Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Biologiska museet

Naturhistoriska museer är grundläggande för att förstå livet på jorden eftersom vi just nu upplever en oöverträffad förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar genom människors handlingar. Med data och samlingar som täcker mer än 250 år spelar Biologiska museet vid Lunds universitet en central roll i forskningen om den biologiska mångfaldskrisen och klimatförändringarnas effekter på vår fauna och flora.

Våra samlingar rymmer cirka 13 miljoner exemplar med stort fokus på Sverige och de andra nordiska länderna. Vi har mer än 40 000 typexemplar (exemplar som används för att beskriva nya arter), vilket innebär att våra samlingar används av forskare över hela världen när de beskriver nya arter och reviderar artavgränsningar.

Förutom att samla data om livets mångfald har vi också information om när och var nya, potentiellt invasiva arter har registrerats i Sverige, och också om när och var hotade eller utdöda arter senast noterades. Våra samlingar utgör också ett register över hur miljöföroreningar har infiltrerat naturen, hur egenskaper hos arter har förändrats på grund av miljöförändringar och hur hela samhällen av arter har förändrats över tiden. Våra samlingar används också av andra discipliner som historia, osteologi, medicin, konst och studier av artificiell intelligens.

Samlingarna på Biologiska museet vid Lunds universitet är de näst största i Sverige och bland de viktigaste i Europa, både vad gäller antal typexemplar, liksom långvariga samlingsserier. De har samlats sedan 1735, då samlingen av Kilian Stobaeus donerades till universitetet. Nya exemplar fortsätter att komma in i samlingarna främst genom donationer från forskare, amatörbiologer, andra museer liksom offentliga myndigheter, företag och privatpersoner.

Biologiska museet är en sammanslagning av de tidigare Botaniska och Zoologiska museerna. Våra samlingar är indelade i tre enheter, herbariet, de zoologiska samlingarna och de entomologiska samlingarna. Biologiska museet är en del av biologiska institutionen, inom naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Våra samlingar är öppna för forskare runt om i världen genom lån och våra onlinedatabaser och kan besökas efter överenskommelse.

Svartvit teckning av en man.

Projekt Stobaeanum

I ett samarbetsprojekt har vi kartlagt Museum Stobaeanums samlingar, ursprung och historia. Museum Stobaeanum var Lunds första offentliga museum och öppnade i början av 1700-talet.

Du kan läsa mer om projektet och söka i Museum Stobaeanums samlingar via Historiska museets webbplats (på engelska).

Projektet resulterade i en bok som du läsa på humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats (på engelska).