Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Projekt koltrast i Lund

Ska jag stanna eller gå? Ett immunförsvar som driver på delvis flyttning

Koltrastar flyttar till viss del. Det betyder att vissa individer flyttar under vintern, medan andra stannar kvar på samma plats under hela året. Vårt projekt har som mål att försöka ta reda på vad som ligger bakom de här besluten. Vi kommer speciellt titta på vilken roll immunförsvaret spelar.

Varje sommar fångar, märker och samlar vi in biometrisk data från koltrastar i Lund. Det gör vi genom att sätta upp finmaskiga nät, speciellt framtagna för att inte skada fåglar som fångas i flykten. När vi fångat fåglarna ringmärker vi dem med en unik kombination av ringar och tar ett litet blodprov. Vi mäter också vikt och vinglängd. Det hela tar inte mer än ett par minuter och när vi är klara släpper vi fågeln direkt.

Vissa av fåglarna får små radiosändare som vi kan följa med våra mottagare. Sändarna kan vara svåra att se. De ser ut som en liten knöl på ryggen varifrån det sticker ut en tunn antenn som är längre än fågelns stjärt. På våra mottagare kan vi se om fågeln befinner sig i Lund, men inte var den befinner sig exakt. Vi är helt beroende av observationer för att veta var fåglarna befinner sig. Därför behöver vi din hjälp! Dina observationer är oerhört viktiga för att få en bild av hur kotrastarna rör sig lokalt och för att vi ska vara säkra på om de flyttar eller inte.

Med hjälp av den insamlade datan hoppas vi kunna få reda på hur många av de ringmärkta fåglarna i Lund som flyttar och varför de gör det. Datan kan också ge oss insikt i stadsfåglars beteende och värdefull information om koltrastarnas fysiologi och hälsa. Dina observationer ger ett stort bidrag till projektet och vår kunskap om koltrasten som art.

En vetenskaplig beskrivning av projektet på engelska finns i Lunds universitets forskningsportal


Projektgruppen

Vi jobbar på biologiska institutionen på Lunds universitet. Om du får syn på någon som sätter upp nät, håller i en fågel eller går runt i Lund med en stor antenn, är det troligen någon av oss.

Vi behöver alltid fler gruppmedlemmar som kan hjälpa till under fältarbetessäsongen. Om du har erfarenhet av fältarbete och är intresserad av fåglar, kontakta Arne Hegemann (Arne [dot] Hegemann [at] biol [dot] lu [dot] se).

Arne Hegemann

Porträtt av Arne Hegemann. Foto.

Arne är projektledare och började samla in data 2019. Arne har varit intresserad av fåglar sedan barnsben och studerat biologi i Tyskland. Därefter studerade han sånglärkors ekofysiologi och doktorerade vid universitetet i Groningen. 2014 flyttade Arne till Sverige och har sedan dess jobbat på Lunds universitet. Där har han byggt upp ett forskningsprogram som studerar sambandet mellan djurs fysiologi och ekologi, med betoning på samverkan mellan immunförsvar och flyttning.

Arne Hegemanns publikationer i Lunds universitets forskningsportal

Andra medlemmar i gruppen

Sen 2019 har många personer har deltagit och hjälpt till i projektet. Från 2020 till 2022 jobbade Rosie Lennon som postdoc i projektet. Projektet har också resulterat i två examsarbeten av Josefin Gunnarsson and Shivani Ronanki. och fem kandidatarbeten av Jekaterina Bengtsson, Linnea Rosberg, Rasmus Schierup, Julia Romson och Maria Hyltman.

Dessutom har många studenter och praktikanter haft möjlighet att lära sig att arbeta med fåglar i fält och fått värdefulla erfarenheter av fältarbete. Några som vartit till stor hjälp är Unai Ormazabal, Malin Klumpp, Lisa Vergin, Lucie Bonnet, Lydwin Wagenaar, Anna George och Louise Schmitt.

Vi är också mycket tacksamma över alla personer som har bidragit med värdefulla observationer eller gett oss tillträde till sin mark för att observera eller fånga koltrastar.

En ringmärkt fågel med antenn sitter på en gren. Foto.

Ringmärkt koltrast med radiosändare.

Sol som lyser i en skog. Foto.

Fångstnätet sett ur ett fågelperspektiv.