Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologiläger för gymnasieungdomar från hela Sverige

Glada ungdomar står mittemot varandra. Foto: Fanny Johansson.
Biologilägret – en anknytningsplats, där biologiintresserade ungdomar från hela Sverige hittade nya gemenskaper! Foto: Fanny Johansson.

Förra helgen arrangerades ett läger för biologiintresserade gymnasieungdomar. Bakom lägret, som pågick i tre dagar och lockade ett 40-tal ungdomar från hela Sverige, stod organisationen Ung Vetenskapssport. Lägret arrangerades tillsammans med Lunds universitet, men var helt och hållet drivet av studenter.

Biologilägret genomfördes i på biologiska institutionen i Lund. Det riktade sig främst till de elever på gymnasieskolans naturvetenskapliga program som visar extra stort intresse inom biologi, naturkunskap och/eller kemi.

En samling ungdomar lyssnar på en person som pratar och visar något. Foto.
Artlära var en av programpunkterna på lägret. Foto: Fanny Johansson.

På programmet stod bland annat en evolutionsföreläsning av Jessica Abbott samt ett flertal föreläsningar inom ämnena biokemi, humanfysiologi, läkemedel samt fysikalisk kemi! Dessutom hölls laborationer/workshops inom bioinformatik, artlära i blommor, artbestämning av djur och molekylärbiologi med cellpreparat. 

Ung person tittar i ett mikroskop. Bild.
Att utforska i mikroskop var en av programpunkterna. Foto: Fanny Johansson.

Lägret innehöll dessutom kvällsaktiviteter och annat roligt. Bland ledarna fanns två studenter som läser på kandidatprogrammet i biologi.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i biologilägret?

– Jag pratade med min vän Julia Mårtensson i höstas. Hon har länge varit engagerad inom Ung Vetenskapssport och är just nu förbundsordförande för organisationen. Hon frågade då om jag var intresserad av att vara med och arrangera ett biologiläger. Direkt när jag fick frågan kände jag att det var något jag måste göra! Jag älskar att arrangera saker för gymnasieungdomar. Ett stort fokus vi i projektgruppen hade i planeringen var att vi ville göra ett läger som vi själva hade älskat att gå på när vi gick på gymnasiet. Nu efteråt skulle jag säga att vi absolut lyckades, säger Fanny Johansson, student på kandidatprogrammet i biologi.

Vad var det roligaste med helgens läger?

– Det roligaste med helgens läger var att få träffa alla ungdomar och prata om alla olika delar av biologi med dem! Det var kul att se hur de olika föreläsningarna och övningarna skapade intresse och gav dem möjlighet att utforska aspekter av biologi de inte tidigare lärt sig om. Lägret i helhet var väldigt lyckat och uppskattat och jag är glad att så många åker därifrån med nya vänner och ett ännu större intresse för biologi, säger Kajsa Karlsson, student på kandidatprogrammet i biologi.

En gruppbild på sex ungdomar. Fyra står upp, två står hukade på knä framför. Bild.
Lägerledarna: Oskar Sjöqvist, Frida Karlsson, Maya Hagbok, Alicia Palmqvist, Kajsa Karlsson och Fanny Johansson. Foto: Biologilägret.

Det har varit ett mycket högt söktryck till detta initiativ för att främja ungdomars nyfikenhet och öka söktrycket till biologiutbildningar runt om i Sverige. Tanken är att Biologilägret ska verka som en anknytningsplats, där biologiintresserade ungdomar från hela Sverige kan finna en gemenskap som fortsätter långt efter lägrets slut.

Två personer tittar intresserat på ett föremål. Bild.
Gemenskap - många fann nya vänner och ett ännu större intresse för biologi. Fanny Johansson.

– Vi som var engagerade som föredragshållare och övningsledare var djupt imponerade av gymnasieungdomarna men i synnerhet av våra egna studenter som på ett mycket professionellt vis satt samman ett omfattande tredagarsprogram som de genomförde likaledes professionellt. Det var i klass med ett vetenskapligt möte ordnade av seniorforskare, säger Andreas Nord, forskare vid biologiska institutionen.
 

Biologilägret arrangerades 24–26 april på biologiska institutionen i Lund.

Mer information om Biologilägret finns på organisationen Ung Vetenskapssports webbplats.