Administration

Vi ger stöd och service inom all form av administration kopplat till personal, ekonomi, utbildning, kommunikation eller ärendehantering. Vi arbetar för en administration och verksamhetsstöd med hög kompetens, en tydlig struktur, flexibla lösningar och en god service.

Alla länkar nedan går till vår externa webbplats där du hittar alla kontaktuppgifter.

Enhetsadministration
Enhet Akvatisk ekologi Biodiversitet Evolutionär ekologi Funktionell zoologi MEMEG Molekylär cellbiologi
Enhetschef Christer Brönmark Ola Olsson Jan-Åke Nilsson Olle Anderbrant Staffan Bensch Mats Hansson
Ekonomi,
administration
Anna Lindkvist Anna Lindkvist Annika Hecktor Lena Magnusson Annika Hecktor Lena Magnusson
Personal-
administration
Izabella Sec Izabella Sec Adam Niekrasz Sara Bengtsson Adam Niekrasz Sara Bengtsson
Budget & prognos Peter Stenild Matthesen Ella Bohlin Peter Stenild Matthesen Peter Stenild Matthesen Galina Garkavij Charlotta Thomaeus
 
Övriga enheter
Enhet Gemensamma resurser
Bibliotek, IT, vaktmästeri, kanslier
Biologiska museet
Ansvarig Niklas Wahlberg
Ekonomi
administration
Charlotta Thomaeus Ella Bohlin
Personal-
administration
Adam Niekrasz Izabella Sec
Budget & prognos Joakim Nilsson Ella Bohlin
 
Utbildningsadministration
Nivå Grundutbildning Forskarutbildning
Ansvarig Jep Agrell Per Lundberg
Utbildnings-
administration
Jóhanna Bjarney Jónsdóttir Anna Lindkvist
Annika Hecktor
Ekonomi,
administration
Violeta Kaleskovska Charlotta Thomaeus
Personal-
administration
Kopplat till enheter Kopplat till enheter
Budget & prognos Galina Garkavij Joakim Nilsson
 
Övergripande
Administrativ chef Kommunikation Ärendehantering
Kommunikations-
frågor, layout, webb, bild
Mediekontakter, text
Joakim Nilsson Inger Ekström Jan Olsson Charlotta Thomaeus