Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reception

Biologibiblioteket
Ekologihuset

Telefon046 222 38 12
E-postBiologibiblioteket [at] science [dot] lu [dot] se (Biologibiblioteket[at]science[dot]lu[dot]se)

Öppettider

Öppettider finns på Biologibibliotekets webbplats.

Prefekter och enhetschefer

Porträtt av Jessica Abbott. Foto.

Jessica Abbott

Prefekt

E-post: prefekt [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 04

Porträtt av Olle Anderbrant. Foto.

Olle Anderbrant

Enhetschef Funktionell zoologi

E-post: Olle [dot] Anderbrant [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 49 97

Porträtt av Christer Brönmark. Foto.

Christer Brönmark

Enhetschef Akvatisk ekologi

E-post: Christer [dot] Bronmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 73 081 55 48

Porträtt av Jan-Åke Nilsson. Foto.

Jan-Åke Nilsson

Enhetschef Evolutionär ekologi

E-post: Jan-Ake [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 45 69

Porträtt av Tobias Uller. Foto.

Tobias Uller

Ställföreträdande prefekt

E-post: Tobias [dot] Uller [at] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 30 94

Porträtt av Staffan Bensch. Foto.

Staffan Bensch

Enhetschef Molekylär ekologi, mikrobiell ekologi och evolutionär genetik (MEMEG)

E-post: Staffan [dot] Bensch [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 42 92

Porträtt av Mats Hansson. Foto.

Mats Hansson

Enhetschef Molekylär cellbiologi

E-post: Mats [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 49 80

Porträtt av Ola Olsson. Foto.

Ola Olsson

Enhetschef Biodiversitet

E-post: Ola [dot] Olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 17 85

Grund- och avancerad utbildning

Porträtt av Jep Agrell. Foto.

Jep Agrell

Huvudstudierektor grundutbildningen

E-post: Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 73 17

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 73 16

Porträtt av Juana Bernal. Foto.

Juana Bernal

Utbildningsadministratör

E-post: Juana [dot] Bernal [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 84 30

Administration, kommunikation, service till kurser, lärare och studenter.
Porträtt av Fredrik Johansson. Foto.

Fredrik Johansson

Studierektor grundutbildningen

E-post: Fredrik [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 51

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och molekylärbiologi, skyddsombud

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 37 28

Porträtt av Jóhanna Bjarney Jónsdóttir. Foto.

Jóhanna Bjarney Jónsdóttir

Utbildningsadministratör

E-post: Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 73 15

Lokalbokning, registrering av studenter, resultatrapportering, administrering av examensarbeten, administrering av omtentor.

Studierektorer forskarutbildningen

Porträtt av Emma Kritzberg. Foto.

Emma Kritzberg

Studierektor forskarutbildningen

E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 40 79

Porträtt av Klas Flärdh. Foto.

Klas Flärdh

Studierektor forskarutbildningen

E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 85 84

Administrativa chefer

Porträtt av Joakim Nilsson. Foto.

Joakim Nilsson

Administrativ chef

E-post: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 38 02

Porträtt av Henrik Wendel. Foto.

Henrik Wendel

Intendent

E-post: Henrik [dot] Wendel [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 38 03

Porträtt av Peter Stenild Matthesen. Foto.

Peter Stenild Matthesen

Ekonomichef

E-post: Peter [dot] Stenild_Matthesen [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 77 97

Budget och prognos Akvatisk ekologi och Funktionell zoologi.

Bibliotek

Porträtt av Johnny Jönsson. Foto.

Johnny Jönsson

Bibliotekarie

E-post: Johnny [dot] Jonsson [at] science [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 38 12

Mobil: +46 76 762 00 42

Fjärrlån och e-bokbeställningar, kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd.
Porträtt av Anja Ödman. Foto.

Anja Zimmerman

Bibliotekarie

E-post: Anja [dot] Zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 39 47

Mobil: +46 76 139 17 01

Forskningsdata, publiceringsfrågor, informationssökning, publicerings- och citeringsanalyser
Porträtt av Frida Rosengren. Foto.

Frida Rosengren

Bibliotekarie

E-post: Frida [dot] Rosengren [at] science [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 39 09

Mobil: +46 76 803 22 19

Undervisning, förvärv och utvärdering av elektronisk media

Biologiska museet

Porträtt av Niklas Wahlberg. Foto.

Niklas Wahlberg

Museichef biologiska museet

E-post: Niklas [dot] Wahlberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 31 02

Porträtt av Rune Bygebjerg. Foto.

Rune Bygebjerg

Museiassistent entomologiska samlingarna

E-post: Rune [dot] Bygebjerg [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 30

Ansvarar för utlån av grupperna Hymenoptera (Symphyta och parasiter), Diptera, Hemiptera, Neuroptera och Phasmotodea från de entomologiska samlingarna.
Porträtt av Fredrik Farahdian. Foto.

Fredrik Farhadian

Museiassistent botaniska samlingarna

E-post: Fredrik [dot] Farhadian [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 89 65

Porträtt av Christoffer Fägerström

Christoffer Fägerström

Museiassistent entomologiska samlingarna

E-post: Christoffer [dot] Fagerstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 84 56

Ansvarar för utlån av gruppen Coleoptera från den entomologiska samlingarna.
Porträtt av Jadranka Rota. Foto.

Jadranka Rota

Museiintendent

E-post: Jadranka [dot] Rota [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 84 57

Ansvarar för utlån av grupperna Lepidoptera, Hymenoptera (Aculeata), Mecoptera, Megaloptera och Raphidioptera från entomologiska samlingarna.
Porträtt av Sigvard Svensson. Foto.

Sigvard Svensson

Museiassistent botaniska samlingarna

E-post: Sigvard [dot] Svensson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 40 61

Skyddsombud.
Porträtt av Torbjörn Tyler. Foto.

Torbjörn Tyler

Museiintendent botaniska samlingarna

E-post: Torbjorn [dot] Tyler [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 42 34

Porträtt av Ulf Arup. Foto.

Ulf Arup

Museiintendent botaniska samlingarna

E-post: Ulf [dot] Arup [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 89 66

Ansvarar för lån från de botaniska samlingarna.
Porträtt av Jonas Ekström. Foto.

Jonas Ekström

Museiintendent zoologiska samlingarna

E-post: Jonas [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 03 70

Default user image.

Patrik Frödén

Museiassistent botaniska samlingarna

E-post: Patrik [dot] Froden [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 89 77

Porträtt av Maria Mostadius. Foto.

Maria Mostadius

Museiintendent zoologiska samlingarna, skyddsombud

E-post: Maria [dot] Mostadius [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 45 41

Ansvarar för utlån från de zoologiska samlingarna.
Porträtt av Ellen Sandström. Foto.

Ellen Sandström

Museiassistent entomologiska samlingarna, skyddsombud

E-post: Ellen [dot] Sandstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 95 58

Ansvarar för utlån av våtsamlingen och grupperna Dermaptera, Dictyoptera, Grylloblattodea, Odonata, Orthoptera, Plecoptera och Trichoptera från den entomologiska samlingarna.
Porträtt av Arne Thell. Foto.

Arne Thell

Museiintendent botaniska samlingarna

E-post: Arne [dot] Thell [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 89 78

Skyddsombud.

Ekonomi

Porträtt av Ella Bohlin. Foto.

Ella Bohlin

Ekonom

E-post: Ella [dot] Bohlin [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 95 59

Budget och prognos för biodiversitet och biologiska museet. Ekonomi och administration för biologiska museet.
Porträtt av Annika Hecktor. Foto.

Annika Hecktor

Ekonomiadministratör

E-post: Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 92 12

Ekonomi och administration för evolutionär ekologi och molekylär ekologi, mikrobiell ekologi och evolutionär genetik (MEMEG). Utbildningsadministration för forskarutbildningen.
Default user image.

Magdalena Nilsson

Ekonom

E-post: Magdalena [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Mobil: +46 70 237 66 72

Budget och prognos för grundutbildningen och Molekylär ekologi, mikrobiell ekologi och evolutionär genetik (MEMEG).
Porträtt av Charlotta Thomaeus. Foto.

Charlotta Thomaeus

Ekonomiadministratör

E-post: Charlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 45 98

Ekonomiadministration för forskarutbildningen, IT, vaktmästeri och kanslier. Budget och prognos för Evolutionär ekologi. Övergripande ärendehantering.
Porträtt av Anna Lindkvist. Foto.

Anna Grahn

Ekonomiadministratör

E-post: Anna [dot] Grahn [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 78 50

Ekonomi och administration för akvatisk ekologi och biodiversitet. Utbildningsadministration för forskarutbildningen. Handlägger institutionens stipendiater.
Porträtt av Lena Magnusson. Foto.

Lena Magnusson

Ekonomiadministratör

E-post: Lena [dot] Magnusson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 35

Ekonomi och administration för Funktionell zoologi och Molekylär cellbiologi. Budget och prognos för Molekylär cellbiologi.
Porträtt av Christina Rengefors. Foto.

Christina Rengefors

Projektassistent

E-post: Christina [dot] Rengefors [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 96 14

Administration åt forskarskolan GENECO.

Fastighet

Default user image.

Elisabeth Gauger

Forskningsingenjör

E-post: Elisabeth [dot] Gauger [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 77 94

Tillstånd för kemikalier, Klarainventerare, riskavfall, säkerhetsrutiner i Biologihuset.
Default user image.

Chatarina Mattson

Forskningsingenjör, skyddsombud

E-post: Chatarina [dot] Mattson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 77 87

Drift av växthus och bänkgård. Växtodling, larm- och klimatsystem.
Porträtt av Cecilia Thomasson. Foto.

Cecilia Thomasson

Vaktmästare

E-post: Cecilia [dot] Thomasson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 17

Vaktmästare i Ekologihuset.
Porträtt av Erling Jirle. Foto.

Erling Jirle

Forskningsingenjör, huvudskyddsombud

E-post: Erling [dot] Jirle [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 49 99

Institutionsadministratör för Klara, kontaktperson för joniserande strålning, fackligt arbetsplatsombud, med i IT-Helpdesken.
Default user image.

Nils Sundqvist

Vaktmästare

E-post: Nils [dot] Sundqvist [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 77 84

Vaktmästare i Biologihuset och växthuset.

IT

Default user image.

Jan Johansson

IT-tekniker

E-post: Jan [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 38 09

IT-helpdesk
Porträtt av Karl Öberg. Foto.

Karl Öberg

IT-tekniker

E-post: Karl [dot] Oberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 40 40

IT-helpdesk

Kommunikation

Porträtt av Inger Ekström. Foto.

Inger Ekström

Kommunikatör

E-post: Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 40 88

Kommunikationsfrågor, layout, webb, illustrationer, bild.
Porträtt av Anders Örtegren. Foto.

Anders Örtegren

Kommunikatör

E-post: Anders [dot] Ortegren [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 92 22

Mediekontakter, film, LUCRIS, sociala medier, text.

Personaladministration

Porträtt av Sara Bengtsson. Foto.

Sara Bengtsson

Personaladministratör

E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 50

Personaladministration för Funktionell zoologi och Molekylär cellbiologi. Administrerar centrala epost-listor.
Porträtt av Ewa Kralik. Foto.

Ewa Kralik

Personaladministratör

E-post: Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 79 21

Personaladministratör för Akvatisk ekologi, Biodiversitet och Biologiska museet. Administrerar centrala epost-listor.
Porträtt av Izabella Kehlmeier. Foto.

Izabella Kehlmeier

Personaladministratör

E-post: Izabella [dot] Kehlmeier [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 02 85

Personaladministratör för Evolutionär ekologi, Molekylär ekologi, mikrobiell ekologi och evolutionär genetik (MEMEG), IT, vaktmästeri och kanslier. Administrerar centrala epost-listor.

Adresser

Besöksadresser

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Leveransadresser

Biologihuset – allmänna leveranser
Sölvegatan 35, A3
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund