MEMEG
Staffan Bensch
Stf Jan-Åke Nilsson
Biologiska museet, Ekologihuset
Ulf Arup
Stf Ellen Sandström
Biologiska museet, Arkivcentrum Syd
Ulf Arup
Stf Maria Mostadius
Sidansvarig:

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse