Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetslagsstiftningen kommer att förändras i höst

Vi förväntar oss en förändring i arbetslagstiftningen som träder i kraft den 1 oktober i år. Det som händer i höst är att allmän visstidsanställning, vilket är alla visstidsanställningar inklusive timanställningar men inte vikariat, försvinner som anställningsform och ersätts av särskild visstidsanställning (SÄVA).

Den nya företrädesrätten kräver ökad administration och kan eventuellt komma att innebära fler konverteringar till tillsvidareanställningar. För att inte hamna i för många omställningsprocesser måste vi ha en högre grad av långsiktighet.

För den nya SÄVA-anställning kommer följande att gälla:

  • En SÄVA övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i (SÄVA) i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod .
  • En anställd i SÄVA i sammanlagt mer än nio månader (under de senaste tre åren) har företrädesrätt till återanställning i ny SÄVA.
  • För en arbetstagare som har haft tre eller flera SÄVA under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid. Detta innebär att om du arbetar på en timanställning minst tre tillfällen under en månad räknas anställningstiden från första till sista tillfället vilket gör att timanställda kan bli inlasade väldigt snabbt.
  • Med begreppet månad avses en normalmånad på 30 dagar, alltså är ett anställningsår 360 dagar.

För institutionen innebär det att timanställda och visstidsanställda snabbare går över till tillsvidareanställningar.

Postdoktoranställningar har redan blivit förändrade. Tidigare kunde du bara vara anställd som postdoktor i två år. Nu är maxlängden på anställningen som postdoktor tre år och sen har du möjlighet till ett år som forskare innan anställningen blir en tillsvidareanställning. Det gör den här typen av anställningar flexiblare.