Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarskola i integrativ biologi

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, vetenskapliga möten varje år, mentorskap och en gemenskap som präglas av samarbete.

Forskarskolan i integrativ biologi (IBIO) erbjuder en samarbetsinriktad, inkluderande och tvärvetenskaplig miljö för doktorander och forskare. Våra kurser och möten ger värdefulla möjligheter till nätverkande och kontakter med andra doktorander som befinner på ett liknande ställe i karriären. Vi strävar efter att aktivt främja en känsla av gemenskap inom och mellan varje kohort av studenter.

Kurser

Vi erbjuder kurser i banbrytande tekniker och metoder för att generera och arbeta med stora och komplexa biologiska datamängder. Vi erbjuder utbildning för doktorander med hjälp av toppmoderna anläggningar och teknik inom följande teman:

 • Genomik, paleogenomik, populationsgenetik och mikro-/makroevolution
 • Genuttryck och översättning
 • Proteinstruktur, funktion och evolution
 • Molekylär och fysiologisk funktion hos gener och proteiner (funktionsgenomik)
 • Genetik för egenskaper med fokus på morfologi, immunologi, fysiologi, beteende och i slutändan fitness (genomik, transkriptomik och fenomik)
 • Interaktioner mellan gener och mellan gener och miljö
 • Epigenetisk och fenotypisk variation inom och mellan arter

På vår engelska webbsida hittar du mer information om aktuella kurser.

Vetenskapliga möten

Förutom kurser arrangerar vi flera vetenskapliga möten varje år, vilket ger värdefulla möjligheter att nätverka med ekologer, evolutionsbiologer, molekylär- och strukturbiologer, bioinformatiker och statistiker. Dessa vetenskapliga möten sker i form av:

 • Ett introduktionsmöte för nyinskrivna studenter: Ett halvdags "kick-off"-möte där den senaste kullen studenter får träffa varandra och få en introduktion till forskarskolan och de ämnen som den täcker.
 • Årliga möten: Heldagskonferenser med spännande forskningspresentationer från nationella och internationella toppforskare som ligger i framkant inom sina områden, samt föredrag och posters från doktorander. Dessa konferenser har olika teman varje år men fokuserar alltid på att tillämpa de senaste metoderna och nyutvecklad bioteknik.
 • Forskningsseminarier: Halvdagsseminarier om specialiserade forskningsämnen. Dessa möten inkluderar föredrag från en till två inbjudna talare och doktorandföredrag.
 • Föreläsningar om expertkarriärer: Föredrag från representanter från industrin och företag för att diskutera karriärvägar utanför den akademiska världen.

Ansök till Forskarskolan i integrativ biologi

Du ansöker till forskarskolan på vår engelska webbsida. Där finns det även information när du kan ansöka och vad som krävs.

Ta ut examen från Forskarskolan i integrativ biologi

Minimikrav för att doktorander ska kunna ta examen:

 • Medlemskap i forskarskolan under två år.
 • Deltagande i vårt introduktionsmöte.
 • Deltagande i minst 10 högskolepoäng från våra kurser.
 • Deltagande i minst två vetenskapliga möten.
 • Presentation av ditt forskningsprojekt vid ett av våra vetenskapliga möten.

Du ansöker om examen på vår engelska webbplats.

Kontakt

Bengt Hansson
Professor

Telefon: 046 222 49 96
E-mail: Bengt [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se (Bengt[dot]Hansson[at]biol[dot]lu[dot]se)