Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mikroskopiplattform

Bildspel med mikroskopibilder. Foton.

Hos oss på Biologiska institutionen möter du personal med lång erfarenhet av att jobba med mikroskopi av biologiskt material. Vi hjälper dig genom processen eller lär dig att göra den själv.

Här kan du använda både standardtekniker, som svepelektronmikroskopi (SEM), transmissionselektronmikroskopi (TEM) och konfokalmikroskopi (CLSM), men även olika analys- och avbildningsmetoder baserade infrarött ljus och mikroröntgentomografi (mikro-CT).

Förutom möjligheten till att mikroskopera och analysera här på plats så har vi erfarenhet av att preparera prover för vidare studier med synkrotronmetoder på MAX IV eller för andra anläggningar och tekniker. 

Utöver att arbeta med däggdjursvävnad har vi också erfarenhet av många andra biologiska preparat såsom insekter, växter, fossiler inklusive dinosaurier och tarm från vattenloppor. Vi har även erfarenhet av icke-biologiska material som stenar, byggmaterial, nanopartiklar och datachip.

Kontakta oss alltid innan du tar fram dina prover så att du inte förlorar dyrbart material och tid.

Du som är forskare på ett universitet eller kommer från industrin är välkommen att använda våra tjänster.

Design av experiment och utbildning

Om du behöver hjälp med provberedning och experimentell design hjälper vi till. Du kan också lära dig hur du använder vår utrustning på egen hand. Efter en utbildningsperiod tar du "körkort" och får boka och använda instrumenten själv.

Kurser i mikroskopitekniker

Vi erbjuder kurserna Microscopy Methods in Biological Research (extern webbplats) och Mikroskopi – Bio-Imaging (extern webbplats) för doktorander och masterstudenter.

Avgifter för att använda mikroskop, design av experiment och utbildning

Vi har olika avgifter för de olika typerna av mikroskop. Avgifterna beror på om du är en intern eller extern användare. Biologiska institutionen bidrar med 33% av användaravgiften för dem som använder medel administrerade av Biologiska institutionen för att täcka denna kostnad.

Konfokalmikroskopi Leica SP8

400 kr per timme

Light sheet mikroskopi Leica DLS SP8

400 kr per timme

Mikroröntgentomografi (mikro-CT) Nikon XTH 225

600 kr per timme

Svepelekronmikroskopi Hitachi SU3500

400 kr per timme

Transmissionelektronmikroskopi JEOL 1400 Plus

600 kr per timme

Support vid bildtagning och provpreparering

600 kr per timme

Provpreparation och labbsupport

Fixering och inbättning i epoxy TEM (max 10 prov)

1000 kr

Ultratunnsnittning och kontrastering för TEM

600 kr per timme

Full provpreparering för SEM, inklusive torkning och guldbeläggning (sputter coating)  (max 6 prover)

1000 kr

Provpreparering för SEM, enbart montering och guldbeläggning  (max 6 prov)

600 kr

Konfokalmikroskopi Leica SP8

400 kr per timme

Light sheet mikroskopi Leica DLS SP8

400 kr per timme

Mikroröntgentomografi (mikro-CT) Nikon XTH 225

800 kr per timme

Svepelekronmikroskopi Hitachi SU3500

700 kr per timme

Transmissionelektronmikroskopi JEOL 1400 Plus

800 kr per timme

Support vid bildtagning och provpreparering

750 kr per timme

Provpreparation och labbsupport

Fixering och inbättning i epoxy TEM (max 10 prov)

1600 kr

Ultratunnsnittning och kontrastering för TEM

900 kr per timme

Full provpreparering för SEM, inklusive torkning och guldbeläggning (sputter coating)  (max 6 prover)

1500 kr

Provpreparering för SEM, enbart montering och guldbeläggning  (max 6 prov)

800 kr

Konfokalmikroskopi Leica SP8

1200 kr per timme

Light sheet mikroskopi Leica DLS SP8

1200 kr per timme

Mikroröntgentomografi (mikro-CT) Nikon XTH 225

2500 kr per timme

Svepelekronmikroskopi Hitachi SU3500

1400 kr per timme

Transmissionelektronmikroskopi JEOL 1400 Plus

1500 kr per timme

Support vid bildtagning och provpreparering

1400 kr per timme

Provpreparation och labbsupport

Fixering och inbättning i epoxy TEM (max 10 prov)

2400 kr

Ultratunnsnittning och kontrastering för TEM

1400 kr per timme

Full provpreparering för SEM, inklusive torkning och guldbeläggning (sputter coating)  (max 6 provx)

2200 kr

Provpreparering för SEM, enbart montering och guldbeläggning  (max 6 prov)

1200 kr

Våra mikroskop

På mikroskopiplattformen finns följande mikroskop:

 • Konfokalmikroskopi och light sheet mikroskopi för fluorescensstudier med hög upplösning.
 • Infraröd-spektroskopi  för att identifiera molekyler och interaktioner mellan dessa i prover med en upplösning som sträcker sig från cirka 250 μm ner till 500 nm.
 • Mikroröntgentomografi (mikro-CT), för icke destruktiv avbildning av både stora (flera decimeter) och små (millimeter) föremål, med en upplösning under 2 mikron för de minsta proverna.
 • Svepelektronmikroskopi (SEM) för ytavbildning i millimeter till nanometerskala.
 • Transmissionselektronmikroskopi (TEM) för högupplöst subcellulär avbildning.

Konfokalmikroskopi

Del av en konfokalbild med ljusa strängar. Foto.
Högupplöst fluorescensfoto.

Konfokalmikroskopi

Konfokalmikroskopi  är en metod för att undersöka fluorescerande eller reflekterande prover. Metoden tar bort ljus som inte är i fokus för att skapa, väldefinierade bilder av strukturer i fokalplanet. Tekniken går även att använda på prover som är för tjocka för traditionell fluorescensmikroskopi.

Genom att ta en sekvens av bilder på olika djup i ett tjockt prov kan du visualisera och rendera dem i 3D. Det gör att du kan se strukturer du inte kan se i ett traditionellt ljusmikroskop.

Light-sheet mikroskopi

Vårt konfokalmikroskop är utrustat med en light sheet modul. Det är är ett skonsamt sätt att avbilda känsliga prover eller snabba biologiska processer in vivo. Mikroskopet belyser provet i endast ett plan åt gången och en kamera samlar in bilder för varje belyst plan. Eftersom det inte finns någon ofokuserad stimulering minskar de fototoxiska effekterna. Genom att flytta provet genom det belysta planet kan du samla in 3D-information av ett prov. Den här tekniken avbildar stora 3D-volymer med mycket högre hastigheter och något lägre upplösning än konfokal avbildning.

Detaljer om vårt konfokalmikroskop

Vårt Leica SP8 DLS (inverterat mikroskop) är utrustat med:

 • Ljuskälla: fem lasrar med våglängder på:
 • 405 nm
 • 488 nm
 • 514 nm
 • 552 nm
 • 638 nm
 • Detektorer: två PMT:s (fotomultiplikatorrör), en HyD GaAsP-spektral detektor, en PMT för genomsläppt ljus
 • Objektiv för konfokalmikroskopi: 10x/0,3, 20x/0,75 IMM, 25x/0,95W, 63x/1,4 olja, 63x/1,3 GLYC
 • Objektiv och speglar för light-sheet mikroskopi: bildbehandling 25x/0,95W DLS, 10x/0,3W DLS, belysning 2,5x/0,07, 5x/0,15, DLS TwinFlect 2,5mm, DLS TwinFlect 5mm, DLS TwinFlect 7.8mm
 • Programvara: LAS X med HyVolution, Dye Finder, 3D-visualisering, Microlab (för FRAP, FLIP och FRET) och Huygens Base Package for Deconvolution.
Ett mikroskop och en skärm med vita strukturer. Foto.
Vårt Leica SP8 DLS i drift.
Två gröna kluster med prickar och ett långt band däremellan. Foto.
Neural spårning med hjälp av konfokalmikroskopi.
Magentafärgade områden med gröna prickar. Foto.
Konfokalbild av en immunoinmärkt bihjärna.

Infraröd spectroskopi

Del av en IR-spektroskopibild med olika strukturer. Foto.
Använd infrarött ljus för att undersöka biomolekyler.

Ett diagram med kurvor och bilder. Illustration.
Resultat från en körning med ett IR-mikroskop.

Med infraröd spektroskopi kan du studera samspelet mellan infrarött ljus och molekyler och samla in data för absorptions-, emissions- och reflektionsanalyser. Inom biologi använder vi infraröd spektroskopi för att undersöka biomolekylers specifika molekylära vibrationer. Det ger oss möjligheter att titta på olika biologiska prover såsom till exempel celler, vävnader och organ.

Infraröd spektroskopi är icke-invasiv och du märker inte in några strukturer. Du får alltså ut spektra för specifika strukturer i  celler och vävnader. Det gör att du kan använda infraröd spektroskopi i både kvalitativa och kvantitativa analyser. Det är ett kraftfullt sätt att upptäcka, klassificera och förstå komplexa biologiska system.

Skillnaden mellan infraröd spektroskopi och Ramanspektroskopi är att infraröd spektroskopi mäter de absoluta frekvenser vid vilka ett prov absorberar strålning, medan Ramanspektroskopi mäter de relativa frekvenserna istället.

Ett mikroskop med en låda tillkopplad. Foto.
Vårt IR-spektroskop är ett Photothermal Spectroscopy Corporation & Hyperion 3000, Bruker.

Mikroröntgentomografi (mikro-CT)

En del av en microskopibild av en insekt. Foto.
Se i 3D inuti och utanpå preparat med hjälp av mikro-CT.

En svartvit insekt. Foto.
En svärmare skannad med mikro-CT och ytrenderad.

Mikroröntgentomografi (mikro-CT) är en icke-invasiv avbildningsmetod som används inom vetenskapliga och industriella områden för att detaljerat visualisera ett objekts yttre och inre struktur i 3D. Inom biologi kan vi använda mikro-CT för att undersöka biologiska prover utan att behöva dissekera dem.

Med hjälp av mikro-CT kan vi lära oss mer om hur små organismer, fossiler och biologiska vävnader ser ut och fungerar. Det finns många användningsområden för mikro-CT, till exempel inom anatomi, paleontologi, evolutionär biologi, växtbiologi geologi och materialprover från olika maskiner och datorer.

Kastanjer i genomskärning. Foto.
En kastanj skannad med mikro-CT.
Detaljer om vårt mikrodatortomografimikroskop

Vårt mikro-CTmikroskop, ett Nikon XT H 225, är utrustat med både så kallade transmissionstarget och reflektionstarget.

En stor låda i mitten av ett rum och en datorskärm. Foto.
Nikon XT H225 micro-CT.

När utrusningen är konfigurerad med transmissionstarget är det optimerat för mindre prover (1 cm eller mindre) och för högre upplösning. Med detta target kan du arbeta vid maximalt 180kV för att nå voxelstorlekar ner till 2 mikron.

Reflektionstarget används för större prover (upp till cirka 25 cm). Här kan du arbeta vid 225 kV och nå voxlar från 3–125 mikron beredde på provets storlek. För att nå olika röntgenspektra kan du välja olika material, volfram, molybden, silver och koppar för reflektionstarget.

Rendering av en maskros.
Ett dyngbaggehuvud skannat med Mikro-CT.
En hel dygnbagge sedd genom ett Mikro-CTmikroskop.
Huvudet på en humla.
En skärm med fyra rutor som visar delar av ett humlehuvud. Foto.
Mikro-CTmikroskopet igång med att skanna ett humlehuvud.

Ramanspektorskopi

Del av mikroskopbild med rundade former. Foto.
Identifiera molekyler och strukturer med hjälp av vibrationer.

Färgglada strukturer och kurvor från ett mikroskop. Illustration.
Med Ramanspektroskopi kan du identifiera molekyler.

Ramanspektroskopi använder spritt ljus för att mäta vibrationsenergilägena för ett prov. På så sett får du en unik kemisk och strukturell information som du kan använda för att identifiera olika ämnen.

Inom biologi kan du använda den här icke-invasiva tekniken för att känna igen olika material. Ramenspektroskopi har en upplösning på 0,5–1 µm. Med Ramenspektroskopi kan du undersöka struktur, funktion och dynamik hos olika molekyler som till exempel proteiner och nukleinsyror. Tekniken har en hög kemisk specificitet.

Skillnaden mellan Raman-spektroskopi och infraröd spektroskopi är att Raman-spektroskopi mäter de relativa frekvenserna vid vilka ett prov absorberar strålning, medan infraröd spektroskopi mäter de absoluta frekvenser istället.

Ett mikroskop kopplat till en stor låda. Foto.
Vårt LabRam HR Evolotion, Horiba.

Svepelektronmikroskopi (SEM)

Del av mikroskopibild av ytan på en insekt. Foto.
Högupplösta bilder av ytor.

Närbild på ett insektshuvud. Foto.
SEM-fotografi av ett tripshuvud.

Svepelektronmikroskopi (SEM) används inom olika vetenskapliga och industriella områden. Med ett svepelektronmikroskop kan du studera provytor med hög upplösning. Forskare och ingenjörer använder svepelektronmikroskop för att undersöka texturen och formen på olika material.

Biologer kan ta hjälp av svepelektronmikroskop för att titta på samspel mellan celler och deras omgivning. Med hjälp av ett svepelektronmikroskop kan du studera små strukturer som hår, pollen och mikroorganismer.

Strukturer i en cell. Foto.
Biofilm, jästceller och bakterier fotograferade med hjälp av ett SEM.
Detaljer om vårt svepelektronmikroskop

Med vårt svepelektronmikroskop, ett Hitachi SU 3500, kan du utföra både hög- och lågvakuumstudier. Du kan titta på alla typer av exponerade ytor på torra prover. I högvakuum undersöker du oftast metallbelagda prover, medan du studerar obelagda prover i lågvakuum. Typiska prover vi tittar på är bakterier, pollen, vävnadspreparat, insekter och olika sorters material. Med vårt SEM kan du i vissa fall erhålla nanometerupplösning, men exakt hur små detaljer du kan urskilja beror på provets egenskaper.

Ett stort mikroskop med en datorskärm. Foto.
Hitatchi SU3500 Scanning Electron Microscope.
Provpreparering

För att torka ömtåliga biologiska prover har vi en Leica CPD 300 kritisk punkttork.  Med hjälp av vår Cressington 208 auto sputter coater, som är utrustad med ett guldtarget, skapar vi ett några nanometer tunt guldskikt ovanpå proverna för att göra dem elektriskt ledande.

En låda med en glasbehållare och en glasbehållare med lila ljus. Fotokollage.
Till vänster Cressinton 180 auto som har ett guldtarget. Till höger pågående guldbeläggning (sputter coating) på gång.
Ockrafärgade runda bollar. Foto.
Färglagt SEM-foto på jästceller.
En grön framända på en insekt mot en magentafärgad bakgrund. Foto.
En färglagd SEM-bild av en dygnbagge.

Transmissionselektronmikroskopi (TEM)

Del av en mikroskopibild med randiga strukturer. Foto.
Högupplösta bilder på subcellulär nivå.

En randig stjärnformad struktur. Foto.
Genomskärning av en rabdomen i ett dygnbaggeöga.

Inom många forskningsområden använder man transmissionselektronmikroskop (TEM) för att studera och analysera prover på nanonivå. Med ett transmissionsmikroskop kan du även undersöka strukturer inne i material i detalj.

Vi använder vanligtvis transmissionselektronmikroskop för att titta på ultratunna snitt av celler, vävnader, organeller och till och med virus på subcellulär nivå. Med hjälp av transmissionselektronmikroskopi kan vi också karakterisera nanopartiklar och andra nanomaterial.

Små runda cirklar i större strukturer. Foto.
TEM-foto av en synaptisk vesikel.
Detaljer om vårt transmissionselektronmikroskop

Vårt transmissionselektronmikroskop (TEM) är ett 120 kV JEOL JEM 1400 plus, med en bottenmonterad CMOS-kamera. Mikroskopet har både en enkel- och en pentaprovhållare. Med vårt transmissionselektronmikroskop tittar vi på tunna snitt som är mellan 50 och 70 nm tjocka. Om provet tillåter det kan du studera det i upplösningar på mindre än en nanometer.

Ett stort mikroskop och två datorskärmar. Foto.
JEOL JEM 1400 PLUS transmissionselektronmikroskop.
Provpreparering för transmissionselektronmikroskopi

I vårt laboratorium får du support under hela processen med att ta fram prov. Vi kan förse dig med de material, kemikalier och utrustning som kan behövas. Vi har en Leica UC7 ultramikrotom utrustad med en diamantkniv för tunnsnittning.

En maskin med ett mikroskop och en film på tunnsnittning. Kollage.
Till vänster en Leica EM UC7 ultramikrotom med diamantkniv. Till höger närbild på snittning med en diamantkniv.
Randiga strukturer i en cell. Foto.
Ett TEM-foto av mitokondrier i ett insektsöga.
Olika strukturer i en cell. Foto.
TEM-foto av ciliers basalkroppar snittade på längden.
Porträtt av Ola Gustafsson. Foto.

Labbföreståndare

Ola Gustafsson
Fil. Dr., Forskningsingenjör

Telefon: 046 222 93 43
Epost: Ola [dot] Gustafsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Ola[dot]Gustafsson[at]biol[dot]lu[dot]se)

Acknowledgement

Om du publicerar en artikel med resultat du fått genom att använda Biologiska institutionens mikroskop ser vi gärna att du låter det framgå genom att skriva:

"We acknowledge the Microscopy Facility at the Department of Biology, Lund University".