Grundutbildnings-nämnden GUN

Grundutbildningsnämnden är institutionens operativa GU-ledning och har ett övergripande ansvar för grundutbildningen. GUN arbetar med utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå. Gruppen arbetar också för att integrera all grundutbildningsverksamhet.

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplats.

Studeranderepresentanter

  • Robin Åström
  • Sofia Bergh

Studievägledare med närvaro- och yttranderätt

Grundutbildningsnämnden på Biologibloggen

 Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg.

Den 29 januari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsper...
Den 27 november klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringspe...
I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om p...

Ordförande

Jep Agrell
Studierektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 17
E-post: Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare

Violeta Kaleskovska
Ekonomadministratör
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 18
E-post: Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se