Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Forskningsområden

Biodiversitet och evolution

Vi analyserar olika arter och deras anpassningsförmåga till förändringar över tid och i olika miljöer. Genom att undersöka livets formation från mikroorganismer till stora ekosystem strävar vi efter att förstå de komplexa processer som styr vår planet.


Evolutionär ekologi och infektionsbiologi

Vi utforskar hur djur och växter anpassar sig och förändras för att överleva i olika miljöer, med fokus på en rad organismer från fåglar och däggdjur till mikrober. Genom en tvärvetenskaplig metodik strävar vi efter att förstå biologins olika nivåer, från gener till hela ekosystem.


Funktionell ekologi

I naturen påverkar komplexa processer vår planet och formar dess ekosystem. Vår forskning, som spänner över olika områden som akvatisk och mikrobiell ekologi, ger insikter om evolutionära förändringar och social utveckling.


Molekylär biovetenskap

Från växternas funktioner till mikroorganismernas värld undersöker vi livets komplexa frågor. Med fokus på ämnen som växt- och mikrobiologi, samt telomerforskning, strävar vi efter att förstå livets mysterier från DNA till telomerer.


Sinnesbiologi

Vi forskar kring insektskommunikation, synens evolution och hur nanostrukturer påverkar nervceller. Denna forskning är avgörande för att förstå naturens komplexitet och har breda tillämpningar inom medicin, jordbruk, industri och miljövetenskap.

Medverkan

Vi medverkar bland annat i följande centrumbildningar och forskarskolor utanför institutionen. Länkarna leder till externa webbplatser.

Monitoring

Senaste publikationer

Länkarna nedan leder till externa webbplatser.