Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén

HMS-kommitténs huvudsakliga uppgift är att följa upp och samordna den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS. HMS-kommittén är gemensam för biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Kommittén består av fyra arbetsgivarrepresentanter, representanter för arbetstagarnas organisationer och en studeranderepresentant.

Mer om institutionens arbetsmiljöarbete, säkerhet och skyddsombud hittar du på arbetsmiljösidorna

Ledamöter Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén (HMS-K)

Nedanstående länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommitténs arbetsutskott (HMS-AU)

HMS-AU är en länk mellan HMS-kommittén och verksamheten på biologiska institutionen. Arbetsutskottet ser till att arbetsmiljöarbetet blir genomfört. De ser bland annat till att labbansvariga och enhetschefer vet vilka rutiner och föreskrifter som måste finnas. HMS-AU ser också till att direktiv och anmärkningar från HMS-kommittén genomförs och att lagstadgade förteckningar och register upprättas och underhålls.

Ledamöter HMS-kommitténs arbetsutskott (HMS-AU)

Följande länkar leder till externa webbplatser

Hälsa-, miljö och säkerhetskommittén på Biologibloggen

Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg.

Den 3 april hade Kommittén för Hälsa-, Miljö- och Säkerhet (HMS-kommittén) möte. Då diskuterades bland annat trångboddhe...

Ordförande HMS och HMS-AU

Anders Brodin
professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046 222 41 43
E-post: Anders [dot] Brodin [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare HMS

Carl Sjökvist
Intendent
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 38 03
E-post: Carl [dot] Sjokvist [at] biol [dot] lu [dot] se