Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administration

Vi ger stöd och service inom all form av administration kopplat till personal, ekonomi, utbildning, kommunikation eller ärendehantering. Vi arbetar för en administration och verksamhetsstöd med hög kompetens, en tydlig struktur, flexibla lösningar och en god service.

Vem ska du vända dig till när du har administrativa frågor? För att göra det lättare för dig har vi listat vår administrativa personal utifrån deras arbetsuppgifter och vilka enheter och liknande de jobbar för.

Alla länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser.

Enhetsadministration

Enhetschef

Christer Brönmark

Ekonomi, administration

Anna Grahn

Personaladministration

Ewa Kralik (Izabella Sec, föräldraledig till 2022-05-31)

Budget och prognos

Peter Stenild Matthesen

Enhetschef

Ola Olsson

Ekonomi, administration

Anna Grahn

Personaladministration

Ewa Kralik (Izabella Sec, föräldraledig till 2022-05-31)

Budget och prognos

Ella Bohlin

Enhetschef

Jan-Åke Nilsson

Ekonomi, administration

Annika Hecktor

Personaladministration

Adam Niekrasz

Budget och prognos

Charlotta Thomaeus

Enhetschef

Olle Anderbrant

Ekonomi, administration

Lena Magnusson

Personaladministration

Sara Bengtsson

Budget och prognos

Peter Stenild Matthesen

Enhetschef

Staffan Bensch

Ekonomi, administration

Annika Hector

Personaladministration

Adam Niekrasz

Budget och prognos

Magdalena Nilsson

Enhetschef

Mats Hansson

Ekonomi, administration

Lena Magnusson

Personaladministration

Sara Bengtsson

Budget och prognos

Lena Magnusson

Övriga enheter

Ekonomi, administration

Charlotta Thomaeus

Personaladministration

Adam Niekrasz

Budget och prognos

Joakim Nilsson

Ansvarig

Niklas Wahlberg

Ekonomi, administration

Ella Bohlin

Personaladministration

Izabella Sec

Budget och prognos

Ella Bohlin

Utbildningsadministration

Ansvarig

Jep Agrell

Utbildningsadministration

Jóhanna Bjarney Jónsdóttir

Administration

Juana Bernal

Personaladministration

Kopplat till enheter

Ekonomi, budget och prognos

Magdalena Nilsson

Ansvarig

Per Lundberg

Utbildningsadministration

Anna Grahn
Annika Hecktor

Ekonomi, administration

Charlotta Thomaeus

Personaladministration

Kopplat till enheter

Budget och prognos

Joakim Nilsson

Övergripande

Administrativ chef

Joakim Nilsson

Kommunikation – kommunikationsfrågor, layout, webb, bild

Inger Ekström

Kommunikation – mediekontakter, text

Jan Olsson

Ärendehantering

Charlotta Thomaeus

Administrativ chef

Joakim Nilsson
Administrativ chef
Biologiska institutionen

Telefon 046 222 38 02, 072 241 21 04
E-post: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Ekonomichef

Peter Stenild Matthesen
Ekonomichef
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 77 97
Mobil: 072 203 54 22
E-post: Peter [dot] Stenild_Matthesen [at] biol [dot] lu [dot] se