Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen i korthet

Biologiska institutionen är en ny institution. Den bildades 2010 genom en sammanslagning av fem institutioner, men själva ämnet är gammalt. Redan när Lunds universitet bildades 1666 ingick botanik, som är en del av biologiämnet, i medicinstudierna.

Bakom en buske syns del av ett tegelhus. Foto.

Inom både utbildning och forskning täcker vi in de flesta delar av biologin. Vi samarbetar över gränserna med andra forskare och lärare från medicin, teknik, fysik, kemi och filosofi för att hitta innovativa idéer och designa nya experiment. Våra lokaler och utrustning är moderna och innehåller nästa allt en biolog behöver, från molekylärlabb, elektron- och konfokalmikroskop till en fältstation och en vindtunnel.

Forskning

Forskningen inom biologiska institutionen karakteriseras av spjutspetsgrundforskning inom en mängd olika områden, från molekyl- och proteinproduktion till ekosystem och från genetisk kod till beteenden. Vi arbetar också med tillämpad forskning inom flera områden, bland annat nattseende, större skördar och matproduktion, bevarandebiologi, skadedjursbekämpning och genmodifierade organismer. Vårt forskningsmuseum lånar ut material till forskare över hela världen.

Utbildning

Utbildningen i bioinformatik, biologi och molekylärbiologi kännetecknas av en närhet till forskningen. De flesta av våra lärare forskar själva och undervisningen sker i moderna laboratorier med avancerad utrustning. Dessutom har vi tillgång till flera fältstationer och åtskilliga kurser har delar förlagda i fält. De flesta av våra studenter får arbete eller fortsätter med en forskarutbildning efter sina studier.

Internationalisering

Vi har många internationella samarbeten. Gästforskare från olika delar av världen spenderar allt från dagar till år hos oss och våra forskare och doktorander reser ofta ut i världen för längre eller kortare tid. Inom utbildningen pågår ständigt ett internationaliseringsarbete och de allra flesta av våra kurser ger vi idag på engelska.

Utåtriktad verksamhet

Biologiska institutionen är också engagerad i universitetets utåtriktade verksamheter. Vi medverkar i LUNE-projektet, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Nationalencyklopedin. Projektet riktar sig till elever i årskurs 6–9. Under NMT-dagarna kommer 6 000 gymnasieelever till Lunds universitet för att lyssnar på föreläsningar om naturvetenskap, medicin och teknik. På Naturvetarstråket under Kulturnatten inspirerar våra duktiga studenter och doktorander allmänheten genom att visa experiment och faktaunderhållning. Biologishowen uppträder för både barn och vuxna och har även gästspelat på konferenser för internationella forskare. Våra medarbetare delar ofta med sig av sin kunskap i media, förutom i dagstidningar syns och hörs de också i radioprogrammet Naturmorgon och TV-programmen Fråga Lund och Studio Natur. De har också gjort succé i föreläsningstävlingen Science Slam i både Almedalen, Lund och Stockholm.

Ledning och organisation

Biologiska institutionen leds av en institutionsstyrelse och prefekten. Prefekten har en verkställande funktion och ansvaret för den dagliga verksamheten. Till stöd har prefekten en biträdande prefekt och ett prefektråd som består av vår administrativa chef och fem lärare. Det finns också flera olika beredande och rådgivande organ. Institutionens forskargrupper är organiserade i avdelningar. På varje avdelning finns en avdelningschef. Avdelningarna är organiserade utifrån ämnesgemenskap och användning av gemensam infrastruktur.

Institutionen i siffror

Siffror för året 2021.

Intäkter

368 miljoner kronor

 • 49% anslag
 • 23% statliga bidrag
 • 13% övriga svenska bidrag
 • 8% utländska bidrag
 • 7% avgifter, uppdrag & övriga ersättningar

Personal

292 anställda (49% kvinnor)

 • 82 övrig forskande & undervisande personal
 • 72 doktorander
 • 51 teknisk/administrativ personal
 • 34 professorer
 • 27 meriteringsanställnigar
 • 26 lektorer

Utbildning grund- och avancerad nivå

 • 450 studenter
 • 150 examina
 • 13 utbildningsprogram
 • 60 kurser

Forskning

 • 23 forskargrupper
 • 350 publikationer
 • 9 doktorsexamina

Biologiska museet

 • 14,5 miljoner exemplar växter & djur
 • Botaniska samlingar
 • Entomologiska samlingar
 • Zoologiska samlingar