Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sinnesbiologi

Vår forskning sträcker sig från insektskommunikation till evolutionen av synen och nanostrukturers påverkan på nervceller. Forskningen är viktig för många områden och hjälper oss att förstå naturens underverk. Det tvärvetenskapliga angreppssättet ger en omfattande förståelse för naturens förvecklingar, från mikro- till makronivå, och har breda konsekvenser för medicin, jordbruk, industri och miljövetenskap.

En larv på en gren med barr. Foto.

Avkodning av insekters kommunikation

Feromongruppen undersöker hur insekter använder kemiska signaler för att interagera med sin omgivning. Forskningen sträcker sig från att förstå funktionaliteten hos dessa signaler till deras praktiska tillämpningar inom skadedjursbekämpning. Gruppens arbete är förankrat i en mängd olika metoder, inklusive kemisk analys, elektrofysiologi, molekylärbiologi och beteendemässiga analyser.

Förståelse för synen hos olika arter

Lund Vision Group undersöker ögats evolution och funktion i hela djurriket. Gruppens forskning sträcker sig från ögats design och evolution till hur synen påverkar beteendet. Gruppen använder sig av en rad olika tekniker, från optik och elektrofysiologi till mikroskopi och molekylärbiologi.

En dyngbagge står på en dyngboll i blått ljus. Foto.
Photo: Chris Collingridge.

Att överbrygga klyftan: Från nanostrukturer till olfaktorisk neuroekologi

Ett annat fokusområde är olfaktorisk neuroekologi, där vi studerar hur luktsystemet hos Drosophila melanogaster, eller vinägerflugan, anpassar sig till sin livsmiljö och sina behov. Denna forskning kombinerar neurofysiologiska, molekylära, fylogenetiska, beteendemässiga, ekologiska och kemiska metoder för att kartlägga specifika neuronala kretsar och molekylära mekanismer som ligger till grund för luktstyrda beteenden.

En bananfluga mot en svart bakgrund. Foto.
Photo: Qinyang Li.

Forskningsledare

Alla länkar leder till Lunds universitets forskningsportal

All forskande personal på avdelningen Sinnesbiologi.

Forskargrupper

I Lunds universitets forskningsportal hittar du de forskargrupper som forskar inom området sinnesbiologi.

Syngruppen
Feromongruppen