Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

I händelse av planerade elavbrott

Från centralt håll har det tidigare skickats ut information om det ansträngda elläget och risken för frånkoppling av el. För att du ska veta vad du ska göra i händelse av elavbrott har institutionen tagit fram en plan.

Institutionen har utsett nyckelpersoner som är ansvariga för att labb, känsliga instrument och utrymmen stängs ner på ett säkert sätt.

Det du behöver tänka på/veta är att

  • varning för elavbrott utfärdas genom rektorsbeslut som mejlas ut med någon dags varsel. Då kommer laborativ verksamhet stängas ner.
  • du måste vara beredd att avsluta ditt arbete och lämna institutionen inom 15 minuter när strömmen går.
  • prefekten meddelar via mejl när strömmen är tillbaka och du kan återvända till arbetsplatsen.