Forskarutbildning

När du är färdig med din masterutbildning kan du fortsätta att studera på forskarnivå och fördjupa dig inom ett område du brinner för.

Två personer står och tittar ut över en sjö. Foto.

Forskarutbildningen är normalt fyra års heltidsstudier vilket motsvarar 240 högskolepoäng. Du ägnar cirka ett år åt kurser och seminarier och tre år åt din forskningsuppgift. Du sammanställer dina forskningsresultat i en avhandling som vanligtvis består av en sammanfattning samt artiklar som du publicerat i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvarar du vid en offentlig disputation. Blir du godkänd kan du ta ut en filosofie doktorsexamen.

Forskarutbildningens mål

Forskarutbildningen ska utbilda doktorer som har förmåga att bedriva forskning av hög kvalitet och att arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom högskola, näringsliv och samhälle, där erfarenhet av forskningsverksamhet är väsentlig.

Forskarutbildningens mål är att ge:

  • fördjupade ämneskunskaper
  • förmåga att tänka kreativt och kritiskt
  • skolning i planering, genomförande och utvärdering av forskningsuppgift/projekt
  • övning i att presentera forskningsresultat, både muntligt och skriftligt, för olika målgrupper

Biologisk forskning

Vår forskning sker inom hela det biologiska fältet, från molekylär-, cell- och organismbiologi till utvecklingsbiologi, ekologi, bevarandebiologi och miljövård.

Forskningstraditionen på biologiska institutionen är lång och framstående. Den kan spåras tillbaka till professorn i Philosophia naturalis et physica experimentalis (naturalhistoria och fysik), Kilian Stobaeus (1690-1742) (på Wikipedia). Nu, precis som då, bedriver biologiska institutionens modern forskning i framkanten av det biologiska forskningsfältet. Är du nyfiken på vår forskning hittar du korta beskrivningar av våra forskning på vår forskargruppssida.

Behörighet

För att du ska kunna bli antagen till forskarutbildningen vid biologiska institutionen krävs det att du har både grundläggande behörighet och särskild behörighet för det specifika forskarutbildningsämnet. Grundläggande behörighet innebär att du har en genomgången högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten innebär normalt att du har läst avancerade kurser som är en relevanta för den planerade forskningsinriktningen, och har gjort ett examensarbete inom ämnet.

I den allmänna studieplanen (på naturvetenskapliga fakultetens webb) är alla behörigheter specificerade.

Det avgörande kriteriet för urval till forskarutbildningen är förväntad förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökning och Antagning

På naturvetenskapliga fakultetens webbplats hittar du lediga doktorandanställningar. Det finns inga bestämda ansökningsperioder utan utbildningsplatser ledigförklaras när ekonomin tillåter. Om du är intresserad av att påbörja en forskarutbildning ta kontakt med ämnesansvarig eller potentiell handledare inom det ämne du är intresserad av. Då kan du få aktuell information om forskningsprojekt och studiefinansiering.

Ansökan om antagning till forskarutbildning vid biologiska institutionen görs på en blankett som finns på fakultetens webbplats. Denna blankett tillsammans med grundexamensbetyg samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa (examensarbete, med mera) registreras i Lunds univsersitets elektroniska rekryteringssystem (Varbi).

Studiefinansiering

Blir du antagen till forskarutbildningen blir du också anställd som doktorand med lön. Doktorandtjänstlönen höjs när du nått vissa givna mål i din utbildning.

På naturvetenskapliga fakultetens webbplats finns en mer generell beskrivning av forskarutbildningen

Porträtt av Emma Kritzberg. Foto.

Emma Kritzberg

Studierektor

Telefon: 046 222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Porträtt av Per Lundberg. Foto.

Per Lundberg

Studierektor

Telefon046 222 37 67
E-postPer [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se