Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medborgarforskning – när vi behöver din hjälp

Ibland behöver vi hjälp med vår forskning. Om många hjälps åt kan vi få in stora mängder data på kort tid och/eller över stora områden. När forskare och allmänheten hjälps åt kallas det medborgarforskning.

En person står i en skog och skriver i en bok. Foto.

Medborgarforskning ger dig en chans att engagera dig i frågor som du är intresserad av. Vi får mer data än vi klarar av att ta in själva. Dessutom får vi chans att mötas över gemensamma intressen. Med andra ord ett win-win scenario.

Våra medborgarforskningsprojekt bygger på ditt intresse att delta och vi har ingen möjlighet att betala ut något arvode.

När vi behöver hjälp kommer vi att lista projekten här med beskrivningar på vad du kan hjälpa oss med. Hittar du inget som intresserar dig här kan du titta på Medborgarforskning.se som listar fler projekt i Sverige.

Just nu behöver följande projekt din hjälp

Vi har både små mer tillfälliga projekt såväl som större mer varaktiga projekt som bygger på medborgarforskning och behöver din hjälp.

Födosöksbeteenden hos fåglar

Tittar på hur framförallt mesar beteer sig när de letar mat. Har du sett ett intressant beteende hjälp våra forskare genom att fylla i ett formulär.

Biologisk mångfald på skolgården – lund.se

Samlar in data om biologisk mångfald i bebyggd miljö. Lärare och elever i årskurs 2–7 kan hjälpa till genom att inventera livsmijlöer, fåglar, småkryp och blommande växter på skolgården.

Projekt koltrast i Lund

Undersöker hur immunförsvaret påverkar koltrastars flyttning. Du som bor i Lund, framförallt på Östra Torn eller runt Ekologihuset kan hjälpa till.

Svensk Dagfjärilsövervakning – dagfjarilar.lu.se

Övervakar förändringar i de svenska dagfjärilbeståndens storlek för att upptäcka och förstå klimatförändringar. Alla som är nyfikna på fjärilar kan hjälpa till.

Svensk Fågeltaxering – fågeltaxering.lu.se

Övervakar förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Du som känner igen fåglars utseende och läten är välkommen att hjälpa till.

LUVRE – luvre.lu.se

Övervakar och studerar fåglar, insekter och träd i Vindelfjällens naturreservat i Västerbottens län. Projektet ger fortlöpande information om tillståndet i vår fjällfauna. Alla med intresse för fjällens fåglar och natur kan hjälpa till.