Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Antagning av doktorander

Allmänt så följer vi Naturvetenskapliga fakultetens antagningsrutiner.

Nedan följer proceduren i korta drag.

Vi ber dig som är ny handledare vid institutionen att kontakta studierektorerna innan du påbörjar en doktorandantagning för en träff och genomgång.

Antagningsprocedur

Den huvudsakliga principen för doktorandförsörjningen är en av universitetet inrättad doktorandtjänst, se beskrivning nedan.

Möjligheten att anta en doktorand som tilldelats ett externt stipendium har genom bestämmelser som tillkommit under 2018 starkt begränsats, mer information finns på Regeringskansliets webb.

Vid intresse av eller förfrågan om att anta en stipendiefinansierad doktorand vänligen vänd er till en av studierektorerna för mer information.

Steg 1 – Intresseanmälan

Till institutionen ska ställas en intresseanmälan om att inrätta en doktorandtjänst och att anta en doktorand. Finansieringen av tjänsten och av doktorandens drift ska anges. Anmälan ska också innehålla en kortare projektbeskrivning för att ge en uppfattning om avhandlingsprojektets karaktär. Intresseanmälan, blankett 1, Intresseanmälan för att handleda doktorand (pdf; 530 kB; nytt fönster) ska fyllas i och skrivas under av handledare, enhetschef och studierektor.

Steg 2 – Utlysningstext

När studierektor har godkänt intresseanmälan ska blankett 2 Utlysning av doktorandtjänst (pdf; 951 kB; nytt fönster) fyllas i. Mer om utformningen av utlysningstexten, i synnerhet behovsanalys, finns i pdfen Råd kring rekrytering av doktorander (pdf; 445 kB; nytt fönster).

När studierektor skrivit under blankett 2, ska både blankett 1 (intresseanmälan) och 2 (utlysningstext) lämnas till personaladministratören som tar ärendet vidare, bland annat för prefektens godkännande.

Steg 3 – Utlysning av doktorandtjänst

Personaladministratör utformar en annons och publicerar denna i samråd med handledare. Läs mer om rekryteringsprocessen i pdfen Råd kring rekrytering av doktorander (pdf; 445 kB; nytt fönster).

Steg 4 – Urval – doktorandtjänst

Efter att ansökningstiden har gått ut ska ett urval göras enligt särskilda riktlinjer i pdfen Råd kring rekrytering av doktorander (pdf; 445 kB; nytt fönster). När granskning och urval gjorts, fyll då i blankett 3, Utvärdering och urval (pdf; 947 kB; nytt fönster). Syftet med granskningen är att bedöma om kandidaten har förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen i biologi. Som grund till detta behövs förutom granskning av CV, även arbetsprov och intervju, se instruktioner: Råd kring rekrytering av doktorander.

Notera att denna blankett utgör även det yttrande som skickas ut till samtliga sökanden och skall därför vara på engelska.

I samband med detta ska handledarkommittén sättas samman. Kontakta en av studierektorerna för att välja ut en lämplig examinator. Fyll sedan i blankett 4 Handledarkommitté (pdf; 946 kB; nytt fönster) och blankett 5 Fakultetens Blankett för antagning till forskarutbildningen.

Steg 5 – Antagning till forskarutbildningen

Lämna ovannämnda blanketter till personaladministratören som tar det vidare för godkännande av prefekt.

När alla handlingar är granskade och klara skriver personaladministratören anställningsbeslutet för doktoranden.

Forskningsadministratör på institutionen arkiverar alla dokument som har med en doktorands forskarutbildning att göra.

Sidansvarig:

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på engelska)

Personaladministratörer

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Elin Johansson
Tjänstledig

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se

Arkivering FU

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 45 98
E-post: Charlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen