Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandsamtal

Syftet med doktorandsamtalen är att följa upp forskarutbildningens fortskridande. Institutionsrepresentanten kallar varje termin till doktorandsamtal med doktoranden och resten av handledarkommittén för att:

 1. Diskutera doktorandens lärande och forskningsarbete (framsteg, motgångar), planera kommande aktiviteter och lösa problem. Följande blankett kan vara ett stöd för samtalet lägesrapportsblankett för doktorander (på engelska; doc; 570 kB; nedladdning).
 2. Diskutera övriga moment i forskarutbildningen, hur det fortskrider och vad som planeras.
 3. Vid behov revidera den individuella studieplanen (ISP) som ska fastställas minst en gång per år. ISPn ska låsas, skrivas ut och undertecknas och lämnas till Charlotta Thomaeus för arkivering.
 4. Rapportera om avhållet doktorandsamtal på doktorandsamtalsblanketten (pdf; 334 kB) som lämnas till Charlotta Thomaeus för arkivering.

Efter att halvtiden klarats av ska institutionsrepresentanten erbjuda doktoranden ett karriärplaneringssamtal.

FU-studierektorn är med vid första doktorandsamtalet i anslutning till antagningen för att bistå. Under detta doktorandsamtal kommer diskussionerna att styras av en särskild checklista.

Checklista för första doktorandsamtalet

Första doktorandsamtalet bör ske inom två månader efter antagning. Institutionsrepresentanten leder första doktorandsamtalet. Studierektor är med och fyller i om något saknas. Räkna med att första samtalet kan ta lite mer än en timme. Följande åligger institutionsrepresentanten under mötet:

 • Gå igenom syftet och formen för doktorandsamtalen inklusive vilka som närvarar och hur de dokumenteras.
 • Gå igenom medlemmarna i handledarkommittén och deras roller i doktorandens utbildning samt studierektors roll. Här kan det vara på sin plats att ta upp biträdande handledares roll och allmänna förväntningar gentemot varandra.
 • Om det inte redan finns en mentor, förklara varför detta kan vara betydelsefullt och om någon särskild aspekt av att ha en mentor kan vara relevant för just denna doktorand.
 • Förklara forskarutbildningens upplägg med forskningsprojekt och andra poänggivande moment och hur dessa relaterar till lärandemålen i högskoleförordningen.
 • Förklara syftet med och vikten av individuella studieplanen. Under mötes gång ska planen gås igenom och kompletteringar och förtydliganden göras där så behövs.
 • Gå igenom obligatoriska kurser, halvtidskontrollen, andra poänggivande moment.
 • Berätta om eventuella forskarskolor som kan vara relevanta för doktoranden.
 • Låt doktoranden berätta om sitt projekt och vad hen gjort hittills, samt vad som är planerat. Diskutera om de resurser som krävs, samt utmaningar, möjligheter och risker.
 • Gå igenom vad som gäller för undervisning och se till att doktoranden träffat Jep Agrell för att planera undervisning. Berätta även om andra aktiviteter som kan generera förlängning.
 • Berätta om vikten att delta i BLAM och allmänna seminarier på institutionen, inte enbart seminarier på avdelningen.
 • Påminn doktoranden om att presentera sig på bloggen (via Inger Ekström).
 • Om inte doktoranden gått introduktionskursen på fakulteten än så informera vad som gäller i den speciella situationen doktorander befinner sig i, att de är studerande men ändå anställda. Detta är bland annat arbetstider (till exempel gäller inte halvdagar och klämdagar), att de måste anmäla sjukfrånvaro, de kan få ersättning för träning på Gerdahallen med mera)
 • Hänvisa doktoranden till Lunds universitets riktlinjer och föreskrifter om plagiering (på Medarbetarwebben) och policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (på Medarbetarwebben). Efter att ha samtalat med handledare och institutionsrepresentant ska doktoranden skriftligen försäkra att hen tagit del av dessa. Detta görs enklast genom att tillfoga en mening i protokollet för doktorandsamtalet (xxx har tagit del av och förstått Lunds Universitets riktlinjer och föreskrifter om plagiering, samt Lunds Universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald, och är medveten om att hen i sin forskarutbildning är skyldig att agera i enlighet med dessa.”) som lämnas till Charlotta Thomeaus för arkivering.

Studierektorer FU

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)

Arkivering forskarutbildning

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se (Charlotta[dot]Thomaeus[at]biol[dot]lu[dot]se)