Doktorandsamtal

Handledarkommittén håller varje termin samtal med doktoranden (doktorandsamtal) för att:

  1. diskutera doktorandens forskningsarbete (framgångar, motgångar), planera kommande arbete och lösa problem. Använd gärna institutionens lägesrapportsblankett för doktorander (doc, 570 kB) som stöd under samtalet. På blanketten kan man redovisa uppnått och planerat forskningsarbete och kurser med mera samt kumulativt hålla koll på uppnådda poäng under hela utbildningen.
  2. diskutera doktorandens arbete kring kurser och undervisning och kontrollera att det fortskrider i acceptabel takt.
  3. minst varannan termin uppdatera den individuella studieplanen efter doktorandsamtalet
  4. rapportera om avhållet doktorandsamtal på den särskilda doktorandsamtalsblanketten (pdf, 334 kB, ny flik) som skickas till tillsammans med institutionens lägesrapportsblankett för doktorander (doc, 570 kB) och uppdaterad och underskriven individuell studieplan (som även undertecknats av institutionsrepresentanten) till ekonomiadministratör Charlotta Thomaeus för arkivering.
  5. Om allt fortskrider väl kan institutionsrepresentanten begära dispens hos studierektor för att hoppa över ett doktorandsamtal. Detta kan göras om alla parter är överens och om institutionsrepresentanten har fått ett underlag (till exempel lägesrapportblanketten) som stöder beslutet att inte hålla ett doktorandsamtal. Dock måste fortfarande minst ett doktorandsamtal hållas per år.

FU-studierektorn är med vid första doktorandsamtalet i anslutning till antagningen för att hjälpa till med planeringen av forskarutbildningens kursdel. Under detta doktorandsamtal kommer diskussionerna att styras av en särskild checklista (pdf, 177 kB, ny flik). Mer om oredlighet i forskningen finns på Medarbetarwebbens sidor om forskningsetik.

Arkivering FU

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se