Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya LAS-regler från första oktober

Grunden i lagstiftning är att tillsvidareanställning blir ännu starkare norm och visstidsanställningar konverteras snabbare till tillsvidareanställningar. Tiden är 1 år som visstidsanställd istället för som tidigare 2 år, och räknas retroaktivt från 1 mars i år.

Vad innebär de nya reglerna för våra olika anställningar?

Allmän visstidsanställning (ALVA)

Dessa anställningar gäller enligt gamla regler så länge anställningskontraktet är gällande. Om vi förnyar ett kontrakt gäller de nya reglerna för Särskild visstidsanställning (SÄVA) som den nya anställningsformen heter. Efter ett år konverteras anställningen till en tillsvidareanställning, och då räknas all anställningstid från 1 mars 2022.

Interimsöverenskommelser (IÖ) – timanställningar

Dessa påverkas direkt av de nya reglerna och alla ingående IÖ-avtal sägs med automatik upp den 30 september. Nya överenskommelser måste skrivas enligt den uppdaterade lagstiftningen. Samma SÄVA-konverteringsregler gäller även för timanställningar med tillägget att arbetar du minst tre dagar en månad räknas all tid mellan första och sista arbetsdagen som anställningstid. Det innebär att de som har timanställningar väldigt mycket snabbare blir tillsvidareanställda än tidigare. Universitetet har bestämt att överenskommelser får skrivas på max 4 månader i taget för att vi oftare måste räkna på LAS-tid.

Särskilt mail angående vilka IÖ vi ska skriva om har gått ut till alla timavstämmare.

Andra typer av anställning

Vikariat-anställning påverkas inte av de nya reglerna. Det finns två typer av anställning som inte genererar LAS-tid och gäller för studenter som arbetar, studentmedarbetare och amanuensanställning vilket skulle kunna vara alternativ till timanställningar.

Ytterligare information

Du kan läsa mer om reglerna för Särskild visstidsanställning på HR-webben.