Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningskurser

Vi erbjuder ett antal kurser på forskarnivå som en del av din forskarutbildning.

Närbild av ett insektshuvud. Foto.
Huvudet av en insekt sett genom ett elektronmikroskop.

Biologiska institutionen ger ett antal kurser på forskarnivå som är öppna både för interna och externa doktorander. Kontakta kursansvarig för närmare information om förkunskapskrav och hur du anmäler dig till kursen.

Under kursen får du en introduktion i både skanningelektronmikroskopi (SEM) och transmissionselektronmikroskopi (TEM). Du lär dig principer och teori om elektronmikroskopi, elektronmikroskopets användningsområden, metoder och bildtolkning.

En stor del av kursen är praktisk där du förbereder och tittar på ditt eget material.

Kursperiod

Kursen går 2 – 27 mars, 2020 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl namn, institution, adress, forskargrupp och handledare till Ola Gustafsson. Anmäl dig senast den 20 februari 2020.

Kursavgift

Kursen är gratis för medlemmar i ADMIRE (Advanced Microscopy Research Environment), mikroskopiforskarskolan för doktorander. Det är gratis att bli medlem i ADMIRE. Registrera dig på www.admire.lu.se (på engelska). För studenter som inte är från Lunds universitet kostar det 10 000 kronor.

Poäng

Kursen ger 4,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Ola Gustafsson
Forskningsingenjör
Telefon: 046 222 93 43
Email: Ola [dot] Gustafsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Den här forskarutbildningskursen lägger stor tonvikt på evolutionära processer snarare än att beskriva olika stadier, mönster och metoder för att etablera dem. Kursen täcker olika nivåer av biologisk organisation i tid och rum. Det gör vi genom att gå igenom processerna begreppsmässigt och på ett allmänt sätt, även om vi utförligt tar upp referenser till välkända organismer och biologiska system. Vi diskuterar även exempel från experimentell evolution ur ett teoretiskt perspektiv.

Kursupplägg

Kursen går under en vecka och innehåller delar av genetik (molekylär, population, kvantitativ), ekologi, utvecklingsbiologi och paleontologi. Det ingår matematik, men inte mer än grundläggande algebra och enkla kalkyler. Kursen är tvärvetenskaplig.

Kursperiod

Vi ger kursen på hösten en gång om året i Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Anmälan

Anmäl dig via epost till Jörgen Ripa. Antalet platser är begränsat.

Poäng

Kursen ger 2 högskolepoäng.

Kontaktperson

Jörgen Ripa
Forskare
Telefon: 046 222 37 70
Email: Jorgen [dot] Ripa [at] biol [dot] lu [dot] se

Kursen ger dig en introduktion till hur mikroskopi används inom livsvetenskap idag. Både doktorander och masterstudenter är välkomna att gå kursen. Vi lägger tonvikten på fluorescensmikroskopi och teoretiska principer för konfokalmikroskopi och bilddekonvolution. Du får en överblick över olika typer av avancerade forskningsmikroskop och principerna för de vanligaste metoderna. Vi går även igenom preparation och optimering av prov för mikroskopering, både fixerade prov, vävnadsprov och levande material. Du får också en teoretisk introduktion till digital visualisering, ImageJ och grundläggande bildanalys.

Kursupplägg

Förutom föreläsningar seminarier och demonstrationer ingår två projekt, ett litteraturprojekt och ett praktiskt bioimaging projekt.

Kursperiod

Kursen går en gång om året under senare delen av vårterminen.

Anmälan

Kontakta Klas Flärdh per epost för att anmäla dig.

Poäng

Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Klas Flärdh
Professor
Telefon: 046 222 85 84
Email: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

På den här internationella forskarutbildningskursen föreläser världsledande auktoriteter om djurvärldens alla olika sinnen.

Kursupplägg

Kursen går vartannat år I september/oktober.

Anmälan

Det finns 40 platser på kursen och det är först till kvarn principen som gäller vid antagning. Anmälan sker genom att fylla i ett anmälningsformulär där du förutom basuppgifter även anger din postertitel. Skriv ut och signera formuläret och mejla det till Sensory [dot] Ecology [at] biol [dot] lu [dot] se. Du måste även skicka in ett posterabstract.

Kursavgift

Trots subventioner är vi tvungna att ta ut en avgift. 2020 ligger avgiften på 7500 kronor.

Poäng

Kursen ger 6 högskolepoäng.

Kontakt

Har du frågor, skicka epost till Sensory [dot] Ecology [at] biol [dot] lu [dot] se.

I kursen ingår introduktion till R, binomial-, poisson- och normalfördelning, beskrivande statistik och grafer, testning av hypoteser, t-test, ANOVA, korrelation, regression, multipel och icke-linjär regression, chi-två, G-tester, log-linjär modellering, logistisk regression och överlevnad, diskriminerande analys, PCA och kluster analyser.

Kursupplägg

Kursen går två dagar per vecka under 7–8 veckor i november till januari. På morgnarna är det föreläsningar och på eftermiddagarna övningar. Du måste lägga ytterligare tid på övningarna utanför schemalagd tid. Du kommer att få tillgång till övningarna i förväg.

Anmälan

Anmäl dig via epost till Jessica Abbott.

Poäng

Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Jessica Abbott
Universitetslektor
Telefon: 046 222 93 04
Email: Jessica [dot] Abbott [at] biol [dot] lu [dot] se