Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

När du är färdig med din masterutbildning kan du fortsätta att studera på forskarnivå och fördjupa dig inom ett område du är intresserad av.

Två personer står och tittar ut över en sjö. Foto.

Forskarutbildningen är normalt fyra års heltidsstudier vilket motsvarar 240 högskolepoäng. Du ägnar cirka ett år åt kurser och seminarier och tre år åt din forskningsuppgift. Du sammanställer dina forskningsresultat i en avhandling som vanligtvis består av en sammanfattning och syntes samt artiklar som du publicerat i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvarar du vid en offentlig disputation. Blir du godkänd och har fullföljt alla kursmoment kan du ta ut en filosofie doktorsexamen.

Forskarutbildningens mål

Forskarutbildningen ska utbilda doktorer som har förmåga att bedriva forskning av hög kvalitet och att arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom högskola, näringsliv och samhälle, där erfarenhet av forskningsverksamhet är väsentlig.

Forskarutbildningens mål är att ge:

  • fördjupade ämneskunskaper
  • förmåga att tänka kreativt och kritiskt
  • skolning i planering, genomförande och utvärdering av forskningsuppgift/projekt
  • övning i att presentera forskningsresultat, både muntligt och skriftligt, för olika målgrupper

Biologisk forskning

Vår forskning sker inom hela det biologiska fältet, från molekylär-, cell- och organismbiologi till ekologi, evolutionsbiologi, bevarandebiologi och miljövård. Forskningstraditionen på biologiska institutionen är lång och framstående. Den kan spåras tillbaka till professorn i Philosophia naturalis et physica experimentalis (naturalhistoria och fysik), Kilian Stobaeus (1690-1742) (på Wikipedia). Nu, precis som då, bedriver biologiska institutionens modern forskning i framkanten av det biologiska forskningsfältet. Är du nyfiken på vår forskning hittar du korta beskrivningar av våra forskningsinriktningar på våra forskningssidor.

Behörighet

För att du ska kunna bli antagen till forskarutbildningen vid biologiska institutionen krävs det att du har både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har en genomgången högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten innebär normalt att du har läst avancerade kurser som är en relevanta för den planerade forskningsinriktningen, och har gjort ett examensarbete inom ämnet.

I den allmänna studieplanen på naturvetenskapliga fakultetens webb är alla behörigheter specificerade. Det avgörande kriteriet för urval till forskarutbildningen är förväntad förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökning och Antagning

Lediga doktorandanställningar hittar du på vår sida för lediga jobb. Det finns inga bestämda ansökningsperioder utan utbildningsplatser ledigförklaras när ekonomi och andra omständigheter tillåter. Om du är intresserad av att påbörja en forskarutbildning så ta kontakt med potentiell handledare inom det ämne du är intresserad av. Då kan du få aktuell information om forskningsprojekt och studiefinansiering. Ansökan om antagning till forskarutbildning vid biologiska institutionen görs via Lunds universitets elektroniska rekryteringssystem och kopplas alltid till en utlyst doktorandtjänst.

Studiefinansiering

Blir du antagen till forskarutbildningen blir du också anställd som doktorand med lön. Doktorandtjänstlönen höjs enligt en centralt bestämd lönestege som bygger på hur länge du varit anställd.

På naturvetenskapliga fakultetens webbplats finns en mer generell beskrivning av forskarutbildningen.

Porträtt av Klas Flärdh. Foto.

Klas Flärdh

Studierektor

Telefon046 222 85 84
E-post: Klas [dot] Flard [at] biol [dot] lu [dot] se

Porträtt av Emma Kritzberg. Foto.

Emma Kritzberg

Studierektor

Telefon: 046 222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se (Emma[dot]Kritzberg[at]biol[dot]lu[dot]se)