Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Två biologer får mångmiljonanslag från Europeiska forskningsrådet

ett porträtt av en kvinna och ett porträtt av en man sammanfogade i en bild. Foto
ERC Starting Grant riktar sig till yngre forskare. Milda Pucetaite och Colin Olito var två av fyra forskare från Lund som fick startanslaget. Foto: privat.

Biologiforskarna från Lund, Milda Pucetaite och Colin Olito, har tilldelats startanslag från Europeiska forskningsrådet, ERC. Forskningsprojekten ska leda till metodutveckling inom mikrobiologisk ekologi samt en kartläggning av könskromosomers utveckling.

Milda Pucetaite, forskare i mikrobiologisk ekologi, premieras för projektet "Tracing single-cell scale chemical signaling between interacting soil fungi"

Grattis Milda! Kan du berätta lite om ditt projekt?

– Svampar spelar en avgörande roll i jorden genom att bryta ner och återvinna död materia, ge näring åt träd och andra jordlevande organismer. Utan dem skulle vår värld inte fungera. Att studera svampar är utmanande på grund av deras lilla storlek och jordens opacitet. Att förstå deras kamp för överlevnad är avgörande.

I detta projekt (INTERSPEC) kommer jag att använda avancerad mikrospektroskopi och genomskinliga jordchips för att studera encelliga svampar. Dessa chips blottlägger svampceller för mikroskopisk analys. Jag kommer också att använda ytförstärkt mikrospektroskopi för att avslöja kemisk information om svampars krigföring även vid låga koncentrationer. Denna metod förtydligar deras funktioner.

Vad hoppas du uppnå?

– Detta projekt handlar mest om metodutveckling. Jag hoppas på sikt kunna erbjuda samhället av ekologer som studerar mikrober i jorden ett banbrytande nytt verktyg för att studera kemi och ekosystemfunktioner hos mikrobernas ämnesomsättning i mer realistiska miljöer. Jag vill också klargöra hur svampars mellanartsinteraktioner under varierande näringsförhållanden påverkar sammansättningen och funktionen av deras utsöndrade kemiska föreningar, och hur det i sin tur påverkar svampars nedbrytning av organiskt material.

Vad betyder anslaget för dig?

– Det ger mig möjligheten att bilda ett forskningsteam som kommer att arbeta tillsammans både med utvecklingen av en ny spektroskopimetod och med att besvara specifika forskningsfrågor samt driva på forskning kring svampar i jorden. Jag är mycket glad, men också ödmjuk, inför möjligheten att göra detta. På sikt kommer det också hjälpa mig att etablera en ny forskningsinriktning som kommer att bidra med avancerade mikrospektroskopiverktyg för att studera jordmikrobkemi på enskild cellnivå.

Colin Olito, forskare i evolutionär ekologi, för projektet "Many paths to separate sexes: the genomics of sex-determination in the Hawaiian Wikstroemia"

Grattis Colin! Kan du berätta lite om ditt projekt?

– Livet på jorden har genomgått flera stora evolutionära övergångar, men kanske ingen så slående som uppkomsten av separata kön. Målet med detta projekt är att försöka förstå de genomiska förändringar som ligger till grund för dessa övergångar, genom att studera en fascinerande grupp växter inom släktet Wikstroemia (efter den svenska botanikern Johan Emanuel Wikström), som har utvecklats på Hawaii. De har utvecklat separata kön från hermafroditism flera gånger parallellt när de har spridit sig över Hawaii-arkipelagen – och varje gång de har gjort det verkar de ha utvecklat en ny genetisk mekanism för att bestämma vem som utvecklas till hona och vem som utvecklas till hane.

Det vill säga, de har utvecklat nya könsspecifika gener och därmed nya könskromosomer varje gång. Tänk dig om människor i Sverige och Storbritannien hade helt olika könskromosomer trots att de genetiskt är nästan identiska på alla andra sätt! En annan del av projektet ger möjlighet att använda toppmoderna genomiska och experimentella tekniker för att öka könsuttrycket hos blommande växter – en del av projektet med viktiga tillämpningar både inom grundforskning och jordbruk.

Vad hoppas du uppnå?

– Jag hoppas att detta projekt kommer leda till en fullständig och detaljerad förståelse för hur många olika sätt nya könskromosomer har utvecklats hos de hawaiianska Wikstroemia-växterna. Detta kommer, tror jag, vara ett inspirerande exempel på hur flexibla genom kan vara, att det vid varje given tidpunkt finns många potentiella vägar för arter att genomgå stora evolutionära övergångar. Som uppkomsten av separata kön via nya könsspecifika kromosomer.

Vad betyder anslaget för dig?

– Det är en fantastisk möjlighet som ger mig kraften att driva våra frågor och kunskap längre än tidigare. Detta ERC-startanslag ger mig också möjligheten att ekonomiskt stödja de kollegor och studenter som är involverade i projektet.