Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bins utsatthet för bekämpningsmedel är art- och landskapsberoende

Bin surrar runt en pollenfälla. Foto
Foto: Theresia Krausl

Nu finns det bevis på att bins exponering för bekämpningsmedel beror på deras samspel med miljön.

Enligt forskare från Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, ökar binas bekämpningsmedelsrelaterade risker ju mer jordbruksmark som omger dem. Men detta gäller bara för det solitära biet och humlan, arter som söker föda över mindre ytor än honungsbiet. Denna upptäckt stöder de semi-naturliga livsmiljöernas förmåga att minska riskerna med bekämpningsmedel för vilda bin.

I jordbrukslandskap utsätts bin för bekämpningsmedel när binas aktivitet sammanfaller med användning av bekämpningsmedel. Ekologiska egenskaper, som födosöksområde och livscykel, bestämmer denna aktivitet. Detta innebär att arter med stora födosökningsområden och aktivitetsperioder, sannolikt kommer att ha olika exponering för och risker med – bekämpningsmedel.

– Riskbedömningen av bekämpningsmedel utvecklas för att fånga denna ekologiska komplexitet, men kräver samtidigt bättre förståelse för hur exponeringen varierar mellan biarter och landskap. Vår studie beskriver på ett unikt sätt hur bins ekologi förhåller sig till deras exponering för och risker med bekämpningsmedel. Det visar vi med en landskapsekologisk studie där vi mätte koncentrationen av bekämpningsmedel i tre biarters insamlade pollen och nektar, provtaget i södra Sverige, säger Jessica Knapp, biologiforskare vid Lunds universitet.

De flesta bekämpningsmedelsrelaterade risker kom från ett fåtal insektsbekämpningsmedel. Studien pekar ut specifika användningar av bekämpningsmedel som skulle kunna ändras för att minska de bekämpningsmedelsrelaterade riskerna för bin. Risken för bekämpningsmedel var relaterad mellan nektar och pollen och bland biarter, men var högst i pollen från honungsbiet. Dessa resultat är praktiskt relevanta eftersom de i viss mån tyder på att vi försiktigt kan förutse risker mellan biarter och födokällor.

Resultaten är högaktuella eftersom Europeiska kommissionen nyligen har reviderat EU:s pollinatörsinitiativ, och vidtagit kraftfullare och bredare åtgärder för att vända minskningen av pollinatörer, inklusive bin, till 2030. Detta är i linje med Europeiska kommissionens strategi Från jord till bord, som syftar till att minska användningen av – och de miljörelaterade riskerna med – bekämpningsmedel med 50 procent till 2030.

– För att följa måluppfyllelsen att minska miljöriskerna med bekämpningsmedel, behöver vi studier som likt vår ger information om hur nuvarande jordbruksmetoder och godkänd användning av bekämpningsmedel leder till exponeringsnivåer och frekvenser av flera bekämpningsmedel för icke-målorganismerna – bin. Baserat på våra resultat menar vi att pollen från honungsbin kan utgöra grunden för att spåra bins bekämpningsmedelsrelaterade risk i jordbrukslandskap, säger Maj Rundlöf, biologiforskare vid Lunds universitet.

MixToxBee-studien, som finansierades av Formas, är betydelsefull för bevarande av pollinatörer i jordbrukslandskap genom att utforska deras relativa skillnader i risk relaterad till bekämpningsmedel, beroende på mängden jordbruksmark.

– I motsats till tidigare studier, kombinerar vi flera aspekter av exponering för bekämpningsmedel som vanligtvis är begränsade till enskilda studier. Exempelvis landskapstyp, pollinatörarter, grödor och födokällor. Våra fynd är också praktiskt relevanta eftersom de för första gången ger en utvärdering av bekämpningsmedelsblandningar i olika födokällor för olika binarter i flera odlingssystem, avslutar Jessica Knapp.

Studien är publicerad i Nature Ecology and Evolution.