Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gruppen för jämställdhet och lika villkor

Biologiska institutionen verkar mot alla former av diskriminering. Känner du dig diskriminerad, kontakta någon av personerna eller organisationerna under Kontakt eller någon av medlemmarna i Gruppen för jämställdhet och lika villkor (JoL-gruppen).

JoL-gruppens uppgifter är att uppmärksamma de problem som kan finnas på en arbetsplats för de som uppfattas som minoritet. Detta är oftast inte explicit uttryckt av medarbetarna utan kan vara grundat i en kultur som finns i samhället i stort. Man kan indirekt få sämre möjligheter att utvecklas, byta arbetsuppgifter och avancera i karriären på grund av att man tillhör en viss grupp. Att man delar in människor i olika grupper istället för att utgå från individen är ett av grundproblemen som vi jobbar på att synliggöra.

Om det i samhället finns en norm för hur olika grupper är, vad de passar till för jobb och vilka som naturligt ska ha makt, så blir det indirekt ett problem vid exempelvis anställning och karriär. Chansen att någon som passar in i ”mallen” för just det jobbet eller den arbetsuppgiften, bedöms som mer lämplig och får jobbet, är stor. Detta även om man i princip är för lika rättigheter och möjligheter för alla människor oavsett kön, etnicitet, ålder och/eller sexualitet. Ett diskriminerande system kan existera utan att någon ens menar något illa.

JoL-gruppens jobbar för att arbetsplatsen ska bli mer inkluderande och uppmärksamma de eventuella problem som finns. Vi vill jobba för att ledningen är tydlig med vad som gäller och visar för sina medarbetare att detta är ett viktigt område. Vi gör det bland annat genom att uppmuntra till diskussion om jämställdhet och lika villkor, sammanställa information om hur det ser ut på arbetsplatsen, dela ut böcker eller artiklar som handlar om jämställdhet på ett eller annat sätt, anordna seminarier och workshops, och vara till hjälp och stöd om någon känner att de har problem.

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Viktigt om jämställdhet från andra källor

Nedanstående länkar leder till externa webbplatser

Jämställdhetsgruppen på Biologibloggen

Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg. Några texter är på engelska.

The League of European Research Universities (LERU) has published a new advice paper on planning family leave. It includ...
Ansökningstiden för att söka stimulansmedel för lika villkor från rådet för jämställdhet och likabehandling är nu öppen....
Allbright has released a new report about gender equality in academia in Sweden. Lund University placed 12 of 17 in term...

Ordförande

Anna Runemark
Biträdande universitetslektor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046 222 90 14
E-post: Anna [dot] Runemark [at] biol [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Runemark[at]biol[dot]lu[dot]se)

Protokoll

Här hittar du de senaste två årens protokoll. Vill du läsa ett tidigare protokoll, vänd dig till nämndens protokollförare.