Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Labb-, teknik och analystjänster

Biologiska institutionens lokaler och utrustning är moderna och innehåller nästa allt en biolog behöver, från molekylärlabb, elektron- och konfokalmikroskop till fältstation och vindtunnel. Mycket av vår utrustning är tillgänglig för externa användare och vi erbjuder även en mängd analystjänster.

Fyra 3D modeller av vaxmodeller. Foto.
3D modeller av gamla vaxmodeller av tagghudingslarver.

Här ger vi en kort beskrivning av våra labb och tjänster på institutionen. Mer information om våra infrastrukturer, kontaktpersoner och vad vi kan hjälpa till med finns i Lunds universitets forskningsportal. Den mesta beskrivningstexten i forskningsportalen är på engelska.

I vårt 3D lab hanterar vi olika tekniker för att kvantifiera, analysera och visualisera komplexa 3D fenotyper hos både levande och utdöda (fossila) organismer. Vi fokuserar på applikationer inom ekologi, evolution och paleontologi. Våra tekniker går även att använda inom medicin, antropologi, geologi, kulturarv, teknologi och design.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vårt 3D laboratorium.

Vi erbjuder service för DNA och cDNA (RNA-Seq) sekvensering. Vår enhet har instrument och resurser för dels traditionell Sanger sekvensering (ABI 3500) men också så kallad Next-Generation Sequencing (NGS) baserad på en Illumina MiSeq plattform. Vi erbjuder även konsultation i uppläggning av experiment, hjälp för konstruktion av bibliotek samt bioinformatisk rådgivning.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår DNA-sekventieringsanläggning.

Vårt elektroniklabb hjälper dig med de tekniska hjälpmedel du behöver för din forskning. Vi kan anpassa befintlig teknik eller utveckla helt nya lösningar beroende på ditt behov.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vårt Elektroniklabb.

Stensoffa fältstation ligger på Revingehed och har laboratorieutrymme, fågelvoljärer, växthus och verkstad.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår fältstation Stensoffa.

Vårt kemiska analyslab är utformat som ett servicelab för oorganiska analyser. Vi gör analysuppdrag åt biologiska institutionens forskare men även åt andra institutioner, universitet, myndigheter och företag. Vi är specialiserade på oorganisk analys av växt-, mark-, djur- och vattenprover.

I Lunds universitets forskningsportal hittar du mer information om instrumentell kemilaboratoriet.

Lunds proteinproduktionsplattform, LP3, är en anläggning för proteinproduktion och isolering av proteiner. LP3 producerar högkvalitativt, rekombinant protein till närapå självkostnadspris. Kristallationsanläggningen är en del av LP3 och där kan du göra kristalliseringsexperiment med hjälp av robotar och skapa kristaller som är anpassade för att samla in data.

På LP3s webbplats finns mer information (på engelska).

Lunds vindtunnel är en vindtunnel med låg hastighet och turbulens som är designad för att titta på framförallt fåglars flykt. Vi studerar även fladdermöss och insekter. Ett utmärkande drag får vår vindtunnel är att det finns en öppning mellan testavdelningen och klockmynningen så att vi snabbt och lätt kan komma åt det flygande djuret.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om vår vindtunnel.

National Research Infrastructure Sweden tillhandahåller bioinformatiksupport för life science forskare i Sverige.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om Nationell bioinformatik infrastrukturen.

Vi har flera stora växthus och en bänkgård utomhus. Vissa växthus har automatisk bevattning och datorstyrd reglering av luftfuktigheten och andra är inkapslade för att undvika insekter och fröer utifrån.

I Lunds universitets forskningsdatabas hittar du mer information om våra växthus.