Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övrig utrustning

På biologiska institutionen har vi bland annat nedanstående utrustning. Innan du köper någonting nytt ta en titt här och se om du kanske kan använda något som redan finns istället.

Gaskromatograf på labb. Foto.

Användning

Vårt GC-labb är utrustat med två GC-MS (gaskromatograf med masselektiv detektor) och en GC (gaskromatograf). Dessa instrument kan användas till detektion och identifiering av spårmängder ner till pikogramnivå av de flesta flyktiga organiska ämnena, till exempel växtsubstanser, inkorporerade stabila isotoper eller metaboliter av feromonintermediärer.

Utrustning

 • GC Agilent 7890A med masspektrometer 5975C med inert Triple-axis EI. Den har automatisk vätskeinjektor (ALS) för 150 prover. Inköpt 2013.
 • GC Agilent 6890 med masspektrometer 5973 EI och ALS för 100 prover.
 • GC Hewlett-Packard 5890 Plus med flamjonisationsdetektor (FID) för att testa provers kvalitet innan man kör MS, kvantifiering eller renhet av prover.

Alla gaskromatograferna kan utrustas med olika typer av kolonner; icke-polära, polära eller kirala specialkolonner för att analysera olika typer av prover. Programvaran är ChemStation i alla instrumenten. Masspektrometrarna har flera olika MS-bibliotek, t.ex. senaste NIST.

Provpreparering kan ske i labbet. Vi har också utrustning för doftuppsamlingar med mini-pumpar och filter i labb eller i fält (porapak, tenax, aktiv kol), SPME och "closed-loop pump".

Placering

Ekologihuset, plan 2, Feromongruppen.

Användarregler

Endast efter överenskommelse med kontaktpersonerna. Hjälp med provpreparering eller tolkning av kromatogram kan eventuellt fås av Hong-Lei Wang i mån av tid och på villkor som bestäms i varje enskilt fall.

Pris för GC-MS

60:- per prov (+ påslag för indirekta kostnader) för rutinanalyser.

Kontaktpersoner

Hong-Lei Wang, Hong-Lei [dot] Wang [at] biol [dot] lu [dot] se (Hong-Lei[dot]Wang[at]biol[dot]lu[dot]se), 046-222 01 26 och Erling Jirle, Erling [dot] Jirle [at] biol [dot] lu [dot] se (Erling[dot]Jirle[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 49 99.

Ett analysinstrument i ett laboratorium. Foto.

Användning

En FlowCAM (Fluid Imaging Technologies) finns i Ekologihuset. Det är en partikelanalysator med hög kapacitet för mikroorganismer och mikroskopiska partiklar, till exempel cyanobakterier, fossila cystor, nematoder, malariaparasiter, röda blodkroppar, fytoplankton och zooplankton. Förutom en bild på varje partikel får man datavariabler på varje enskild partikel, såsom antal, volym, fluorescens med mera. Programvara finns på ansluten PC.

Placering

Ekologihuset, Akvatisk ekologi.

Pris

Enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Marie Svensson, Marie [dot] Svensson [at] biol [dot] lu [dot] se (Marie[dot]Svensson[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 37 51, Akvatisk ekologi.

Flödescytometer, apparat. Foto.

Användning

En flödescytometer, BD Accuri C6 (Oskar) inköpt 2012 finns i Biologihus C. Den kan mäta olika fysiska och kemiska egenskaper hos celler och partiklar med hög precision. Flödescytometern används både till forskning och undervisning. Exempel på tillämpningar den används till är bestämning av cellyteproteiner, intracellulära proteiner, apoptos, enzymaktiviter, cellcykelfasfördelning samt cell- och mitokondriemembranpotentialer.

Placering

Biologihus C, 1 tr, Zoofysiologi.

Pris

Efter överenskommelse.

Kontakt

Stina Oredsson, Stina [dot] Oredsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Stina[dot]Oredsson[at]biol[dot]lu[dot]se), Zoofysiologi, 046 222 94 97.

Användning

Den andra flödescytometern av modellen BD Accuri C6 och används för patogena mikroorganismer. Denna apparat är även utrustad med en selektiv lasermodul för cytometrisk "bead array-analys" och en CSampler Plus robotarm som medger hög analyskapacitet med hjälp av 96-brunnsplattor.

Placering

Biosäkerhetslabb nivå 2 i Biologihus A.

Kontakt

Fredric Carlsson, Fredric [dot] Carlsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Fredric[dot]Carlsson[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 40 81, Molekylär cellbiologi.

Gaskromatograf, apparat stående på labb. Foto.

Användning

Denna gaskromatograf kan användas för att mäta markrespiration (koldioxid), metanproduktion, kvävefixeringsaktivitet (acetylenreduktion), etylen m.m. i headspace-prover. Instrumentet är en YL Instrument 6500 GC med en HTA autosampler för 40 prover, inköpt 2014. Det kan bara användas efter överenskommelse med kontaktpersonen.

Placering

Ekologihuset, Plan 2, Biodiversitet.

Pris

Årsavgift + avgift per prov. Om man själv står för vialer, lock m.m. blir driftskostnaden mindre än 10 SEK/prov.

Kontakt

Johannes Rousk, Johannes [dot] Rousk [at] biol [dot] lu [dot] se (Johannes[dot]Rousk[at]biol[dot]lu[dot]se), MEMEG, 046 222 37 45.

En apparat och en datorskärm som står på en labbänk. Foto.

Användning

Med hjälp av HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) kan man separera och rena upp komplexa blandningar av enzymer/proteiner/makromolekyler på µg/ng-nivåer. Fraktioner kan samlas upp för senare analys av på andra instrument av enzymaktiviteter, isotoper och masstal. Ett stort antal kolonner av olika typ finns tillgängliga. HPLC:n är en Thermo Scientific Ultimate 3000 inköpt 2012.

Analyser av upplöst organisk material, extracellulära enzymer och proteiner i jordar. Instrumentet kan endast användas efter överenskommelse med kontaktpersonen och i mån av tid.

Placering

Ekologihuset, plan 2, MEMEG

Priser

Enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Tomas Johansson, Tomas [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se (Tomas[dot]Johansson[at]biol[dot]lu[dot]se), MEMEG, 046 222 45 49 och Anders Tunlid, Anders [dot] Tunlid [at] biol [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Tunlid[at]biol[dot]lu[dot]se), MEMEG, 046-222 37 52.

Ett antal apparater som står på labbänkar. Foto.

Användning

Laboratoriet "Integrerad vibrationsspektroskopi – mikrotomlabb för molekylär biogeokemisk forskning" är placerat i Ekologihuset. Här kan vi registrera infraröda spektra och ramanspektra från de flesta prover, i fast form eller vätskeform. Infraröda spektra kan registreras med hög tidsupplösning i både transmissions- som reflektionsläge, och med hjälp av vår egendesignade apparatur kan vi analysera processer i interfasen mellan fast fas och vätskefas i realtid och under varierande förhållanden. Dessutom är labbet utrustat med FTIR och dispersiva ramanmikroskop som möjliggör insamling av infraröda spektra och ramanspektra med en upplösning på cirka 5 respektive 0,5 µm.

Placering

Ekologihuset, Mikrobiologisk ekologi, MEMEG.

Pris

Åtkomst till anläggningen sker främst inom gemensamma forskningsprojekt. Erfarna användare kan få egen instrumenttid i mån av tid mot en ringa kostnad.

Kontaktperson

Per Persson, per [dot] persson [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 17 96, MEMEG/CEC.

Labbutrustning. Foto.

Användning

En Typhoon FLA9500 Molecular Imager finns i Biologihus A. Det är ett bildanalyssystem för detektering och kvantitativ analys av biomolekyler med hjälp av fluorscens och radioisotoper. Instrumentet detekterar radioaktiva signaler från geler eller membran genom fosforskärmar. Geler och membran kan skannas på fluorscenssignaler.

Placering

Biologihus A, Molekylär cellbiologi.

Pris

Detta är ingen allmän serviceplattform för infrastruktur. Emellertid har instrumentet unika egenskaper som kan vara användbart för diverse molekylära tillämpningar.

Kontaktperson

Marita Cohn, Marita [dot] Corhn [at] biol [dot] lu [dot] se (Marita[dot]Corhn[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 72 56, Molekylär cellbiologi.

Ett mikroskop kopplad till en mängd annan apparatur. Foto.

Användning

Denna uppställning är placerad i Biologihus A och används för bakteriell cellbiologi. Den består av följande: Ett "microfluid cell perfusion"-system (CellASIC ONIX Microfluid platform), ett inverterat fluoroscensmikroskop (Zeiss Axio Observer Z1) och ett äldre liknande mikroskop. Båda mikroskopen är utrustade med varsin CMOS digitalkamera (Hamamatsu ORCA-Flash 4.0). Det nya mikroskopet är dessutom utrustad med en CCD-kamera (Hamamatsu ImagEM X2). Programvaran är Zeiss Zen Pro. Dessutom finns ett mikropunktlasersystem för fotoaktivering och fotoblekning.

Placering

Biologihus A, Molekylär cellbiologi.

Pris

Enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Klas Flärdh, Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se (Klas[dot]Flardh[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 85 84, Molekylär cellbiologi.

Mikroplattläsare, apparat. Foto.

Användning

Mikroplattläsaren har luminiscens och polariserad fluoroscens. Kan användas för alla sorters cellulära, biokemiska, molekylära och epigenetiska tillämpningar, några exempel:

 • Mäta absorbansändringar i exempelvis cellulära co-faktorer som NADH och NADPH
 • ELISA, DNA och Bradfordprotein-kvantifiering
 • Reaktionsoptimering
 • Aggregationsmätning med exempelvis Thioflavin T
 • Utvärdering av PARP-inhibitorer
 • Mätning av mitokondriemembranpotentialer
 • GFP, YFP, luciferase, dual luciferas, BRET
 • ORAC, antioxidantaktivitet, syrekonsumption, ROS
 • Protein-, DNA- och RNA-kvantifiering (t.ex. Bradford, Absorbans 260/280, Quant-iT)

Mer info om apparaten FLUOstar på tillverkarens webbplats. Apparaten köptes in våren 2014 och är utrustad med 2 injektorer (3-350 µl).

Placering

Ekologihuset, plan 2, MEMEG.

Användarregler

Förstagångsanvändare ges en kort introduktion av Caroline Isaksson. Bokningskalender finns vid apparaten. Om du vill köra långa körningar (längre än en vecka), kontakta Caroline Isaksson i förväg. Då programmerar hon apparaten så att man kan göra extrakörningar emellan.

Priser

Inte bestämt ännu.

Kontaktperson

Caroline Isaksson, Caroline [dot] Isaksson [at] biol [dot] lu [dot] se (Caroline[dot]Isaksson[at]biol[dot]lu[dot]se), Evolutionär Ekologi, 046 222 17 80.

Användning

I Biologihus C finns ytterligare en filterfotometer för mikrotiterplattor, installerad 2017. Det är en SpectraMax i3 multimode platform (Molecular Devices) med en SpectraMax MiniMax Imaging Cytometer. Den mäter spektral-baserad absorbans, fluorescens och luminiscens. Den har också en modulär uppgradering för Western Blot, bildhantering samt snabbkinetik med injektorer.

Placering

Biologihus C, Fysiologigruppen, Funktionell zoologi.

Pris

Ej bestämt ännu.

Kontaktperson

Lars Råberg, Lars [dot] Raberg [at] biol [dot] lu [dot] se (Lars[dot]Raberg[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 37 66, Fysiologigruppen, Funktionell zoologi.

Ett analysinstrument på en labbänk. Foto.

Användning

Ett kolisotopanalysinstrument, Picarro G2201-i, finns i Ekologihuset. Tekniken den använder är "cavity ring-down spectrometry", som är optisk spektroskopi med hjälp av laser. Denna teknik används för att mäta koncentration per minut av löst oorganiskt kol, koldioxid och metan i jord, vilket visar hur markrespiration varierar under tid. Apparaten kan också generera långtidsstudier med hög upplösning in situ (dvs. under naturliga förhållanden) eller i labbexperiment. Ytterligare en viktig faktor är att instrumentet kan mäta isotopsammansättningen av koldioxid och metan med stor precision.

Placering

Ekologihuset, enheten för Biodiversitet, GC-labb.

Pris

Enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Per Bengtson, Per [dot] Bengtson [at] biol [dot] lu [dot] se (Per[dot]Bengtson[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 37 60, Mikrobiologisk ekologi, enheten MEMEG.

Ett labbinstrument. Foto.

Användning

En Agilent Stratagene Mx3005P finns i Ekologihuset. Realtids-polymeraskedjereaktion mäter som namnet antyder förstärkningen av en riktad DNA-molekyl under polymeraskedjereaktionen i realtid, och inte efter reaktionen är slut, som i vanlig PCR. Instrumentet kan mäta relativa och absoluta kvantiteter av specifika DNA- eller RNA-molekyler, till exempel infektionsintensiteten hos olika patogener (DNA) eller geners genuttrycksprofiler (mRNA).

Placering

Ekologihuset, forskargrupp MEEL, MEMEG.

Pris

Instrumentet är tillgängligt för alla på institutionen. Det finns ingen användaravgift, men reagenser och förbrukningsvaror betalas av användaren.

Kontaktperson

Staffan Bensch, Staffan [dot] Bensch [at] biol [dot] lu [dot] se (Staffan[dot]Bensch[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 42 92, MEMEG.

Användning

En uppsättning av olika ultracentrifuger finns i Biologihus A: Beckman L7-65, Beckman L8, Beckman-Coultier Avanti J-26 XP (4 stycken) med flera finns i parken. Dessa är för internt bruk inom Biologihus A men kan också användas av övriga inom institutionen i mån av tillgänglighet.

Placering

Biologihus A, bottenvåningen, Molekylär cellbiologi.

Pris

Självkostnadspris.

Kontakt

Elisabeth Barane, Elisabeth [dot] Barane [at] biol [dot] lu [dot] se (Elisabeth[dot]Barane[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 77 94 eller Lars Hederstedt, Lars [dot] Hederstedt [at] biol [dot] lu [dot] se (Lars[dot]Hederstedt[at]biol[dot]lu[dot]se), 046 222 86 22, Molekylär cellbiologi.

Vätskeskintillator, apparat på labb. Foto.

Användning

Att spåra radioaktiva isotoper (alfa, beta och gamma) för, t. ex. mått på bakterietillväxt (3H-Leu inkorporering), svamptillväxt (14C-acetate inkorporering), 14CO2 fällor, etc. Faciliteten kan endast användas efter överenskommelse med kontaktpersonen. Användaren tillhandahåller all förbrukningsmaterial: vialer, vätskeskintilleringsvätska, etc.

Placering

Ekologihuset, plan 2

Priser

Till och med 2016 är användningen utan avgift, men från 2017 kommer avgift att debiteras för att finansiera underhåll och service (avgift kommer att bestämmas baserad på gjorda analyser).

Kontaktperson

Johannes Rousk, Johannes [dot] Rousk [at] biol [dot] lu [dot] se (Johannes[dot]Rousk[at]biol[dot]lu[dot]se), MEMEG, 046 222 37 45.