Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Säkerhetsrutiner

Alla olyckor och även incidenter (tillbud som skulle kunnat bli en olycka) måste enligt lag rapporteras. Kontakta både din enhetschef och ditt skyddsombud. Blanketter för nerladdning finns på Lunds universitets medarbetarwebb.

Institutionens allmänna säkerhetsrutiner

Allmänna säkerhetsrutiner (uppdaterad 2016-11-15, på engelska, pdf, 830 kB, ny flik)

Vissa forskargrupper/hus har speciella säkerhetsrutiner för sina labb. Hör med ditt skyddsombud.

Studentsäkerhet

Generell information om säkerhet för studenter på vår engelska internwebb.

Säkerhetsskyltning

Anpassad skyltmanual för biologiska institutionen (pdf, 1,1 MB, ny flik)

Riskbedömning av fältarbete

Checklista för riskanalys av fältarbete (på engelska, pdf, 574 kB, ny flik)

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan anpassad för hälsa, miljö och säkerhet (pdf, 261 kB, ny flik)

Miljöansvariga

Alla personnamn är länkade till personsidor på biologiska institutionens externa webbplats. Där hittar du alla kontaktuppgifter.

Kontaktperson för joniserande strålning och databasen Gisela

Erling Jirle

Lasersäkerhetssamordnare

Erling Jirle

Brandsamordnare

Henrik Wendel
Ställföreträdande Nils Sundqvist.

Tillståndsansvarig för heta arbeten

Nils Sundqvist

Ansvarig för trycksatta anordningar (autoklaver etc)

Erling Jirle

Föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Biologihus A och växthus G

Mats Hansson
Ställföreträdande Olle Anderbrant

Biologihus B

Dan Nilsson
Ställföreträdande Olle Anderbrant

Biologihus C och D

Olle Anderbrant
Ställföreträdande Mats Hansson

Ekologihuset, GU-lokaler och Biologihuset, zoologiförråd

Jep Agrell
Ställföreträdande Henrik Wendel

Ekologihuset, institutionsgemensamt förråd

Henrik Wendel
Ställföreträdande Jep Agrell

Ekologihuset, akvatisk ekologi

Christer Brönmark
Ställföreträdande Ola Olsson

Ekologihuset, biodiversitet

Ola Olsson
Ställföreträdande Christer Brönmark

Ekologihuset, evolutionär ekologi

Jan-Åke Nilsson
Ställföreträdande Staffan Bensch

Ekologihuset, funktionell zoologi

Olle Anderbrant
Ställföreträdande Mats Hansson

Ekologihuset, MEMEG

Staffan Bensch
Ställföreträdande Jan-Åke Nilsson

Biologiska museet, Ekologihuset

Ulf Arup
Ställföreträdande Ellen Sandström

Biologiska museet, Arkivcentrum Syd

Ulf Arup
Ställföreträdande Maria Mostadius