Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningskurser

Vi erbjuder ett antal kurser på forskarnivå som en del av din forskarutbildning.

Närbild av ett insektshuvud. Foto.
Huvudet av en insekt sett genom ett elektronmikroskop.

Biologiska institutionen ger ett antal kurser på forskarnivå som är öppna både för interna och externa doktorander. Kontakta kursansvarig för närmare information om förkunskapskrav och hur du anmäler dig till kursen.

Kursen handlar om biologiska institutionen, doktoranders rättigheter och skyldigheter, biologins historia, introduktion till vetenskapsfilosofi, att publicera vetenskap, samhället och vetenskap och hållbar forskarutbildning.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och skriftliga övningar.

Kurperiod

Kursen går på våren mellan den 7–8 mars 2024.

Poäng

Avklarad kurs ger 1,5 högskolepoäng.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till Emma Kritzberg.

Kontakt

Emma Kritzberg
Professor
Telefon: 046 222 40 79
Email: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se (Emma[dot]Kritzberg[at]biol[dot]lu[dot]se)

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046 222 85 84
Email: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Den här forskarutbildningskursen lägger stor tonvikt på evolutionära processer snarare än att beskriva olika stadier, mönster och metoder för att etablera dem. Kursen täcker olika nivåer av biologisk organisation i tid och rum. Det gör vi genom att gå igenom processerna begreppsmässigt och på ett allmänt sätt, även om vi utförligt tar upp referenser till välkända organismer och biologiska system. Vi diskuterar även exempel från experimentell evolution ur ett teoretiskt perspektiv.

Kursupplägg

Kursen går under en vecka och innehåller delar av genetik (molekylär, population, kvantitativ), ekologi, utvecklingsbiologi och paleontologi. Det ingår matematik, men inte mer än grundläggande algebra och enkla kalkyler. Kursen är tvärvetenskaplig.

Kursperiod

Vi ger kursen på hösten en gång om året i Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Nästa gång blir 23–27 oktober 2023.

Anmälan

Anmäl dig via epost till Nathalie Feiner. Antalet platser är begränsat.

Poäng

Kursen ger 2 högskolepoäng.

Kontaktperson

Nathalie Feiner
Researcher
Email: Nathalie [dot] Feiner [at] biol [dot] lu [dot] se

Kursen ger dig en introduktion till hur mikroskopi används inom livsvetenskap idag. Både doktorander och masterstudenter är välkomna att gå kursen. Vi lägger tonvikten på fluorescensmikroskopi och teoretiska principer för konfokalmikroskopi och bilddekonvolution. Du får en överblick över olika typer av avancerade forskningsmikroskop och principerna för de vanligaste metoderna. Vi går även igenom preparation och optimering av prov för mikroskopering, både fixerade prov, vävnadsprov och levande material. Du får också en teoretisk introduktion till digital visualisering, ImageJ och grundläggande bildanalys.

Kursupplägg

Förutom föreläsningar seminarier och demonstrationer ingår två projekt, ett litteraturprojekt och ett praktiskt bioimaging projekt.

Kursperiod

Kursen går en gång om året under senare delen av vårterminen.

Anmälan

Kontakta Klas Flärdh per epost för att anmäla dig.

Poäng

Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Klas Flärdh
Professor
Telefon: 046 222 85 84
Email: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

På den här internationella forskarutbildningskursen föreläser världsledande auktoriteter om djurvärldens alla olika sinnen.

Kursupplägg

Kursen går vartannat år I september/oktober. Nästa gång kursen går är 22 september till 5 oktober 2024

Anmälan

Det finns 40 platser på kursen och det är först till kvarn principen som gäller vid antagning. Du måste även skicka in ett posterabstract. Mer information om kursen och hur du anmäler dig.

Kursavgift

2024 är vi tvungna att ta ut en avgift på 15 500 kr.

Poäng

Kursen ger 6 högskolepoäng.

Kontakt

Har du frågor, skicka epost till Sensory [dot] Ecology [at] biol [dot] lu [dot] se.

I kursen ingår introduktion till R, binomial-, poisson- och normalfördelning, beskrivande statistik och grafer, testning av hypoteser, t-test, ANOVA, korrelation, regression, multipel och icke-linjär regression, chi-två, G-tester, log-linjär modellering, logistisk regression och överlevnad, diskriminerande analys, PCA och kluster analyser.

Kursupplägg

Kursen går två dagar per vecka under 7–8 veckor i november till januari. På morgnarna är det föreläsningar och på eftermiddagarna övningar. Du måste lägga ytterligare tid på övningarna utanför schemalagd tid. Du kommer att få tillgång till övningarna i förväg.

Anmälan

Anmäl dig via epost till Øystein Opedal.

Poäng

Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Øystein Opedal
Biträdande universitetslektor
Telefon: +47 922 331 89
Email: Oystein [dot] Opedal [at] biol [dot] lu [dot] se