Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologiska institutionens styrelse

Styrelsen är biologiska institutionens beslutsfattande organ. Ledamöterna väljer vi genom demokratiska val. Styrelsen består av 8 lärare, 3 övrig personal och 3 doktorander/studenter. Prefekten är ordförande och administrativa chefen är adjungerad. Biträdande prefekten är också adjungerad och är även vice ordförande i styrelsen. Mandatperioden är på tre år, förutom för studeranderepresentanter som har en mandatperiod på ett år.

Styrelsen ansvarar för policy-, budget- och strategiska frågor samt övergripande verksamhetsuppföljning. Mer om vad en institutionsstyrelse har för delegation och arbetsuppgifter kan du läsa i delegationsordningen på fakutetens webbplats och i Lunds universitets regelverk.

Styrelseledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser.

Ordinarie

Suppleanter

Institutionsstyrelsen på Biologibloggen

Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg.

Den 27 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihuset. Följande står på dagordningen: ...
Den 29 september hade institutionsstyrelsen ett möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslut II, personalärenden, ps...
Den 2 juni hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tjänstetillsättningar, tertialbokslut, RG-20, st...

Ordförande

Carin Jarl-Sunesson
universitetslektor, prefekt för biologiska institutionen

Telefon: 046 222 01 24
E-post: Carin [dot] Jarl-Sunesson [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare

Joakim Nilsson
Administrativ chef

Telefon: 046 222 38 02
E-post: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokoll

Här hittar du de senaste två årens protokoll. Vill du läsa ett tidigare protokoll, vänd dig till Joakim Nilsson (Joakim [dot] NIlsson [at] biol [dot] lu [dot] se)

Alla protokoll är i pdf-format och öppnas i ny flik.

Styrelseprotokoll från 2021

Styrelseprotokoll från 2020