Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Evolutionär ekologi och infektionsbiologi

Vi forskar för att bättre förstå hur olika levande organismer fungerar och utvecklas. Vår forskning fokuserar på hur olika arter samverkar med sin omgivning och med varandra, och hur detta påverkar deras beteende, kroppsfunktioner och utseende. Dessa interaktioner är viktiga för att arterna ska kunna anpassa sig och överleva i en ständigt föränderlig miljö. Vårt team studerar en mängd olika organismer, från fåglar och däggdjur till ryggradslösa djur, växter och mikrober, och använder sig av metoder inom genetik, beteendevetenskap, fysiologi, mikrobiologi, immunologi och biomekanik. Våra studier sträcker sig över flera nivåer av biologisk organisation, som hela organismer, celler, gener och epigenetiska faktorer.

Två personer med kikare. Foto.
udenterna lär sig tekniker för att observera, identifiera och studera fåglar i fält. Foto: Håkan Röjder.

Evolutionär genomik och molekylär ekologi

Hur anpassar sig organismer till sin lokala miljö? Hur differentieras populationer och hur bildas nya arter? Varför åldras vi och vad begränsar evolutionen? Vi undersöker de genetiska och fysiologiska processerna som gör att organismer kan anpassa sig till olika miljöer och livssteg, samt skillnader mellan könen. Vårt mål är att lära oss mer om de genetiska mekanismerna bakom anpassningar, som hur organismer hanterar sin årliga reproduktionscykel med migration och reproduktion för att maximera sin överlevnad. Vi utforskar också varför organismer åldras, hur skillnader mellan könen uppstår och hur nya arter bildas. Vi är även intresserade av att förstå hur biologisk mångfald uppstår och hur vi kan bevara den.

Mer om evolutionär genomik och molekylär ekologi i Lunds universitets forskningsportal

Rörelseekologi

Vi undersöker vad som påverkar hur djur rör sig och sprider sig lokalt och globalt. Migration är en central del av livet på jorden och har stora effekter på enskilda djur, populationer och hela ekosystem. Många djur förflyttar sig långa sträckor för att hantera olika årstider och kan tillryggalägga väldigt långa avstånd under sina årliga vandringar. Vår forskning fokuserar på att förstå de processer som påverkar djurs rörelser och migration, och vilka faktorer som formar och begränsar dessa rörelser. Vi studerar grundläggande delar av hur djur rör sig, som flygningens aerodynamik, navigeringsmekanismer och anpassningar till en migrerande livsstil. Vi tittar också på migrationsprocesserna, inklusive hur migrationen är genetiskt och evolutionärt betingad, samt hur den påverkar populationer och sprider sjukdomar, i en värld som ständigt förändras.

Mer om rörelseekologi i Lunds universitets forskningsportal

Två personer håller i en uggla ute i skogen. Foto.
Forskare avlägsnar en GPS-logger från en kattuggla för att få information om förflyttningar, användning av livsmiljöer och hur det kan påverka exponeringen för råttgift.

Att hantera miljöförändringar

Vi forskar på hur djur hanterar och anpassar sig till miljöförändringar som varmare klimat, snabb urbanisering och mänskliga aktiviteter. Vi fokuserar på hur dessa förändringar påverkar djurens kroppsfunktioner och beteenden. Till exempel studerar vi hur djur reglerar sin kroppstemperatur under värmeböljor, hur de ökar sina antioxidantnivåer för att skydda sig mot stadens föroreningar, och hur de utvecklar tolerans mot ökade infektionsrisker. Vi undersöker också om vissa beteenden eller personlighetsegenskaper, som aggression eller minne, kan hjälpa djur att anpassa sig till utmanande miljöer. Vi tittar på hur ändringar i metabolism, antioxidantnivåer, hormoner och immunsvar påverkar djurens beslut att satsa på fortplantning eller överlevnad. Att förstå denna balans är central i vår forskning.

Mer om att hantera miljöförändringar i Lunds universitets forskningsportal

Infektionsbiologi – evolution av mikrobiell virulens och värdimmunitet

Infektion kan betraktas som en evolutionär tryckkokare som ger oss värdefulla insikter i ett brett spektrum av biologiska frågeställningar. Vi studerar interaktioner mellan värdar och sjukdomsframkallande mikrober från ekologiska, evolutionära och funktionella synvinklar. Vårt fokus ligger på hur ryggradsdjurens immunsystem och mikrobers strategier för att orsaka sjukdom utvecklas, samt hur dessa interaktioner påverkar kroppens inflammatoriska reaktioner och sjukdomsutfallet. Vi använder molekylärbiologiska metoder, infektionsmodeller och ekologiska tillvägagångsätt i vår forskning. Vår dynamiska forskningsmiljö består av olika forskargrupper som specialiserar sig på immunogenetik och streptokock-, mykobakterie- och malariainfektioner.

Mer om att infektionsbiologi i Lunds universitets forskningsportal

Immunogenetik och infektion
Molekylär ekologi och evolution (portal.research.lu.se)

Lysande gröna streck mot en röd bakgrund. Mikroskopfoto.
Makrofager infekterade med Mycobacterium marinum (GFP; grön), som utnyttjar värdcellens cytoskelett (aktin; röd) för att sprida sig mellan cellerna.