Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och workshops

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser som omfattar ämnen från genomik till fenomik.

Kurserna inom Forskarskolan i integrative biologi hålls vid biologi- och kemiinstitutionerna vid Lunds universitet och är i allmänhet mellan en och fyra dagar långa. Kurserna inom Life Sciences-programmet vid den naturvetenskapliga fakulteten ingår i vårt kursprogram precis som flera av kurserna inom National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).

Kurserna varierar beroende på utvecklingen inom området. Exempel på potentiella kurser inkluderar:

 • Introduktion till A
 • Proteiner och proteomik: förutsägelse av proteinstruktur
 • Digital bildanalys för vetenskapliga tillämpningar
 • Analyser av miljö-DNA (eDNA)
 • Uppskattning av tecken på selektion i gener och genom
 • Jämförande fylogenetisk analys
 • Mänsklig evolutionär genetik och paleogenetik
 • Kristallografi av proteiner
 • KryoEM av enstaka partiklar
 • Proteinfabriker
 • Avbildning av levande celler

Kurser bekräftade för våren 2024

Introduktion till R-kurs

2-8 maj 2024, Biologiska institutionen, Lunds universitet (1,5 ECTS)
Leds av Johan Lindström och Linda Hartman

Denna kurs kommer att täcka grunderna i R med fokus på grundläggande funktioner, olika datastrukturer, import och export av data mellan R och andra program, datavisualisering, funktioner för att sammanfatta och manipulera data, Rstudio - en integrerad utvecklingsmiljö (IDE), samt grundläggande statistikfunktioner i R. Du hittar mer information och registrerar dig på ClimBEcos webbplats (extern webbplats på engelska). Sista anmälningsdag 22 april.

Kurs i molekylär fylogenetik

13-16 maj 2024, Biologiska institutionen, Lunds universitet (1,5 ECTS)
Leds av Jadranka Rota och Niklas Wahlberg

Denna kurs introducerar de grundläggande principerna för att bygga fylogenier med hjälp av molekylära data samt de senaste teknikerna och programmen inom detta område. Kursen kommer att täcka teori och praktik för fylogenetisk slutledning från molekylära data och introducera några av de mest använda metoderna och datorprogrammen. Tonvikten kommer att ligga på modellbaserade metoder som använder maximum likelihood och Bayesian inferens, med fokus på DNA-sekvenser som data. Kursen kommer att bestå av föreläsningar, demonstrationer av datorprogram och självständiga projekt med fullständig analys av ett exempeldataset (antingen ditt eget eller givet av föreläsaren). Sista anmälningsdag är den 2 maj.

Alla våra kurser är kostnadsfria för studenter som är inskrivna i forskarskolan för integrativ biologi och berättigar till universitetspoäng. Mer information om alla kurser kommer snart att finnas i vårt lärplattformssystem Canvas. Anmäl dig genom webbformuläret på vår engelska webbplats senast den 2 maj.

Kontakt

Bengt Hansson
Professor

Telefon: 046 222 49 96
E-mail: Bengt [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se (Bengt[dot]Hansson[at]biol[dot]lu[dot]se)