Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Urbana talgoxar har blekare fjäderdräkt än sina skogslevande släktingar

Två småfåglar i en hand
Urbana talgoxar har blekare fjäderdräkt än sina artfränder på landsbygden – ny forskning tyder på att fåglar i staden inte får i sig rätt kost. Foto: Caroline Isaksson.

En ny studie utförd av forskare i Europa visar att urbana talgoxar har blekare fjäderdräkt än sina artfränder på landsbygden. Eftersom den gula pigmenteringen i bröstfjädrarna kommer från maten talgoxarna äter tyder de blekare fjädrarna på att stadsmiljön påverkar hela näringskedjan.

När stadsområden expanderar flyttar allt fler djur in i städer och samhällen. Medan vissa djur kan dra fördel av mildare temperaturer och färre naturliga fiender i stadsmiljöer måste de även hantera föroreningar och förändringar i sin föda. Tidigare forskning har visat att djur som lever i städer har blekare gul-orange-röda färgtoner jämfört med sina rurala motsvarigheter. Men de studier som gjorts har endast fokuserat på enskilda geografiska platser.

– Därför använde vi fjäderprover insamlade från urbana och skogslevande talgoxar i hela Europa. Olika metoder bekräftade alla att stadslevande talgoxar har en blekare fjäderdräkt, säger Hannah Watson, biologiforskare vid Lunds universitet och en av författarna bakom studien.

Den gula färgen på bröstfjädrarna hos talgoxar kommer från karotenoider, som fåglarna får genom att äta insekter. Insekterna får i sin tur i sig näringsämnet från växterna de äter. Karotenoider är viktiga antioxidanter som hjälper kroppen att bekämpa de giftiga effekterna av föroreningar. Om stadsfåglar inte kan få i sig tillräckligt med karotenoider från sin föda blir deras fjäderdräkt blekare, vilket resulterar i svagare skydd mot de skadliga hälsoeffekterna av föroreningar.

Urbana fåglar äter sämre än släktingarna i skogen

– Våra resultat tyder på att fåglar i staden inte får i sig rätt kost. Detta kan hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa stadsmiljöer som gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera fler inhemska träd och växter i våra trädgårdar och parker kan vi hjälpa småfåglar, som talgoxar, genom att erbjuda dem hälsosam föda av insekter och spindlar för dem själva och deras ungar, säger Hannah Watson.

Förvånansvärt nog fann forskarna att städers effekt på fåglar varierar över Europa. Till exempel hade skogslevande talgoxar i Lissabon betydligt ljusare fjädrar än deras stadslevande släktingar. I Malmö däremot var skillnaden i fjäderdräkt mellan stad och land betydligt mindre märkbar.

– Vi behöver ytterligare forskning för att förstå varför vissa städer har mer gynnsamma miljöer för fåglar och djurliv än andra. Detta kan hjälpa stadsplanerare att utveckla en politik som främjar biologisk mångfald och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i städer, säger Hannah Watson.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Animal Ecology.